Hlavní změny na trhu s čipy - Čína omezuje přístup ke galliu a germaniu❗

9:52 31. července 2023

Válka o polovodiče pokračuje a USA a Čína se předhánějí v zavádění vývozních omezení zaměřených především na odvětví nových technologií v obou zemích. Od 1. srpna (tj. od zítřka) vstoupí v Číně v platnost nová vývozní omezení, která ztíží přístup ke klíčovým prvkům pro trh s polovodiči - galliu a germaniu.

Co se změní?

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Podle nových doporučení čínské vlády bude muset od nynějška každý vývozce těchto prvků získat zvláštní obchodní povolení pro přepravu těchto prvků, včetně údajů o druhé straně transakce (koncovém uživateli) a místě určení výroby prvků.

I když taková obchodní spojení budou stále možná, přístup na trh s klíčovými prvky bude výrazně zhoršen, což může ovlivnit marže společností v tomto odvětví i samotné příjmy.

Světový trh s polovodiči se diverzifikuje

Obchodní konflikt mezi USA a Čínou má rozsáhlé důsledky, z nichž jedním je pokračující geografická diverzifikace odvětví čipů. 

USA se nyní snaží podporovat podnikatele, aby své podniky umísťovali na území státu, k čemuž přispělo zavedení zákona CHIPS a zákona o vědě, který na trh s čipy přinese téměř 52 miliard dolarů, z čehož 39 miliard dolarů má tvořit fond na podporu společností, které budou koncentrovat inovace na území USA. 

V samotné eurozóně byly v této oblasti rovněž zavedeny balíčky pobídek pro inovace. Tyto pobídky v hodnotě 43 miliard EUR by měly zvýšit podíl EU na trhu polovodičů na 20 % (do roku 2030). Čínská omezení vývozu galia a germania znepokojují EU, která nyní tlačí na evropské společnosti, aby zvýšily výrobu dalších komponent, včetně těch, které se týkají hliníku a zinku.

 

Co je gallium a germanium?

Zdroj: Tellimer Research

Oba prvky jsou klíčovými součástmi při výrobě chytrých telefonů, notebooků, solárních panelů a vojenské infrastruktury. Germanium má především protiradiační vlastnosti, což z něj činí důležitou součástku pro kosmický průmysl. Prvek také vykazuje dobrou elektrickou a tepelnou vodivost v integrovaných obvodech. Samotné galium se používá mimo jiné v energeticky náročných polovodičích používaných v oblasti LED instalací. 

Oba prvky jsou v EU a USA oficiálně uznávány jako klíčové prvky pro celosvětovou výrobu čipů. Podle oficiálních údajů CRMA se Čína podílí 80 % na dodávkách galia, respektive 60 % na dodávkách germania (v Evropě je pouze jedno zařízení schopné vyrábět gallium s odpovídající chemickou čistotou).

Čína je klíčovým trhem

Podle Asociace polovodičového průmyslu (Semiconductor Industry Association) připadl v loňském roce na Čínu objem objednávek na trhu s polovodiči v hodnotě 180 miliard USD, což představuje téměř třetinu hodnoty celosvětového obchodu s polovodiči (574,1 miliardy USD). Další obchodní omezení silně ovlivňují společnosti v tomto odvětví, které mají velký podíl svých příjmů z Číny. V USA se jedná především o společnosti Nvidia (NVDA.US), Qualcomm (QCOM.US) a Intel (INTC.US). Zdroj: FactSet


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa