Rio Tinto se pokouší o návrat k růstu

15:43 21. června 2022

Rio Tinto, jeden z největších světových komoditních konglomerátů, dnes díky pozitivním zprávám o akciích společnosti roste:

  • Analytici z JP Morgan zlepšili a zvýšili své doporučení pro akcie Rio Tinto, což signalizuje téměř 11 % růstový potenciál pro současné ocenění;
  • Společnost dnes oficiálně potvrdila otevření nejpokročilejšího dolu na železnou rudu „Gudai Darra“, který se nachází v Pilbaře v západní Austrálii. Železná ruda je spolu s hliníkem a mědí jednou z klíčových komodit, které RioTinto těží;
  • Cena akcií společnosti RioTinto v poslední době ztrácí půdu pod nohama kvůli poklesu poptávky po železné rudě a přímému poklesu cen železné rudy. Ke slabšímu sentimentu přispělo také předpokládané zpomalení globální výroby a slabé ekonomické údaje;
  • Akcie Rio Tinto (RIO.UK), interval W1. Akcie se obchodují v souladu s uptrendovou linií, od které se cena již třikrát odrazila. Posledním poklesům se podařilo zabránit na podzim roku 2021. Cena se však nedokázala udržet dlouho nad 23,6 Fibonacciho retracementu, který se jí podařilo třikrát prorazit. Pokaždé se však poptávka vrátila a srazila ji směrem k 53 GBP. Pokud se scénář recese vyřeší a trhy se vrátí k růstu, můžeme opět pozorovat růst cen komodit, což může pozitivně ovlivnit valuaci RioTinto. Potenciálně však recese a pokles průmyslové výroby v Číně, navzdory příznivým doporučením JP Morgan, mohou přispět k širšímu oslabení a prolomení rezistence poblíž 45 GBP, což se shoduje s 61,8 Fibonacciho retracementu vlny. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět