US100 roste o více než 2 % 📈

17:19 26. května 2023

Wall Street roste díky McCarthyho komentáři a naději na zvýšení dluhového stropu USA ⚡

Wall Street otevírá výše po pozitivních komentářích MCCarthyho, který uvedl, že dnes ráno došlo k pokroku v jednáních a vyjednavači budou dnes pokračovat v práci na dluhovém stropu.

Podle předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho v noci pokračovala jednání o dluhovém stropu, neboť se blíží termín možného defaultu. McCarthy vyjádřil optimismus ohledně pokroku dosaženého během jednání a uvedl, že se pracovalo až do noci a že se podařilo dosáhnout pokroku. Zmínil však, že v poslední době nekomunikuje s prezidentem Joe Bidenem. Vzhledem k tomu, že většina zákonodárců odjela na prodloužený sváteční víkend, je komplex Kapitolu téměř prázdný, ale vyjednavači dostali pokyn, aby pokračovali v práci, dokud nebude dosaženo dohody. Přestože obě strany v posledních jednáních zmenšily své rozpory, konkrétní podoba dohody zůstává předběžná a konečného řešení zatím nebylo dosaženo.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Indexy US500 a US100 po otevření rostou, k čemuž přispívá optimismus spojený s možnou dohodou o dluhovém stropu. Pokud bude dohody dosaženo, mohlo by to vést k dalšímu růstu trhu a potenciálně k prolomení nad klíčovou hladinu podpory.

 

US100 si při otevření připisuje téměř 2 % a překonává významnou podporu kolem 14 tis. bodů. Časový rámec D1, zdroj: xStation 5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět