Graf dne - US500 (30.05.2023)

11:54 30. května 2023

Američtí obchodníci se vracejí z dlouhého víkendu po Memorial Day. O víkendu bylo oznámeno, že bylo dosaženo dohody o dluhovém stropu USA, což trhy zbavuje určité nejistoty. Takový vývoj se však očekával po pozitivních komentářích amerických představitelů před víkendem a projevil se už pátečním výkonem na Wall Street, přičemž všechny hlavní indexy amerického akciového trhu uzavřely o více než 1 % výše.

Na pozdější část týdne je naplánována řada událostí, které mohou zajistit přesun amerických aktiv. Obchodníkům bude dnes v 16:00 nabídnut index spotřebitelské důvěry Conference Board za květen, ve čtvrtek bude následovat report o pracovních místech ADP a výrobní ISM. Zpráva NFP za květen je klíčovou makro zprávou týdne a bude zveřejněna v pátek ve 14:30.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Všimněte si, že peněžní trhy po oznámení dohody o dluhovém stropu posílily jestřábí sázky Fedu a nyní s 58% pravděpodobností zvýšení sazeb Fedu o 25 bazických bodů na červnovém zasedání. Zveřejnění solidních dat, zejména NFP, pravděpodobně povede k tomu, že se tyto šance ještě zvýší.

TOP makro z USA tohoto týdne

Úterý, 16:00 - Důvěra spotřebitelů Conference Board za květen
Čtvrtek, 14:15 - report zaměstnanosti ADP za květen
Čtvrtek, 16:00 - Výroba ISM za květen
pátek, 14:30 - report NFP za květen

Futures na index S&P 500 (US500) zaznamenaly pozitivní reakci na poptávkové straně na opětovné testování již dříve prolomené zóny cenové rezistence definované 50% retracementem sestupného pohybu zahájeného na začátku roku 2022. Index se včera vyšplhal na čerstvá 9měsíční maxima. Lepší než očekávané makro z americké ekonomiky tento týden by mohlo být negativním katalyzátorem pro US500, protože by naznačovalo další zvýšení sazeb ze strany Fedu. Dvě krátkodobé úrovně, které je třeba sledovat, jsou definovány retracementem výše zmíněného pohybu směrem dolů – support na 50% retracementu a rezistence na 61,8% retracementu.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět