Klíčové body a závěry ze schůzky Biden - Si 🗽

18:12 17. listopadu 2023

Návštěva Si Ťin-pchinga v USA, která vyvrcholila setkáním s Joe Bidenem a americkými podnikateli, byla přijata pozitivně. Obě země označily summit Biden - Si za konstruktivní, celkový tón však zůstává nejednoznačný. Hlavní otázky zůstaly nevyřešeny, ačkoli Biden informoval o velmi konstruktivních a upřímných rozhovorech, které by mohly položit základ pro další zlepšení vztahů. Také čínská diplomacie komentovala závěry rozhovorů a úkoly přijaté ze strany budování dohody a kontroly eskalace pozitivně.

Nejdůležitější body jednání Biden - Si

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Žádná ze stran nevidí zájem a nechce eskalovat rivalitu do konfliktu či konfrontace. Návrat k narativu studené války by neprospěl ani Číně, ani USA
  • Byly obnoveny otevřené linky vojenské komunikace i přímá linka mezi vedoucími představiteli. Vedoucí představitelé zdůraznili, že jsou si vědomi rizik spojených s oddělením americké a čínské ekonomiky a nechtějí to dopustit
  • Podle BBC měl Si označit otázku Tchaj-wanu za nejnebezpečnější a nejrizikovější. USA nehodlají zastavit další dodávky zbraní na Tchaj-wan, a to i přes tlak čínských diplomatů 
  • Spojené státy se postavily na stranu míru v Tchajwanském průlivu, ale administrativa uvedla, že dodávky zbraní na Tchaj-wan nezastaví, a to i přes žádosti Číny. Spojené státy prý tlačí na Čínu (hlavního dovozce íránské ropy), aby zvýšila tlak na Írán a zmírnila tak náladu na Blízkém východě. 
  • Obě země zahájí společná jednání o bezpečnosti a technologickém rozvoji - především o umělé inteligenci. Si sdělil, že vývozní sankce ze strany USA byly zaměřeny proti zájmu a rozvoji čínských technologií. Vyzval k jejich zrušení. Přesto budou pravděpodobně zachovány. Biden zdůraznil jejich význam z hlediska národní bezpečnosti a pouze zmínil, že další nebudou zavedeny "bez nutnosti".
  • Americký prezident připomněl porušování lidských práv ze strany Číny a označil Si za diktátora, což vyvolalo počáteční pobouření ze strany čínské diplomacie. Podle pozorovatelů tento názor, který Biden později zopakoval, když byl dotázán, proč taková slova použil, nesmazal celkový pozitivní obraz celého setkání mezi vedoucími představiteli, kteří se zaměřili na obnovení komunikace
  • Si sdělil, že "chce zlepšit vztahy s USA", a obrátil se na investory s tím, že Čína na ně čeká jako na své přátele. Republikáni vyjádřili obavy, že Bidenův a demokratický postoj je příliš měkký, což umožňuje, aby USA "nevyužily" slabého momentu v čínské ekonomice
  • Čínský vůdce se setkal s generálními řediteli velkých amerických společností, aby s nimi jednal o investičním klimatu. V posledních měsících američtí podnikatelé uváděli jako jeden z významných rizikových faktorů regulační nejistotu a nestabilitu v Číně.

Závěry
Po měsících rostoucích globálních obav z obnovení nebezpečných závodů ve zbrojení, které by se mohly vymknout kontrole, je hlavním pozitivním bodem setkání Biden - Si znovuotevření kanálů přímé vojenské i diplomatické komunikace mezi zeměmi a jejími představiteli. To potenciálně snížilo riziko eskalace a vojenských incidentů, ačkoli někteří analytici zdůrazňují, že USA mohou nové situace využít k tomu, aby zvýšily svou "bezrizikovou" přítomnost v okolí Číny. Si naznačil, že USA začínají na vztahy s Čínou nahlížet optikou "zrychlujících se globálních transformací, které nebyly za posledních sto let zaznamenány", což lze považovat za signál, že Čína vede budování alternativního světového systému k USA, nebo chce v tom současném dosáhnout vyššího postavení.

Tání vztahů mezi USA a Čínou?
Neschopnost USA dohodnout se na zastavení dodávek zbraní na Tchaj-wan a zachování sankcí v oblasti špičkových technologií staví otazník nad tím, zda Bidenovo setkání se Si skutečně poskytne schůdnou cestu k deeskalaci napětí v souvislosti s volbami na Tchaj-wanu, které se uskuteční příští rok. Rovněž Bidenova charakteristika Si jako diktátora by mohla být interpretována jako důkaz, že Američané nemají v úmyslu změnit narativ a budou Čínu nadále kvalifikovat do "autokratického" tábora, čímž dojde k polarizaci s "anglosaským" blokem. Nicméně sdělení z obou diplomatických táborů naznačují, že ve vztazích mezi oběma mocnostmi dochází k určitému "tání". V dohledné době však nemá cenu doufat v průlom, pokud jde o omezení vývozu. Spojené státy si zajišťují své výhody na úrovni nových technologií. Investiční klima může být vnímáno jako o něco příznivější poté, co se oba představitelé zavázali dodržovat zásady zdravé konkurence. Čína, jejíž ekonomika začíná povážlivě pokulhávat, se zdá být "zoufalá", pokud jde o hledání injekcí zahraničního kapitálu do domácího trhu, a možná je ochotna velkoryseji "povzbuzovat" americké společnosti, aby se vrátily podnikat do pevninské Číny.

Eryk Szmyd, XTB


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk