Co očekávat od zítřejšího NFP❓

15:20 1. prosince 2022

📢Zítra ve 14:30 se dozvíme údaje z amerického trhu práce. Ospravedlní NFP zpomalení růstu od prosince?

Nálada investorů se tento týden soustředila a nadále soustředí na dvě události. První z nich je samozřejmě včerejší Powellův projev a relativně holubičí obrat v rétorice šéfa Fedu. Druhou událostí je zítřejší zpráva NFP, která může posílit/oslabit předpovědi o skutečném obratu v politice nejdůležitější centrální banky světa. Podívejme se, co můžeme od zítřejší zprávy NFP očekávat.

Co očekávají analytici?

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávají, že změna zaměstnanosti v nezemědělském sektoru v červenci klesla na 200 000. Směrodatná odchylka podle konsenzu sestaveného agenturou Bloomberg činí 27,68 tis. Jakákoli větší odchylka od mediánu by mohla způsobit dynamické pohyby akciových indexů a měn (mírné překvapení). Odchylka přesahující dříve uvedenou odchylku může dále posílit dynamiku změn ocenění (velké překvapení). Zdroj: Bloomberg

Jak by mohl trh reagovat?

Fed nechce dusit ekonomiku, takže jakékoli makročíslo, které by mohlo naznačovat nástup vážných problémů na trhu práce, může pozitivně ovlivnit ocenění rizikových aktiv (jako faktor podněcující holubičí politiku Fedu). Lepší než očekávané údaje by mohly oslabit indexy US100 a US500. Americký dolar ve světle lepších údajů může reagovat poklesem. V opačném případě můžeme být svědky opačného pohybu. Mějme však na paměti včerejší projev Powella, který přímo uvedl, že poslední údaje jsou povzbudivé a může být rozumné snížit tempo zvyšování sazeb již v prosinci.

Co naznačují údaje JOLTS a ADP.

Počet nových pracovních míst v USA v říjnu klesl na 10,334 milionu z 10,687 milionu v předchozím měsíci a překonal očekávání trhu ve výši 10,3 milionu. Počet volných pracovních míst se snížil ve státní správě a samosprávě bez školství (-101 000), ve výrobě netrvanlivého zboží (-95 000) a ve federální vládě (-61 000). Počet volných pracovních míst se zvýšil v ostatních službách (+76 tis.) a v peněžnictví a pojišťovnictví (+70 tis.). V průběhu měsíce se počet nově přijatých a celkový počet odchodů změnil jen málo a činil 6,0 mil. a 5,7 mil. osob.

Zdroj: Refinitiv

Zpráva ADP o zaměstnanosti v USA za listopad dosáhla 127 tisíc! Očekával se údaj 200 000. To je další signál pro Fed, aby zpomalil zvyšování úrokových sazeb, po inflaci za říjen, která dopadla výrazně pod očekávání.

Samotné čtení vypadá slabě, ale když se ponoříme do detailů, vidíme, že trh práce skutečně zpomaluje. Zpráva ADP ukazuje značný pokles zaměstnanosti na straně zpracovatelského průmyslu. Pouze v případě těžby máme nárůst zaměstnanosti, ale ve zpracovatelském průmyslu došlo k poklesu o 100 000 osob. Na druhé straně ve službách vidíme také mnoho klesajících odvětví. Ve skutečnosti by bez sektoru volného času zpráva ADP ukázala velmi velký pokles zaměstnanosti. Je třeba si uvědomit, že pokles zaměstnanosti na straně zpracovatelského průmyslu je první známkou slabosti ekonomiky, protože na straně služeb se propouštění projevuje mnohem později.

 

Zdroj: ADP

Technická analýza:

 

US500 po nedávných komentářích Powella prudce posílil a překonal dlouhodobou klesající trendovou linii a 200 SMA (červená křivka). Pokud současný sentiment vydrží, mohl by růstový pohyb zrychlit směrem ke klíčové rezistenci na úrovni 4175 bodů, která se shoduje s 23,6 % Fibonacciho retracementem vzestupné vlny započaté v březnu 2020 a horní hranicí struktury 1:1. Proražení výše by znamenalo potenciální změnu hlavního trendu na býčí. Na druhou stranu, pokud by se prodejcům podařilo znovu získat kontrolu, mohl by být zahájen další impuls směrem dolů ke klíčovému supportu na úrovni 4 000 bodů. Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa