⏬⏬Masivní výprodej kryptoměn!

18:54 5. června 2023

Binancecoin ztrácí téměř 10 % a bitcoin klesá o více než 5 % kvůli problémům burzy Binance v USA

Kryptoměny jsou dnes v útlumu. Bitcoin ztrácí více než 5 % a Binance Coin se propadla o téměř 10 % poté, co se objevila zpráva, že Komise pro cenné papíry (SEC) hodlá žalovat největší kryptoměnovou burzu Binance kvůli odhaleným nesrovnalostem. Binance je obviněna z porušování předpisů o trhu s cennými papíry, provádění neregistrovaného prodeje cenných papírů (SEC považuje kryptoměny za cenné papíry) a provozování neregistrované burzy cenných papírů ve Spojených státech. Komise SEC navíc údajně uvedla, že burza spravovala finanční prostředky svých klientů, včetně tajného převodu finančních prostředků na subjekt kontrolovaný zakladatelem společnosti.

Je důležité poznamenat, že to není poprvé, co americké orgány zažalovaly společnost Binance. CFTC již dříve podnikla podobné kroky. Spojené státy chtějí pravděpodobně co nejrychleji zabránit investicím do kryptoměn prostřednictvím burzy Binance.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

V reakci na tyto zprávy jsme svědky výrazných poklesů kryptoměn a především vybočení z nedávného bočního trendu. Jak vidíme, pozitivní nálada na americkém akciovém trhu nebo na trhu s komoditami již nemá na kryptoměny pozitivní vliv.

Binancecoin je nejníže od začátku března, stejně jako Bitcoin. Na druhou stranu jsme svědky dalšího růstu na US100. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
781 000 investorů
z celého světa