Ekonomický kalendář: Čekáme záplavu PMI statistik!

8:23 23. září 2022
 • Evropské indexy otevřely smíšeně

 • Výsledky indexů nákupních manažerů PMI budou pod drobnohledem

 • Čekáme na projevy centrálních bankéřů včetně Powella

Evropa otevřela v blízkosti včerejšího závěru. Nálada byla během asijské seance špatná, ale vypadá to, že se před otevřením v Evropě trochu zlepšila. Maraton rozhodnutí centrálních bank naplánovaný na tento týden skončil, ale to neznamená, že dnes nejsou na programu zajímavá data. Flash PMI z Evropy a Spojených států jsou klíčovými body dnešního kalendáře. Kromě PMI mohou také projevy centrálních bankéřů vyvolat určitou volatilitu na devizovém trhu. Guvernér Fedu Powell promluví v 20:00. Pronese úvodní poznámky k události „Fed naslouchá“, a proto se může dotknout měnové politiky nebo vývoje ekonomiky.

9:15 - Francie, flash PMI indexy za září

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
 • Manufacturing. Expected: 49.8. Previous: 50.6

 • Services. Expected: 50.4. Previous: 51.2

9:30 - Německo, flash PMI indexy za září

 • Manufacturing. Expected: 48.3. Previous: 49.1

 • Services. Expected: 47.2. Previous: 47.7

10:00 - eurozóna, flash PMI indexy za září

 • Manufacturing. Expected: 48.7. Previous: 49.6

 • Services. Expected: 49.1. Previous: 49.8

10:30 - Velká Británie, flash PMI indexy za září

 • Manufacturing. Expected: 47.5. Previous: 47.3

 • Services. Expected: 50.0. Previous: 50.9

14:30 - Kanada, maloobchodní prodeje za červenec

 • Headline. Expected: -2.0% MoM. Previous: +1.1% MoM

 • Ex-autos. Expected: -1.1% MoM. Previous: 0.8% MoM

15:45 - USA, flash PMI indexy za září

 • Manufacturing. Expected: 51.1. Previous: 51.5

 • Services. Expected: 45.0. Previous: 43.7

Projevy centrálních bankéřů

 • 17:30 - ECB Nagel & SNB Chairman Jordan

 • 20:00 - Fed Chair Powell

 • 20:05 - Fed Brainard

 • 20:05 - Fed Bowman


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa