Starbucks se propadl o více než 3 %, protože špatné tržby v Číně ovlivnily zisk

19:32 3. února 2023

Akcie Starbucks (SBUX.US) v pátek ztratily více než 3,5 % poté, co kavárenský řetězec oznámil slabé finanční údaje za 1. čtvrtletí 2023. Společnost vydělala 75 centů na akcii, což bylo mírně pod odhady analytiků, kteří očekávali 77 centů. Tržby vzrostly o 8,0 % na 8,71 miliardy USD, nicméně byly nižší než odhady společnosti Refinitiv ve výši 8,78 miliardy USD kvůli klesající poptávce zejména v Číně, která je druhým největším trhem.

  • Tržby ve stejných prodejnách v USA: 10 % oproti očekávaným 9,26 %.
  • Mezinárodní tržby: -13 % oproti očekávaným -3,87 %.
  • Tržby v Číně: -29 % oproti očekávaným -13,31 %.
  • Celosvětové srovnatelné tržby v obchodech vzrostly meziročně o 5 %.
  • Společnost v předchozím čtvrtletí otevřela 459 nových čistých prodejen a ukončila toto období s 36 170 prodejnami po celém světě.

Nejdůležitější informace ze zprávy o výsledcích společnosti Starbucks za 1. čtvrtletí 2023. Zdroj:  Alpha Street

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Podle prozatímního generálního ředitele Howarda Schultze odrážejí nedávná čísla "náročné globální spotřebitelské a inflační prostředí, celkově slabé čtvrtletí pro maloobchod a bezprecedentní nepříznivý vývoj v Číně v 1. čtvrtletí, který souvisí s COVID".

Finanční ředitelka Rachel Ruggeriová uvedla, že "s výjimkou Číny jsme na všech trzích zaznamenali obrovský růst". Uvedla také, že výhled společnosti na fiskální rok 2023 zůstává nezměněn

Akcie Starbucks (SBUX.US) zahájily dnešní seanci prudkým poklesem, nicméně prodejci se snaží prolomit pod 50 SMA (zelená linie). Dokud se cena nachází nad touto úrovní, je možné obnovení vzestupného pohybu. Na druhou stranu, pokud by došlo k proražení níže, další sledovaný support se nachází kolem 100,85 USD, kde je vyznačena spodní hranice struktury 1:1 a 23,6 % Fibonacciho retracement poslední vzestupné vlny. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa