Graf dne: BTC (29.05.2023) 🚀

9:39 29. května 2023
  • Během víkendu bylo dosaženo dohody o americkém dluhu
  • Úvod „Bílá kniha o inovacích a vývoji Web3“ z Pekingu

Cena bitcoinu během týdne vzrostla a dosáhla více než 28 000 USD, což bylo způsobeno různými faktory. Jedním z významných událostí bylo oznámení dohody o dluhovém stropu Bílým domem, což posílilo sentiment trhu a vedlo k 4,9% růstu bitcoinu a 4,9% růstu ethera. Čínská vládní agentura navíc vydala bílou knihu, která nastiňuje návrhy pro čínskou politiku Web3, signalizující pokrok v zemi, která přehodnocuje svůj přístup ke kryptoměnám.

Vydání bílé knihy v Pekingu se časově shodovalo s novými regulacemi digitálních aktiv v Hongkongu, což podnítilo další zájem o čínský postoj vůči kryptoprůmyslu. Dokument s názvem „Web3 Innovation and Development White Paper“ uznává technologii Web3 jako zásadní aspekt budoucího rozvoje internetového průmyslu. Pekingská městská vláda si klade za cíl založit město jako prominentní globální inovační centrum pro digitální ekonomiku a vyčlenit na tento účel minimálně 100 milionů jüanů ročně až do roku 2025. Připomínáme, že drobní investoři v Hongkongu mohou obchodovat s kryptoměnami od 1. června.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Bitcoin (H1) se aktuálně obchoduje za 27 933 USD, přičemž zaznamenal víkendový nárůst ceny o 4,9 %. Cena se blíží k hranici odporu na 28 000 $, kde byla dříve odmítnuta z klesající trendové linie kolem 28 400 $. Zatímco bitcoin za poslední měsíc stále klesá o 2,8 %, pokud se zóna odporu prolomí, je v blízké době možný test klíčové úrovně odporu na 30 000 USD. Pokud se cena nepodaří prolomit nad tuto rezistenci, další úroveň podpory lze nalézt na 26 500 $. Ukazatel Relative Strength Index (RSI) ukazuje, že Bitcoin je mírně překoupený kolem 70 bodů a ochlazuje se.

Source: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět