Palantir na najvyššej úrovni od januára 2022 po AI dohode so spoločnosťou Panasonic 🔌

16:44 7. června 2023

Akcie spoločnosti Palantir (PLTR.US), ktorá sa zaoberá analýzou veľkých dát, kybernetickou bezpečnosťou a službami AI, dnes získavajú takmer 10 %. Včera bol rast akcií poháňaný správami o využívaní Palantir Foundry v Amazon Web Services a dnes investori reagujú na podobné informácie o dohode s iným výrobcom, spoločnosťou Panasonic.

  • Panasonic okrem iného vyrába lítium-iónové batérie a dnes oznámil viacročnú obchodnú dohodu so spoločnosťou Palantir o modifikácii továrne na umelú inteligenciu pre závod v Nevade. Palantir má prepojiť a zautomatizovať všetky výrobné linky továrne. Dohoda rozširuje služby Palantiru AI a IoT pre výrobu;
  • S platformou Palantir Foundry bude systém viesť rozhodovanie v existujúcom závode v Nevade a v novom závode v De Soto v Kansase. Očakáva sa, že dohoda so spoločnosťou Palantir zvýši efektivitu a zníži náklady. Spoločnosť Panasonic naznačila veľký vplyv na zníženie plytvania materiálom a zvýšenie výrobného času
  • Vedenie spoločnosti Panasonic naznačilo, že v priebehu niekoľkých mesiacov zníži množstvo odpadu počas výrobného procesu. Trh upevnil, že služby Palantir skutočne podporujú rozhodovanie založené na údajoch a môžu zlepšiť návratnosť investícií pre rôzne spoločnosti.

Amazon včera uviedol, že Foundry pre AWS bude riešením, ktoré pomôže zlepšiť priemyselnú efektivitu, znížiť náklady na údržbu a lepšie analyzovať údaje. Vďaka novým významným dohodám by sa záujem o ponuky spoločnosti Palantir medzi konkurenčnými spoločnosťami mohol zvýšiť, čo by podporilo výnosy spoločnosti a urýchlilo jej cestu k ziskovosti – očakáva sa koncom tohto roka.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Akcie Palantir (PLTR.US), interval D1. RSI sa blíži k hranici extrémnej prekúpenosti na úrovni 90 bodov. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět