Paládium klesá o 4% kvôli riziku nadmernej ponuky a expanzii trhu elektrických vozidiel 📉

19:43 9. června 2023

Ceny paládia už dlhšiu dobu klesajú - hlavným dôvodom je očakávaná nadmerná ponuka kovu v budúcom roku. Jeden z najväčších svetových producentov kovu, ruský gigant Nornickel odhaduje, že trh s paládiom dosiahne v roku 2024 prebytok až 300 000 uncí oproti odhadovanému deficitu 200 000 uncí v roku 2023. Spoločnosť predstavuje 40 % celosvetovej produkcie paládia. Paládium sa okrem iného používa na redukciu výfukových plynov v automobiloch.

Podľa Nornickela, 80 % svetovej ponuky paládia absorbuje automobilový priemysel, kde sa očakáva, že dopyt po paládiu v roku 2023 vzrastie o 1 % medziročne. Na druhej strane však elektromobily, kde sa paládium nepoužíva, pretože nevypúšťajú výfukové plyny sú čoraz obľúbenejšie. Okrem toho výrobcovia čoraz častejšie nahrádzajú paládium lacnejšími náhradami. Zvýšená spotreba paládia v rokoch 2022 a 2023 vyústila do výpredaja naakumulovaných zásob automobilovými spoločnosťami, no očakáva sa, že tieto predaje budú ukončené v druhej polovici roka, keďže spoločnosti môžu potenciálne vyprázdniť svoje zásoby. Nornickel tiež očakáva 180 000 ton prebytku niklu v roku 2024.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

PALLADIUM klesá smerom k 1 300 dolárov za uncu a kleslo pod 71,6 Fibonacciho retracement vzostupnej vlny z januára 2016. Od tejto úrovne sa môžu poklesy prehĺbiť až na $ 1 100 za uncu, kde sa nachádzajú predchádzajúce cenové reakcie.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět