💲 USD před zveřejněním PCE klesá

12:42 26. května 2023

Americký dolar před dubnovým PCE zaostává za ostatními zeměmi G10

Americký dolar dnes odevzdává část nedávných zisků a je dnes nejhůře si vedoucí měnou skupiny G10. Americká měna může být kolem 14:30 volatilnější, protože bude zveřejněna řada makrozpráv ze Spojených států. Obchodníkům budou nabídnuty údaje o inflaci PCE, osobních příjmech, osobních výdajích a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby za duben. Zveřejnění PCE bude nejsledovanější, protože revize údajů o HDP USA za 1. čtvrtletí směrem nahoru, vedla ke skokovému zvýšení sázek na jestřábí Fed. Peněžní trhy v současné době oceňují zpřísnění sazeb během příštích dvou zasedání Fedu přibližně o 20 bazických bodů s 38% šancí na červnové zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Překvapení údajů o PCE by mohlo vést k dalšímu zvýšení těchto jestřábích sázek. Nicméně je třeba poznamenat, že již zveřejněné údaje o CPI za duben dopadly pod očekávání trhu.

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

14:30 - USA, balíček dat za duben

  • Jádrový PCE. Očekává se: 4,6 % meziročně. Předchozí: 4,6 % r/r
  • Osobní příjmy. Očekávané: 0,4 % m/m. Předchozí: 0,3 % m/m
  • Osobní výdaje. Očekávání: 0,3 % m/m. Předchozí: 0,0 % m/m

14:30 - USA, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za duben.

  • Hlavní ukazatel: Očekává se: -1,0 % m/m. Předchozí: 1,5 mld: Předchozí: +2,8 % m/m
  • Bez dopravy. Očekávání: 0,0 % m/m. Předchozí: 0,2 % m/m

Nejnovější údaje o CPI a PCE. Zdroj: Macrobond, XTB

EURUSD pokračuje v poklesu se sekvencí nižších minim a maxim, protože výnosy v USA nadále rostou. EURUSD v současnosti testuje 23,6% retracement vzestupného pohybu zahájeného v září 2022. Prolomení pod tuto hladinu podpory by mohlo tento pár nasměrovat k úrovni 1,07. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět