Přelije se recese do BigTech?

14:00 26. července 2022

Recese v poslední době klepe na brány Wall Street stále hlasitěji. Více vysoce profilovaných růstových společností začíná vykazovat neuspokojivé výsledky. V období mezi dubnem a červnem přestal Netflixu platit předplatné asi 1 milion uživatelů. Akcie společnosti Snap zaznamenaly 40% propad poté, co společnost zveřejnila výsledky, které byly sotva v souladu s očekáváním analytiků. Čeká nás investiční déjà vu tak, jak ho známe z boomu akcií herních společností? Nebo zde existuje šance, že blue chip technologické společnosti, které již jednu recesi zažily, zatím odolají zhoršující se ekonomické situaci? Dolejí finanční výsledky vlajkových lodí Silicon Valley olej do ohně zvyšujících se obav z recese, nebo se postarají o zlepšení nálady na Wall Street, která se od začátku letošního roku nelepší? To se dozvíme tento týden. Trhy tají dech před zveřejněním výsledků gigantů jako jsou Alphabet, Apple, Amazon, Mircosoft nebo Meta Platforms. Investoři se obávají, že ekonomický pokles ovlivní skupinu BigTech společností, ve které viděl trh vítěze poslední dekády.

Alphabet (GOOGL.US) - výsledky 26. 7. po uzavření seance

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Alphabet zveřejní výsledky za Q2 dnes po uzavření burzy. Trh očekává růst tržeb, avšak to se nemusí propsat do zisků jako důsledek snižujících se marží. Existují však i obavy, že Alphabet trhy zklame. Alphabet je podobně jako Snap závislý na tržbách z reklamy. Je tedy otázkou, zda-li jsou výsledky Snapu důsledkem špatného firemního klima, nebo se jedná o trend v celém odvětví. Na druhou stranu jsou tržby z reklam ve vyhledávačích stabilnější než ty, které pochází ze sociálních sítí, tudíž by případná recese nemusela Alphabet příliš zasáhnout. Ve zkratce, pozornost investorů bude upřena na tržby z reklamy, kde se očekává pokles, a také na výhled společnosti na následující čtvrtletí.

Microsoft (MSFT.US) - výsledky 26. 7. po uzavření seance

Akcie společností jako je Apple, od začátku roku vykazovaly omezenou volatilitu, čímž se staly o něco málo výkonnější než index S&P 500. Wall Street snížila očekávání pro Microsoft a v tomto čtvrtletí očekává největší zpomalení růstu tržeb za poslední roky. Investoři přesto neočekávají náraz a dále odhadují pokračující růst poptávky po službách a produktech společnosti, a to ani v prostředí recese. Analytici stále čekají v letošním i příštím roce dvouciferný růst tržeb, což bude s ohledem na vysokou inflaci náročné. Investoři budou bedlivě sledovat výnosy z rychle rostoucího Azure cloudu (tvoří asi 25 % globálního cloudového trhu), který vykazuje vysoké marže. Navzdory rostoucímu trhu cloudových služeb, podporovanému trendem práce na dálku a postpandemickou technologickou transformací technologií, která se nezpomaluje, musí Azure konkurovat platformám Amazonu, Alphabetu a jiných menších společností. Microsoft navíc v Evropě čelí antimonopolním žalobám kvůli svým cloudovým službám, které by mohly omezit růst společnosti. Silný dolar omezuje vyhlídky vysokých zisků, protože společnost má více než 50 % byznysu mimo USA. Analytici očekávají tržby společnosti na úrovni 52,4 miliard dolarů a zisky na akcii ve výši 2,3 USD, spolu s příjmy z cloudových služeb 12,8 miliard USD.

Meta Platforms (META.US) - výsledky 27. 7. po uzavření seance

Akcie Meta Platforms v letošním roce spadly o více než 50 %. Nálada investorů se během páteční seance zhoršila kvůli špatným výsledkům společnosti Snap, které vrhají stín na obchodní model společnosti založený na reklamě. Tento model dobře funguje v době ekonomického růstu. Během recese však zpomaluje kvůli snižování nákladů společností na reklamu, což může mít negativní dopad na tržby Mety. Reklamy však nejsou jedinou slabinou společnosti. Meta Platforms se dále zabývá nákladným technologickým vývojem virtuálních světů Metaverse. Společnost Marka Zuckerberga investuje miliardy do vývoje VR, AR a technologie platformy Oculus, kterou společnost získala v roce 2014. Ambice společnosti mohou být pozitivně vnímány těmi investory, kteří věří v potenciál Metaverse, avšak vysoké náklady na neprofitabilní výzkum a vývoj kolem technologie podobné Sci-Fi v době rostoucích nákladů na kapitál společnost tíží. Silný dolar se i zde propíše do ziskovosti. V blízké budoucnosti bude Meta Platforms čelit výzvám v podobě monetizace Metaverse, který vytvoří reklamní prostor, jež obchází blokátory soukromí iOS (Apple), což zmrazí odhady na růst tržeb. Analytici mezitím snížili očekávání kolem Mety a téměř se smířili se špatnými výsledky. Zopakuje Meta scénář Netflixu a překoná snížené odhady panické Wall Street? Díky své uživatelské základně může Meta daleko lépe přežít recesi než dříve zmiňovaný Snap. Analytici očekávají zisk na akcii ve výši 2,61 USD při tržbách 30,7 miliard. Náklady by měly být sníženy 87-92 miliard, zatímco se dříve odhadovalo 90-95 miliard.

 Amazon (AMZN.US) - výsledky 28. 7. po uzavření seance

Amazon vykáže výsledky za 2Q ve čtvrtek po uzavření burzy. Trh očekává, že by výsledky měly dosáhnout historicky nejnižších hodnot. Společnost je známá tím, že od vstupu na burzu vždy vykázala alespoň minimální růst tržeb. Růst tržeb (horní hranice) byl pod 10 % pouze ve třech ze 101 kvartálních výsledků. Poprvé se tak stalo, když praskla internetová bublina v roce 2001. Další dvě pak následovaly ve 4Q21 a 1Q22. Existuje však spousta indikátorů, že by 2Q22 měl být nejhorší. Analytici snížili odhady na tržby a zisky pro tento, příští kvartál a pro celý rok 2023. Tržby Amazonu se za 2Q22 zprvu odhadovaly v rozmezí 116-121 miliard USD, což by odpovídalo zvýšení mezi 3-7 %. Odhad obsahoval i 2% ztrátu vlivem negativního vývoje směnných kurzů. Aktuální tržní konsensus odhaduje tržby na 119,1 miliard USD a EPS na 14 centů. Na 3Q22 odhadují analytici tržby ve výši 127 miliard USD a EPS na úrovni 33 centů.

Apple (AAPL.US) -  výsledky 28. 7. po uzavření seance 

Příznak globální recese si v nedávné době vybral svou daň na náladě představenstev amerických společností, které stále více signalizují nutnosti změn v podnikání. Jinak tomu není ani ve společnosti Apple (AAPL.US), která minulý týden oznámila zpomalení v přijímání nových zaměstnanců a redukci rozpočtu jednotlivých divizí společnosti. Mediální pokrytí těchto oznámení také žilo svým vlastním životem, protože společnost byla dlouho imunní vůči vnějším faktorům. Dle odhadů analytiků by měly kvartální výsledky ukázat prudký propad tržeb a tím také 8miliardový výpadek příjmů společnosti. Faktory tvořící tak výraznou ztrátu jsou neustálé problémy v dodavatelských řetězcích a pokračující restrikce na čínském trhu. Tržní konsensus na EPS je ve výši 1,16 USD při tržbách 82 miliard. Apple očekává hrubou marži v rozmezí 41,5 % - 42,5 %. Předpovědi klíčových bank se však liší. Analytici z JP Morgan a UBS hodnotí výsledky relativně pozitivně, zatímco Morgan Stanley poukazuje na tlak dodavatelských řetězců, který zapůsobí na kvartální výsledky negativním vlivem.

Shrnutí

Přestože akcie technologických gigantů byly letos v sestupném trendu, je těžké porovnávat asi 60% pokles akcií Meta Platforms s 15% korekcí akcií společnosti Apple. Proto je potřeba poznamenat, že průběžné výsledky, jako tomu bylo v prvním čtvrtletí letošního roku, mohou mít smíšené dopady. Snižování nákladů a zpomalování v nabírání nových zaměstnanců mohou být novou normou BigTech společností, což může znamenat bolestivé zpomalení sektoru. Čtvrtletní hospodářské výsledky ukážou, zda- li "neprůstřelné" společnosti mohou přenášet rostoucí náklady na zákazníky a stále se těšit z rostoucí poptávky. Stojí však za zmínku, že má Wall Street přemrštěná očekávání, což by se mohlo ukázat jako velký test americké ekonomiky. Nadcházející výsledky mohou určit další směr amerických indexů a vrhnout více světla na oprávněnost obav z recese. Může se však ukázat, že stejně jako v případě herních společností budou výsledky v souladu s očekáváním trhu pro investory příliš slabé.

XTB Research Department

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk