Pohled na AUDNZD po zasedání RBA a před RBNZ

14:08 4. dubna 2023

Australský dolar je dnes pod tlakem. Reserve Bank of Australia dnes oznámila své nejnovější rozhodnutí o měnové politice. RBA se rozhodla pozastavit cyklus zvyšování sazeb a ponechat hlavní úrokovou sazbu beze změny na 3,60 %. I když se takové rozhodnutí očekávalo, znění prohlášení RBA bylo změněno tak, aby již nenaznačovalo, že budoucí zvýšení sazeb je jisté. Dnešní oslabení AUD by tak nemělo být velkým překvapením.

Obchodníci se již zítra ve 4:00 dozvědí výsledky zasedání Reserve Bank of New Zealand. V tomto případě trh očekává zvýšení sazeb o 25 bazických bodů s tím, že oficiální hotovostní sazba (OCR) vyskočí na 5,00 %. Pohyb sazby o 25 základních bodů je plně oceněn peněžními trhy. Ekonomové jsou také přesvědčeni, že dalším krokem banky je zvýšení sazeb o 25 základních bodů – z 21 ekonomů dotazovaných agenturou Bloomberg 19 očekává zvýšení sazeb o 25 základních bodů, 1 očekává zvýšení sazeb o 50 základních bodů a 1 neočekává žádnou změnu. To by znamenalo další zpomalení tempa utahování poté, co banka v únoru zpomalila ze 75 bp zvýšení sazeb na 50 bp. Navíc to může také naznačovat, že 5,5% maximální sazba OCR v nejnovějších předpovědích RBNZ již nemusí být základním scénářem s očekáváním směřujícím k nižší finální sazbě. To bude předmětem zítřejšího oznámení RBNZ – o kolik výše půjdou sazby. Peněžní trhy aktuálně očekávají vrchol sazeb v blízkosti úrovně 5,25 % v prosinci 2023.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Když se podíváme na graf AUDNZD v intervalu H1, můžeme vidět, že se pár v poslední době obchoduje do strany. Holubičí rozhodnutí RBA dnes vedlo k poměrně strmému poklesu páru. AUDNZD prorazil pod zónu supportu 1,0755 a pokračoval v pohybu na nižší úrovně, dokud nedosáhl zóny supportu 1,0720 (oranžový kruh). Jedná se o důležitou zónu supportu definovanou předchozími cenovými reakcemi a 200hodinovým klouzavým průměrem (fialová čára). Průraz pod tuto překážku by mohl vydláždit cestu pro otestování nedávných minim v oblasti 1,0680. K uskutečnění tohoto scénáře však může být zapotřebí jestřábí výsledek zasedání RBNZ.

AUDNZD v intervalu H1. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět