EU zvažuje sankce proti čínským výrobcům elektromobilů ⚡

19:45 13. září 2023

Čínští výrobci elektromobilů dnes dosahují špatných výsledků a zaznamenávají poklesy, protože EU se snaží zastavit dovoz levnějších automobilů z Číny a obává se prohlubující se krize evropského průmyslu a poklesu konkurenceschopnosti evropských společností. Regulační orgány EU již zahájily vyšetřování v obavách ze záplavy levných "elektromobilů", což může vyvolat odvetnou reakci Číny. V důsledku toho dnes zaznamenaly smíšené reakce i akcie evropských automobilových společností, jako jsou Volkswagen (VOW1.DE) a BMW (BMW.DE). situace vypadá jako pokračování určité "geopolitické" skládačky, v níž "Západ" omezuje ekonomický potenciál Číny.

  • Podle vyjádření Ursuly von Der Leyen Čína uměle snižuje cenu automobilů prostřednictvím státních dotací a následně je vyváží, čímž vytváří na trhu nekalé konkurenční výhody. 
  • Podle údajů činil podíl čínských značek elektromobilů v EU v loňském roce 8 %. Vzhledem k tomu, že čínské modely jsou přibližně o 20 % levnější než domácí, očekává se, že do roku 2025 by mohly ovládnout 15 % trhu s elektromobily.

V praxi samozřejmě Evropa nechce, aby se Čína opět ukázala jako příliš atraktivní pro spotřebitele, což by zasáhlo prodeje a finanční zdraví mnoha automobilových gigantů - možná by to dokonce eskalovalo do vlny propouštění (podobná situace nastala zhruba před 10 lety, kdy čínské solární panely učinily evropské výrobce nekonkurenceschopnými).

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Podíl čínských prodejů elektromobilů se rok od roku zvyšuje. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

  • Po oznámení von der Leyenové akcie evropského automobilového sektoru zpočátku rostly kvůli vyhlídce na státní deštník, poté však zisky odevzdaly. Případný výprodej podpořily obavy z reakce Číny a evropských automobilek, které mají v zemi silnější expozici.

Největší evropské automobilky začátkem tohoto měsíce uvedly, že se obávají konkurenční hrozby, kterou představují nové čínské společnosti v souvislosti s přechodem automobilového průmyslu na významný podíl elektrických vozidel. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Zdá se, že budoucnost automobilového průmyslu patří elektrickým vozidlům, takže boj o podíl na trhu se bude pravděpodobně zintenzivňovat. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Akcie Xpeng (XPEV.US) pokračují v růstovém trendu - potenciální talířová formace však byla po velkém červencovém růstu zpochybněna druhým nižším vrcholem. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět