Dva roky války na Ukrajině. Jak se změnil svět?

17:10 23. února 2024

Přesně před dvěma lety, 24. února 2022, zahájilo Rusko rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Po dvou letech války se současná situace na východě země zdá být v západních zemích na denním pořádku, i když pro Ukrajinu je to stále těžký boj o vlastní území, stejně jako v posledních několika měsících. Co se ve světě změnilo od 24. února 2022? Jaký je současný stav finančního trhu, zejména trhu s komoditami? Je svět stále ochoten pomoci Ukrajině? Jak by mohla změna moci v USA ovlivnit vojenskou pomoc Ukrajině?

Všichni ztratili

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Ozbrojený konflikt, který měl podle Ruska skončit kapitulací Ukrajiny během prvních několika desítek hodin po útoku, trvá již dva roky. Během těchto dvou let utrpěla ukrajinská ekonomika značné škody, ale jeho dopad se rozšířil i do zbytku světa. Podle výzkumu Národního institutu ekonomických a sociálních výzkumů ztratilo Rusko v letech 2022 a 2023 v důsledku války něco přes 11 % svého HDP. V případě Ukrajiny tyto ztráty dosahují několika desítek procent. Globální dopad je však omezený a činí přibližně 1 procentní bod. V eurozóně je dopad ještě větší, v předchozích dvou letech činily ztráty 1,2 a 1,5 procentního bodu.

Konflikt vedl k narušení mnoha obchodních cest, ale především způsobil výrazný nárůst cen komodit. Rusko je významným producentem a vývozcem komodit, jako je ropa, zemní plyn, pšenice, kukuřice, hliník, palladium a hnojiva. Dočasný nedostatek přístupu na ruský trh, částečně způsobený sankcemi, vedl v mnoha případech k prudkému nárůstu cen o několik set procent. To samozřejmě podpořilo inflaci, která již reagovala na značný příliv kapitálu od vlád a centrálních bank po pandemii. Dopad války mezi Ruskem a Ukrajinou mohl v roce 2022 přidat ke globální inflaci přibližně 1,8 procentního bodu a v roce 2023 0,9 procentního bodu. Vzhledem k blízkosti konfliktu byly nejzranitelnější evropské země. Nedostupnost levných energetických zdrojů z Ruska vedla k výraznému zvýšení cen v Polsku, na Slovensku, v České republice, Maďarsku a pobaltských zemích. Nakonec byly ruské dodávky nahrazeny, ale na této situaci nelze spatřovat jiné pozitivní aspekty než zvýšenou diverzifikaci a posílení energetické bezpečnosti do budoucna.

Trh s komoditami se vrátil k normálu, spolu s inflací

Ceny komodit se vzhledem k obavám o jejich dostupnost normalizovaly poměrně rychle. Ropa se od února do června držela nad hranicí 100 dolarů za barel, ale absence výraznějšího poklesu vývozu z Ruska, které přesměrovalo své zdroje na asijský trh, a nalezení alternativních dodavatelů ze strany Evropy vedly k 50% poklesu cen ropy z maxim v roce 2022 na minima v roce 2023. Velmi podobná situace nastala u pšenice. Dohoda s Ruskem o vývozu ukrajinské pšenice po moři umožnila prozkoumat jiné trhy a přejít na pozemní dopravu, ačkoli to vedlo ke značným problémům pro evropské zemědělce, kteří byli nuceni konkurovat ukrajinské pšenici a dalším zemědělským produktům. Vzhledem k tomu, že silniční doprava je několikanásobně dražší než námořní, zemědělské zboží končilo svou cestu v sousedních zemích, což je značný problém při snaze sladit vlastní zájmy s další podporou ukrajinského státu v jeho boji proti okupantovi.

Mnohem bouřlivější situace byla v případě zemního plynu. Ruský plyn se do Evropy dostával především prostřednictvím plynovodů, takže vzdát se tohoto zdroje nebylo tak samozřejmé. Jen o několik let dříve Německo prosazovalo změnu energetického mixu se zaměřením na plyn, zejména ruský. V tuto chvíli Německo zažívá stagnaci, což souvisí s tím, že se země dynamicky rozvíjela díky levným komoditám, kterých je v současnosti nedostatek.

Ceny zemního plynu v Evropě se vracejí na úroveň před pandemií. Stojí však za zmínku, že rostly již v roce 2021, kdy Rusko pohrozilo pozastavením dodávek do Evropy. Nyní již nedostatek ruského plynu v Evropě nepředstavuje problém. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Evropa však přešla na zkapalněný zemní plyn a ceny se začínají blížit předpandemické úrovni, což souvisí se zvýšenou konkurenceschopností na trhu se zkapalněným plynem. Evropa stále dováží plyn z Ruska ve formě LNG, ale od soukromých společností a v minimální míře, i když se očekává, že i tento dovoz v blízké budoucnosti skončí. Nicméně je třeba poznamenat, že nedostatečný přístup na evropský trh s ropou nejvíce poškozuje Rusko, i když i v tomto případě byly nalezeny alternativní cesty. Často docházelo k překládkám, změnám vlajky nebo jednoduše k prodeji ropných produktů z dříve neexistujících destinací. Za zmínku stojí, že v současné době se do Evropy dostávají pohonné hmoty z Indie. Zároveň evropští výrobci výrazně zvýšili svůj vývoz do Kazachstánu a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. V tomto případě lze jen těžko hovořit o nějaké absenci souvislosti se sankcemi.

Pozornost USA směřuje i jinam

Za tyto dva roky si svět na konflikt zvykl. Ne všichni jsou ochotni ke konfliktu nadále přispívat, a to i za cenu rizika jeho rozšíření do dalších zemí. Spojené státy se již před konfliktem méně zajímaly o Evropu a více se zaměřovaly na Tchaj-wan. Kromě toho je nyní znepokojivá situace na Blízkém východě, a to nejen v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Hamásem, ale také kvůli útokům Hútíů, které podporuje Írán, na obchodní lodě. Vzhledem k této situaci by se trh s ropou mohl stát ještě napjatějším než v případě války mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud by došlo k další eskalaci.

Další sankce, ale pomoc pozastavena

Rusko bylo do značné míry izolováno od světového finančního systému a mnoho zahraničních aktiv bylo zmrazeno. Probíhají snahy o zabavení těchto prostředků a jejich přidělení na obnovu Ukrajiny, ale vzhledem ke složité právní situaci to bude nepochybně obtížný a zdlouhavý proces.

Mezitím se současná situace na frontách dostala do patové situace, ačkoli se objevují i zprávy o značných problémech Ukrajiny v důsledku nedostatku dostatečného vojenského vybavení. Americký Senát schválil návrh zákona ve výši 95 miliard dolarů, přičemž velká část je určena na pomoc Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu. Předseda Sněmovny reprezentantů se však rozhodl poslat kongresmany na dvoutýdenní dovolenou a prostředky jsou v současné době pozastaveny, což samozřejmě souvisí s politickým manévrováním. Tyto prostředky by měly být nakonec uvolněny, což povede k navýšení celkové pomoci USA na 170 miliard dolarů, ačkoli od ledna 2023, kdy republikáni získali ve Sněmovně reprezentantů většinu, nebyla žádná významnější pomoc Ukrajině schválena. To nás vede k otázce, co když Donald Trump vyhraje volby?

Volby v USA by mohly být pro Ukrajinu klíčové

Asi není nikdo, kdo by neslyšel o nedávných výrocích Donalda Trumpa o jeho touze vystoupit z NATO, nebo dokonce o nepřímém povzbuzování Ruska k útokům na země, které nejsou dostatečně vyzbrojeny. Pro většinu evropských zemí to není problém. Polsko má nejvyšší výdaje na obranu v poměru k HDP v celém NATO, dokonce vyšší než Ukrajina. Německo a Francie se rovněž připojují ke skupině zemí, které vynakládají více než 2 % HDP. Obranný průmysl v Evropě však není tak silný, jak by se mohlo zdát. Dodávky z Evropy na Ukrajinu jsou nedostatečné, což také vedlo k ještě většímu zaměření Ukrajiny na domácí výrobu.

Vrátíme-li se k Trumpovi, byla by ohrožena nejen situace v Evropě, ale především v Asii a na Blízkém východě. S největší pravděpodobností bychom se mohli dočkat další obchodní války, která by mohla přerůst ve větší konflikt. Na druhou stranu by se Trump mohl vojensky zaměřit na Blízký východ, což by také mohlo vést k výrazným pohybům na trhu s energetickými komoditami. Ačkoli Trumpovo vítězství by mohlo pro Američany či americké firmy znamenat příznivý vývoj v oblasti daní (jako tomu bylo v roce 2016), důsledky dalších kroků by mohly být zničující.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk