Snowflake po špatné prognóze ztrácí 18 %

18:10 25. května 2023

Snowflake (SNOW.US), americká cloudová společnost, se dnes obchoduje přibližně o 18 % níže. Pokles ceny akcií společnosti byl vyvolán zprávou o výsledcích za 1. fiskální čtvrtletí 2024, která byla zveřejněna včera po skončení seance na Wall Street.

Společnost vykázala za 1. fiskální čtvrtletí 2024 (únor - duben 2024) mírně lepší výsledky, než se očekávalo, přičemž tržby překonaly očekávání díky solidním tržbám z produktů a ztráta na akcii se ukázala být nižší, než se očekávalo. V porovnání s obdobím před rokem se zlepšily také marže. Prognózy pro druhé fiskální čtvrtletí i celý fiskální rok 2024 však nebyly tak růžové. Společnost Snowflake očekává, že tržby z produktů ve druhém fiskálním čtvrtletí dosáhnou 620-625 milionů USD. USD, což je méně než 646 milionů USD očekávaných trhem, a pokud by se tyto odhady potvrdily, znamenalo by to nejpomalejší růst produktových tržeb společnosti Snowflake v historii. Společnost se rovněž rozhodla snížit svůj celoroční výhled vydaný v březnu z 2,71 miliardy USD na 2,60 miliardy USD, zatímco trh očekával, že zůstane nezměněn.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Výsledky za 1. fiskální čtvrtletí 2024

  • Tržby: 623,6 milionu USD oproti očekávaným 609,5 milionu USD (+48 % meziročně)

- Tržby z produktů: 590,1 milionu USD oproti očekávaným 571,9 milionu USD (meziročně +50 %).
- Profesionální služby: 33,5 milionu USD oproti očekávaným 37,0 milionu USD (meziročně +20 %)

  • Míra udržení čistých výnosů: 151 % oproti očekávaným 139,1 % (174 % v 1. fiskálním čtvrtletí 2023)
  • Zisk na akcii: -0,70 USD oproti očekávaným -0,68 USD (-0,53 USD v 1. fiskálním čtvrtletí 2023)
  • Upravená hrubá marže: 73,0 % oproti očekávaným 71,5 % (71 % v 1. fiskálním čtvrtletí 2023)

Prognóza pro 2. fiskální čtvrtletí 2024

  • Tržby z produktů: 620-625 milionů USD oproti očekávaným 646,3 milionu USD (meziročně +34 %)
  • Upravená provozní marže: 2 %

Prognóza na celý fiskální rok 2024

  • Tržby z produktů: 2,60 miliardy USD, což je pokles oproti předchozí prognóze 2,71 miliardy USD.
  • Upravená provozní marže: 5 %, což je pokles oproti předchozí prognóze 6 %.

Snowflake (SNOW.US) zahájil dnešní obchodování s hotovostí velkou medvědí cenovou mezerou a během seance pokračoval v poklesu. Akcie prolomila klouzavý průměr za 50 a 200 seancí a pomalu se přibližuje ke spodní hranici probíhajícího obchodního rozpětí v oblasti 135 dolarů. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět