Drahé kovy díky oslabujícímu dolaru rostou

19:12 23. prosince 2022
  • Rally drahých kovů, když se USD stahuje zpět

  • Zlato testuje rezistenci 1 800 USD

  • Platina vyskočila o více než 4 % a obchoduje se nad 1 000 USD

Během poslední předvánoční seance lze na trzích pozorovat určité rizikové nálady. Americké indexy se obchodují mírně výše, výjimkou je Nasdaq (-0,2 %), zatímco USD a další bezpečné měny (CHF a JPY) jsou mezi hlavními měnami hlavními opozdilci. Z tohoto prostředí těží drahé kovy, když zlato získává 0,5 % a stříbro se obchoduje o 1 % výše. Palladium získává téměř 3 %, zatímco platina roste o více než 4 %.

Zlato

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Podíváme-li se na zlato v intervalu H4, vidíme, že drahý kov se obchoduje ve vzestupném kanálu. Cena se nedávno odrazila od spodní hranice kanálu a pokouší se o proražení nad klouzavý průměr s periodou 50 (zelená linie) v oblasti 1800 dolarů za unci. Jasné proražení nad tuto oblast by mohlo pomoci posunout výhled k více býčímu a posílit šanci na pohyb směrem k nedávným maximům na úrovni 1825 dolarů a případně dále k horní hranici kanálu.

GOLD. H4 interval. Zdroj: xStation5

Stříbro

Cena stříbra úspěšně otestovala 38,2% retracement, který dříve působil jako rezistence. Cena se dnes snaží prorazit nad 50hodinový klouzavý průměr (zelená linie), ale pokusy zatím selhaly. Zóna rezistence vyznačená 23,6% retracementem i předchozími reakcemi ceny leží mírně nad zmíněným klouzavým průměrem (oblast 23,85 USD).SILVER. H1 interval. Zdroj: xStation5

Platina

Platina je dnes nejvýkonnějším drahým kovem. Platina si připisuje více než 4 % a obchoduje se zpět nad hranicí 1 000 USD. Nejbližší sledovanou zónu odporu lze nalézt v rozmezí pod 1030 USD a je vyznačena předchozími cenovými reakcemi. Mírně nad horní hranicí střednědobého obchodního rozpětí se nachází (1 045 USD). Prolomení výše by bylo z technického hlediska pro býky velmi pozitivní, ale v konečném důsledku může směr drahých kovů záviset na Fedu.PLATINUM. H4 interval. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět