🥈Stříbro zaostává za zlatem – dožene zlato a dosáhne historických maxim?

18:29 21. února 2024

Drahé kovy byly v posledních měsících opět ve zprávách, což souvisí s novými maximy zlata nad 2 100 USD za unci. Při pohledu na poslední tři roky je patrné, že na trhu drahých kovů nedošlo k žádnému specifickému trendu, i když cena samotného zlata zůstala poměrně vysoká. Euforie spojená s palladiem definitivně pominula a i přes velké naděje spojené s platinou zůstává cena tohoto kovu jasně pod 1000 dolary za unci. Investoři se však diví, proč se stříbro obchoduje jen na půli cesty ke svým historickým maximům, přičemž zlato se trvale zapsalo nad 2000 dolarů za unci. Je pravděpodobné, že stříbro dožene zlato a také dosáhne historických vrcholů?

Kolik by mělo stát stříbro?

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Nutno podotknout, že stříbra máme v zemi asi 7x více než zlata. Vzhledem k tomu by nás nemělo překvapovat, že stříbro je rozhodně levnější než zlaté slitky. Na druhou stranu v současnosti musíme za jednu unci zlata zaplatit asi 90 uncí stříbra. Historicky je poměr stříbra ke zlatu něco málo přes 50 a v posledních 10 letech se pohybuje kolem 80. To znamená, že při dodržení poměru z průměru posledních 10 let a při ceně zlata 2000 USD, stříbro by měl stát přesně 25 dolarů, což je o něco více, než stojí nyní. Na druhou stranu, pokud by se zachoval historický poměr cen, pak by stříbro mělo stát kolem 37 dolarů. To je stále nižší než historická maxima stříbra kolem 50 USD za unci, ale asi o 60 % vyšší než současná cena. Dávají tato ocenění vůbec smysl, když se podíváme na základy?

Stříbra je na trhu značný nedostatek

Po dobu 10 let do roku 2020 jsme na trhu stříbra viděli značný převis nabídky. S ohledem na to se pak cena stříbra průměrně přiblížila úrovni 15-17 USD za unci. Od roku 2021 se však trh se stříbrem dostal do značného deficitu. Není to jen důsledek větší investiční poptávky po fyzickém stříbře, ale především nárůstu průmyslové poptávky. Přibližně 50 % veškeré celosvětové poptávky po stříbře pochází z průmyslu (pro rok 2023 se poptávka po stříbře pohybuje kolem 35 000 tun neboli asi 1,1 milionu uncí) a nejsilněji rostoucí kategorií je fotovoltaika. Vzhledem k současné energetické transformaci lze na této straně kategorie očekávat další dynamický růst. Významná je také poptávka po investicích nebo špercích, ale alespoň v druhém případě neexistují žádné silné vyhlídky růstu.

Ještě důležitější je, že nabídka trhu se stříbrem zůstává v posledních letech víceméně konstantní na úrovni těsně nad 1 milionem uncí (skládající se z těžby a získávání z tzv. šrotu). Za zmínku také stojí, že většina těžby stříbra souvisí s těžbou jiných průmyslových kovů jako je měď, zinek, nikl a také zlato. Proto je výhled nabídky spojen i s těžbou dalších kovů. Nicméně s ohledem na nejisté ekonomické faktory (které ovlivňují i samotnou poptávku) bychom neměli očekávat velký nárůst produkce stříbra.

Při pohledu na rovnováhu nabídky a poptávky jsme od roku 2021 svědky prohlubování deficitu a očekává se, že výhoda poptávky a nabídky bude pokračovat i letos. Navzdory tomu cena stříbra již více než tři roky stagnuje. Proč se tohle děje?

Obří globální zásoby stříbra

Nejnovější zpráva United States Geological Survey (USGS) naznačuje významný nárůst objevených zásob stříbra v zemi. Pro rok 2023 se očekávalo zvýšení zásob z 550 000 tun na 720 000 tun! Při současné úrovni těžby je zde dostatek stříbra asi na 27 let. Za nárůst těchto zásob jsou zodpovědné především dvě země: Rusko, jehož podzemní zásoby se téměř zdvojnásobily na 92 tisíc tun, a Polsko, jehož zásoby vzrostly na 170 tisíc tun! Polsko se tak vyhouplo na vedoucí pozici v držení největšího množství stříbra na světě a předstihlo Peru. Polsko je přitom v produkci stříbra daleko pozadu, těží asi 1300 tun ročně, což by při posouzení současných zásob vedlo k tomu, že by země mohla těžit stříbro dalších 130 let! Jak je vidět, celosvětově je stále velký prostor pro zvýšení těžby stříbra, i když chybí větší investice k pokrytí velkého potenciálu z FV nebo také investiční poptávky.

Finanční trh pochybuje o potenciálu stříbra

V roce 2020 náhlý příliv hotovosti z centrálních bank a vlád podnítil hledání investičních příležitostí téměř na každém trhu. Poté byl pozorován masivní nárůst hotovosti ve stříbrných ETF. Od roku 2020 však fondy uvolňují stříbro, protože investoři své peníze z fondů vybírají. Kromě toho samotná JP Morgan výrazně snížila množství stříbra, které drží, i když se po mnoho let spekulovalo, že tato banka hromadila obrovské množství stříbra pro krizi. Zdá se také, že trh nyní směřuje své prostředky do jiných aktiv, jako jsou kryptoměny. Po spuštění bitcoinových ETF v USA jsme byli svědky stálého přílivu do těchto fondů a odlivu zlatých a stříbrných ETF. Pokud je tomu tak, mohlo by se stříbro zdát jako dobrá investice?

Co dál se stříbrem

Cena stříbra zůstává nad klíčovým supportem poblíž 22 dolarů za unci. To je nad klouzavým průměrem 50 a 200 týdnů. Navíc cena zlata zůstává nad 2000 dolary, což naznačuje, že stříbro by se mělo pohybovat alespoň kolem 25 dolarů, přičemž se udržuje průměrný poměr cen za posledních 10 let. Za připomenutí také stojí, že stříbro, stejně jako zlato, nabízí možnost diverzifikace portfolia. Drahé kovy se obvykle chovají mírně odlišně od akciového trhu, a proto se o nich často mluví jako o bezpečných přístavech. Nemělo by se zapomínat ani na nadcházející snížení úrokových sazeb v USA. Nižší úrokové sazby učiní dluhopisy méně atraktivními a zvýší vyhlídky na růst drahých kovů. Vzhledem ke stále relativně nízké ceně stříbra vůči zlatu a daleko od svých historických maxim se může stříbro z dlouhodobého hlediska stále jevit jako atraktivní investice. Investiční příležitosti do stříbra jsou četné, prostřednictvím fyzických mincí a barů, prostřednictvím futures kontraktů a ETF. Stříbro sice nezaručuje potenciálně vysoké výnosy, ale jako součást investičního portfolia může být důležitou součástí v podobě zajištění a diverzifikace.

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk