ChatGPT a D.A. Davidson zvyšují cenu akcií C3ai

19:10 3. února 2023

Akcie společnosti C3.ai (AI.US) dnes vzrostly o více než 20 % D.A. Davidson zvýšil rating softwarové společnosti na "Buy" s cílovou cenou 30 USD.  Analytici označili produkty společnosti za "skutečně vzácná aktiva" a domnívají se, že společnost může z vývoje umělé inteligence získat více než samotný Microsoft, protože její portfolio je plně zaměřeno na vývoj této technologie. Před několika dny společnost oznámila, že hodlá integrovat ChatGPT do svých vlastních produktů AI:

  • Analytici přirovnávají generativní AI společnosti k potenciální "killer app", která změní tvář technologického průmyslu, podobně jako to udělal Office pro Windows;
  • D.A Davidson očekává, že technologie vlastněná společností C3.ai může změnit tvář aplikací a pomoci jí zpeněžit značné investice do umělé inteligence;
  • Podle analytiků může být produkt společnosti ze segmentu tzv. generativní umělé inteligence milníkem a společnost se staví do pozice, kdy chce svá řešení uplatnit na trhu;

Poměr P/B společnosti se pohybuje kolem 2 bodů, což je výrazně pod průměrem technologického odvětví, nicméně poměr P/S je vyšší než 8 bodů a překonává Apple nebo Teslu, což potenciálně naznačuje významnou prémii v ocenění. Poměr dluhu k aktivům společnosti je nižší než průměr mezi technologickými společnostmi a ve 3. čtvrtletí 2022 činil 0,16, což ukazuje na relativně nízkou úroveň zadlužení.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

C3ai (AI.US), interval D1. Společnostpřekonala všechny klíčové technické rezistence a míří k maximům z listopadu 2021. Ukazatel RSI se však dostal na extrémně překoupenou úroveň kolem 88 bodů, což může vést k případné korekci směrem dolů, pokud se nálada na trhu zhorší. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět