Graf dne - USDJPY (26.05.2023)

12:19 26. května 2023

Americký dolar byl tento týden nejvýkonnější měnou skupiny G10, protože přetrvávající jednání o dluhovém stropu vedla k nárůstu výnosů a poskytla zeleným bankovkám podporu. Vyjednavači včera nedosáhli dohody, ale rozhovory pokračují a dochází k pokroku. Takové komentáře se však veřejnosti nabízejí neustále a zatím se nepromítají do žádné definitivní dohody. Přesto se zdá, že dohoda zabraňující platební neschopnosti je pravděpodobná, a vzhledem k silným údajům z USA v poslední době se Fed možná odhodlá ještě k jednomu zvýšení sazeb. Peněžní trhy v současné době oceňují zpřísnění sazeb do červencového zasedání (26. července 2023) na 21 bazických bodů. Překonání indexu PCE by mohlo USD nadále podporovat.

Podíváme-li se na graf USDJPY v intervalu D1, vidíme, že se pár od začátku ledna 2023 obchoduje ve vzestupném kanálu. Býkům se po dvou neúspěšných pokusech na začátku tohoto roku (začátkem března a začátkem května) podařilo pár začátkem tohoto týdne vytlačit nad zónu rezistence 139,25. Další sledovanou zónu odporu nalezneme v oblasti 142,00 a víceméně se shoduje s horní hranicí býčího kanálu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět