Podpoří vyšší poptávka po EV palladium a akcie Albemarle? 📊

15:46 23. března 2023
  • Goldman Sachs nevidí žádné riziko poklesu cen komodit navzdory vyhlídce na bankovní krizi a vidí průměrný 28% růstový potenciál během příštích 12 měsíců;
  • Navzdory poklesu cen lithia zůstává poptávka po elektromobilech v Číně na vyšších úrovních kvůli otevření čínské ekonomiky a mírně uvolněné měnové politice v Říši středu;
  • USA zavedly program IRA (Inflation-Reduction Act), který by mohl zvednout poptávku po elektromobilech v USA. Ceny energií přesvědčivě klesly, že elektromobily mohou být konkurenceschopným zdrojem dopravy.

Albemarle (ALB.US) je největším dodavatelem lithia pro baterie elektrických vozidel od roku 2020. Ceny lithia jsou klíčovým faktorem ziskovosti společnosti – nálada kolem jejích akcií se zhoršila, protože ceny lithia klesly. Albemarle se také specializuje na chemické služby (brom, katalyzátory), ale lithium představovalo 68 % jejích příjmů v roce 2022. Společnost vydala optimistické předpovědi pro rok 2023 a očekává zlepšení poptávky. Hlavními riziky se jeví přízrak finanční krize, přísnější úvěrové podmínky pro spotřebitele a potenciální geopolitická rizika vyplývající z napjatých vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. Společnost má výrobní závod v Číně.

Nový závod a vyšší poptávka?

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Albemarle investuje 1,3 miliardy USD do nového závodu na zpracování lithia v USA, čímž si zajistí domácí dodavatelský řetězec pro strategickou surovinu. Podle společnosti závod zdvojnásobí kapacitu zpracování lithia a pomůže obsloužit hlavní zákazníky (včetně Tesly, TSLA.US), kteří hlásí vyšší poptávku po bateriích. Závod v Jižní Karolíně bude schopen zpracovat 50 000 tun lithia ročně (přibližně 2,4 milionu EV ročně). Společnost vidí USA jako hlavní oblast pro expanzi mimo jiné díky daňovým úlevám na elektromobily. Stavba obřího projektu by měla začít koncem roku 2024; společnost zatím neoznámila datum otevření závodu.

I přes klesající ceny lithia společnost očekává nárůst poptávky. Ve 4. čtvrtletí 2022 byla čistá marže společnosti přes 36 %. Cílem společnosti je téměř ztrojnásobit výrobní kapacitu do roku 2027. V roce 2022 vykázala meziroční růst tržeb a EBITDA o 120 %, respektive 299 %. Pro aktuální rok odhaduje Albemarle významný růst tržeb v rozmezí 55 % až 75 % a provozní cash flow ve výši 2,2 miliardy USD. Navzdory obchodnímu růstu se akcie společnosti stále obchodují za atraktivní fundamentální valuační poměry, s diskontem oproti průměru amerických akcií. P/E je 8 (průměr Nasdaq 19), C/Wk kolem 3 (průměr Nasdaq 4).

Lithium prices in China halve in just four months - MINING.COM

Ceny lithia od 4. čtvrtletí 2022 klesly, ale vyšší prodeje elektromobilů v Číně vzrostly a mohou podpořit oživení. Zdroj: Bloomberg

Ceny lithia klesly z vrcholu dosaženého na konci roku 2022, ale stále mají dlouhodobý potenciál k oživení. Zdroj: Bloomberg

Graf Albemarle (ALB.US), interval D1. Cena se usadila pod 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny zahájené v březnu 2020 a nyní se obchoduje pod SMA200 a SMA100. Základní poměry ocenění na rozdíl od technické analýzy však naznačují, že současné ocenění podniku společnosti může být mnohem atraktivnější. Poměr PEG je 0,6 oproti průměru 2,1 pro chemický průmysl USA. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa