🚀Hliník na 14-ročných maximách!

16:41 8 February 2022

Klesajúce zásoby a problémy s dodávkami tlačia ceny hliníka na 14-ročné maximá!

Hliník je určite jednou z najzáujimavejších komodít posledných mesiacov. Ceny priemyselných kovov sú približne 3 % pod svojimi rekordnými maximami a dnes môže dôjsť k prelomeniu na nové historické maximá. Doteraz sa ceny hliníka obchodovali nad súčasnou úrovňou iba dvakrát – raz v roku 2006 a raz v roku 2008. V oboch prípadoch však ceny rýchlo klesli. Tentokrát to môže byť inak.

Zásoby hliníka v LME sú takmer nulové. Situácia je výsledkom zastavenia výroby v Európe v posledných mesiacoch v dôsledku vysokých cien energií. Situácia vyzerala podobne v Číne, ale v tejto krajine boli výrobné náklady dodatočne navýšené novými environmentálnymi predpismi. Avšak aj pri súčasných cenách – 3 250 USD za tonu – ceny energií a emisií CO2 robia z výroby hliníka sotva ziskový biznis. Treba tiež poznamenať, že Rusko je dôležitým producentom bauxitu hliníka a uvalenie sankcií na krajinu môže ešte viac obmedziť globálnu ponuku. Hliník sa používa aj pri výrobe energie, keďže sa používa pri výrobe veterných elektrární. Nedá sa však vylúčiť, že sa ceny budú pohybovať ešte vyššie.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."

Sdílet
Zpět