Kryptoměny před víkendem ztrácí. Ethereum 2.0 vznikne dříve

14:14 12 August 2022

Kryptoměny na konci týdne smazaly některé zisky. Americké indexy se v premarketu obchodují bez jakýchkoliv velkých swingů, nicméně BTC a ETH se pohybují jižním směrem.

  • Obchodování na konci týdne by mohlo vyústit v nechuť k rizikům od investorů, kteří chtějí před otevřením trhu opustit bezrizikové pozice. Dnes odpoledne se na trh dostanou zprávy o spotřebitelském sentimentu z University v Michiganu, inflačním očekávání a data o importu/exportu
  • Vvývojáři Etherea posunuli termín "merge" na 15. září, což znamená, že přechod na Proof of Stake proběhne o 4 dny dříve. Tato zpráva je pro investory pozitivní, protože ukazuje důvěru vývojářů Etherea v novou metodu 
  • Leon Li, který je držitelem největšího podílu v jedné z největších kryptoměnových směnáren Huobi Global, uvažuje o jeho prodeji za 3 mld. USD. Agentura Bloomberg jako hlavní kupce označila Justina Suna, který vytvořil kryptoměnu Tron a Sama Bankmana Frieda, šéfa směnárny FTX. Informace však žádným z nich není potvrzená. Podobně velká akvizice by mohla být jednou z největších v dosavadní historii kryptoměn. 

Od roku 2021 ukládají investoři ETH ve verzi stETH a čekají na "sloučení", které jim dopomůže k tomu, aby se stali validátory, jež schvalují blockchainové operace skrze Proof of Stake. Průměrná realizovaná cena uložených ETH činí přibližně 2 400 USD, což je o 45 % více než realizovaná cena tokenů ETH. To znamená, že celková nerealizovaná ztráta stETH v depozitní smlouvě činí asi 15 mld. USD. Investoři, kteří budou chtít využít tzv. staking, se nebudou chtít zbavit ETH se ztrátou, což může vytvořit scénář omezené nabídky. Zdroj: GlassnodeEthereum, D1 interval. ETH se nedávno odrazilo od spodního limitu vzestupného kanálu a prolomilo hlavní rezistenci na 1 820 USD, která je označena předchozími cenovými reakcemi a 23,6% fibo retracementem poslední sestupné vlny. Dokud bude cena pod touto úrovní, pokračování vzestupného trendu není vyloučeno. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět