Nvidia - nová vycházející hvězda na Wall Street? 💥

16:03 25. května 2023

Umělá inteligence vdechla donedávna silně přeprodávanému indexu Nasdaq "druhý život". Tento index, známý svým velkým podílem technologických společností, loni zaznamenal největší poklesy od splasknutí internetové bubliny. Rok 2023 přinesl nečekaný obrat a býci se hromadně vrátili k technologiím. Důvod? Závan čerstvého vzduchu spojený s umělou inteligencí. Palivo pro růst dnes poskytla společnost Nvidia, která se po téměř 400% nebývalém růstu z říjnového minima s kapitalizací téměř 1 bilion dolarů dostala na 5. místo mezi nejvýše oceněnými americkými společnostmi kótovanými na burze. Po zveřejnění finančních výsledků zaznamenaly akcie společnosti Nvidia největší jednodenní nárůst tržní kapitalizace v historii amerického akciového trhu. Ocenění společnosti se během jediného dne zvýšilo o neuvěřitelných 200 miliard dolarů. 

Závod o umělou inteligenci
Celosvětová hra kolem umělé inteligence nabírá na obrátkách a společnosti v technologiemi nasyceném indexu Nasdaq 100 zažívají skutečný vzestup díky zvýšené poptávce po pokročilých polovodičích, které umožňují škálování výpočetního výkonu využívaného v tzv. neuronových sítích. Tento trend, který trvá již několik měsíců, dnes dostal novou injekci. Akciový trh miluje technologické inovace, které podněcují fantazii spekulantů, a předchozí dot-com boom poháněný vynálezem internetu může být toho jasným příkladem. Abstraktní věci a přelomové vynálezy se obtížně oceňují, díky čemuž (jak ukázala historie) mají trhy tendenci upadat do extrémních stavů. Od paniky až po velkou euforii. Přestože se trend umělé inteligence "zrodil" v makrookolnostech nepříznivých pro tržní novinky (nižší likvidita, vysoké úrokové sazby, obtížný přístup k dražšímu externímu financování), kvete jako květina rostoucí na poušti.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tržní kyvadlo
V roce 2022 patřil sektor polovodičů k největším poraženým, protože investoři ocenili rizika způsobená geopolitickými faktory a zpomalením v odvětví cloudu a her. V pozadí loňských poklesů se objevilo ohrožení čínskou vojenskou agresí, Tchaj-wanem - centrem globální výroby vysoce výkonných integrovaných obvodů - a ekonomickou válkou mezi USA a Čínou. Jejím důsledkem jsou bezprecedentní sankce uvalené Spojenými státy na Čínu, které můžeme považovat za rozhodující krok k zajištění technologické dominance USA. Bez přístupu k nejnovějším technologiím a čipům vyráběným 5nm a 3nm technologií bude pro Čínu nesmírně obtížné konkurovat "Západu", pokud jde o vývoj umělé inteligence. Trh se však přestal starat o geopolitiku.

První kolo
To, co dnes sledujeme, je pravděpodobně pouze "první kolo" a konečný vítěz celé hry s umělou inteligencí ještě není znám. Akciový trh však vidí jako nejzjevnějšího "beneficienta" AI sektor polovodičů. Zatímco softwarové či technologické platformy mohou "propadnout" a prohrát s konkurencí, poptávka po čipech se zdá být téměř zřejmá, pokud by se zvýšil globální výpočetní výkon.

Největší čipové společnosti jsou navíc ve výhodě. budování nových továren na přesný průmysl a přesměrování logistických dodavatelských řetězců je nesmírně nákladné a mohlo by pravděpodobně trvat roky. To je mimo jiné důvod, proč konkurence pro společnosti jako Nvidia, AMD, Intel a další giganty v tomto odvětví není vidět ani na obzoru. Stejně jako během zlaté horečky na Klondiku vydělali nejvíce peněz ti, kteří prodávali pověstné krumpáče a lopaty, tak nyní trh vidí příležitost pro čipy. Slabost v oblasti her, zpomalení cloud computingu a dokonce i riziko konfliktu v Tchajwanském průlivu šly stranou. Kam Wall Street vkládá své největší naděje?

Nvidia - favorit býků 

Po mnoho měsíců byla favoritem býků společnost Nvidia. Právě v ní trhy vidí hlavního globálního beneficienta vyšší poptávky po výkonných čipech. Akciový trh je ochoten její akcie "přeplatit", protože budoucí prognózy vypadají mimořádně optimisticky. Společnost naznačila, že zahájila výrobu pro sektor umělé inteligence dostatečně brzy - již v srpnu 2022. Tři měsíce před veřejným uvedením ChatGPT 3 se připravovala na uspokojení poptávky trhu. Společnost dodává supervýkonné grafické procesory (GPU), masivně využívané v datových centrech. V komentáři k výsledkům za 1. čtvrtletí společnost uvedla řadu obchodních výhod, současnou dobu označila za počítačovou revoluci a zdůraznila "nabíjející poptávku" po řešeních v aplikacích umělé inteligence.

Spolu s oceněním jejích akcií získávají také společnosti AMD, Intel, Arista Networks, ale nejen ony - vítr do plachet chytily téměř všechny společnosti, které mohou z AI profitovat. Konkurence mezi velkými BigTech společnostmi, jako jsou Microsoft a Google, které se předhánějí ve zdokonalování jazykových modelů, a průlomové schopnosti generativní umělé inteligence předznamenávají skutečný průlom jak v oblasti technologií, tak v oblasti podnikání. Mějte však na paměti, že skutečná euforie z umělé inteligence trvá zatím jen několik měsíců a trh může být rozmarný. Je možné, že se sentiment bude měnit "od firmy k firmě" v závislosti na technologických inovacích a milnících. Zachytil Nasdaq další revoluční nástroj, který je přirovnáván k internetu? Je to velmi pravděpodobné.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět