Doteková technologie - skrytý gigant metaverse?

18:38 21 June 2022

Heptická technologie je i přes vysoký potenciál růstu neustále ve stínu. Heptika umožňuje revoluční interakci s nástroji a ostatními uživateli v přenosu citlivosti doteku. Za přenos jsou zodpovědné senzory přenášející sílu a vibrace v reálném čase.

Ačkoliv přenos doteku pomocí senzorů připomíná sci-fi filmy, v aktuální fázi vývoje již existuje možnost využití. Mohla by však k růstu tohoto odvětví pomoci populární Metaverse?

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Metaverse - katalyzátor budoucího růstu?

Představení pohlcujícího světa metaverse , který potenciálně přináší velké možnosti využití, přináší revoluci na úrovni vědecké i ekonomické a dopomáhá k tvorbě digitální ekonomiky. Rozvoj virtuální reality dává unikátní příležitost k implementaci heptické technologie skrze tvorby virutálního světa reálnějším.

Pojem Metaverse byl představen Nealem Stephensonem v roce 1992 v novele Snow Crash. Hlavní hrdinové tohoto románu používají virtuální realitu k útěku před totalitou. Dnešní metaverse se skládá z několika úrovní virtuálních světů, přičemž se každý z nich snaží projovat uživatele mezi sebou.

Platformy v rozvoji, jako ty vytvořené Meta Platforms nebo Horizon World jsou příliš primitivní pro využití při složitějších úkonech, avšak tento typ je dobrým odrazovým můstkem pro budoucí vývoj tohoto odvětví. Základem změny bude v konečeném důsledku propojení VR (virtuální reality), AR(rozšířené reality) a MR (smíšené reality).


Graf ukazuje, že Metaverse se stává neustále častěji předmětem diskuse v korporacích. Největší zájem nastal v době, kdy Mark Zuckerberk oznámil změnu názvu společnosti Facebook na Meta Platforms. Hodnota 100 poukazuje na nejvyšší bod, zatímco 50 je průměrnou hodnotou.Zdroj: Bloomberg Intelligence

Průkopník VR technologie a aktuální CEO společnosti UnanimouAL, Louis Rosenberg poznamenal, že Metaverse  přináší nové zážitky z reality. Mark Zuckerberg tvrdí, že se přešlo z počítačů na mobily, z fotografií na video,  a že neustále nejsme na konci. Následující platforma bude dle Zuckerberga ještě více pohlcující. Zkrátka internet, kde se můžeme všeho dotknout.

Počet uživatelů VR a AR roste, což znamená, že evoluce se dostává ke stále většímu množství lidí a využívá svého potenciálu.

Heptika - můstek mezi virtuálním světem a tím skutečným?

Heptická technologie se využívá v herním průmyslu, robotice, letectví, automobilismu atd.. Aktuální využití je velmi důležité pro základ rozvoje nové technologie, protože již dnes víme, že máme patenty, které nás mohou posunout dále.

Doteková technologie nám umožňuje vnímat virtuální svět hmatatelným. Modelovaný růst možného využití dotekové technologie. Zdroj: Inkwood Research

Je Immerson připraven na to být hvězdou NASDAQ?

Immerson byl založen v roce 1993 vynálezcem VR Louisem Rosenbergem. Společnost debutovala na NASDAQ v roce 1999, na rekordní valuace z dob krize na přelomu milénia však nedosáhla. Společnost má tisíce registrovaných patentů v oblasti dotekové technologie a VR spolu s TouchSense technologií, která se používá v automobilovém průmyslu a odvětví počítačových her.

Immerson vynalezl revoluční technologii DirectX pro Microsoft v roce 1990. Spolupráce měla přesah i na Sony, se kterým došlo k vytvoření prostoru pro sdílení práce skrze senzorovou simulaci. Immerson později vedl s oběma společnostmi soudní spory, ve kterých zvítězil. Aktuálně je podána žaloba na společnost Apple, která měla údajně porušit patenty na senzor doteků u mobilních telefonů typu iPhone 6s a iPhone 6s plus. 

V červnu 2022 společnost zahájila soudní spor s Meta Platforms kvůli údajné krádeži šesti patentů. Meta použila systém Immersonu v platformě Quest 2, který používá technologie virtuální a rozšířené reality. Technologie Immersonu jsou taktéž součástí Nintendo Switch a nové konzole Sony Playstation 5. 

Immerson má zaregistrováno více než 3500 patentů,  nichž jsou některé získané v roce 2021 a v květnu 2022. Jedná se například o systém kódování a vykreslování heptických efektů  nebo systém a metody pro integraci environmentálních doteků ve virtuální realitě

Historie ukázala, že Immerson drží revoluční patenty, se kterými je schopen uspět v soudních řízeních proti gigantům, jako jsou Apple nebo Microsoft. Patenty jsou natolik revoluční, že mohou být skvělým nástrojem na budoucí rozvoj metaverse.

V následujících letech můžeme spekulovat o rapidním nárůstu poptávky po licencích této technologie. Bez systémů Immerson by mohla transformace trvat ještě o dvě desítky let déle.  Společnost však musí být proaktivní a vytvořit škálovatelný obchodní model zaměřený na výnosy z duševního vlastnictví.

Porovnání ukazatelů se společností Texas Instruments.Zdroj:XTB Research

Akcie společnosti Immerson (IMMR.US) v intervalu W1. Z pohledu technické analýzy se akcie společnosti pohybují mezi úrovní podpory na hranici 4,50 USD za akcii a testovanou rezistencí na 50týdenním exponenciálním klouzavým průměrem (modrá křivka). Zdroj:xStation 5

Eryk Szmyd a Mateusz Czyżkowski

XTB HQ

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět