Virgin Galactic je po zveřejnění reportu za 2Q o 14 % níže

14:46 5 August 2022

Virgin Galactic včera zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q22. Negativní výsledky spolu s odloženým letem na 2Q23 vyvolaly v investorech nedůvěru

EPS: -$0.43 vs -$0.37 odhad

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Revenue: $357k vs $89.8k odhad

Čistá ztráta: $111 mil. vs. $94 mil. v Q2 2021

Náklady na Research and development: $62 mil. vs. $35 mil. ve Q2 2021

Čisté náklady: $87 mil. vs. $65 mil. ve Q2 2021

  • VG vykázal o 7 centů vyšší ztrátu, než kolik analytici odhadovali. Tržby se ukázaly být téměř 3krát vyšší než bylo odhadováno, avšak stále jsou nižší než náklady. Čistá ztráta se oproti 2Q21 prohloubila. Společnosti vznikají dodatečné výdaje spojené s výzkumem a vývojem infrastruktury
  • Společnost již potřetí odložila svůj první let, což na trhy působí negativně. Nejdříve se odhadovala první cesta na 4Q22, poté na 1Q23. Následné odklady zvyšují riziko kvůli vyšším nákladům a vlivu na tržby společnosti. VG drží asi 1,1 mld. USD v hotovosti, což by v případě konstantního tempa utrácení mohlo zapříčinit silný růst po několik let
  • Důvěra v management klesá navzdory dojednaným novým spoluprácím, například s Boeingem nebo luxusní cestovní kanceláří Virtuoso. Ve změně vývoje nepomohla ani informace o zahájení výstavby nové továrny ve Phoenixu, která by měla být zprovozněna na konci příštího roku a bude sloužit jako místo k výrobě strojů typu Delta
  • Dokud společnost nedopraví do vesmíru jediného pasažéra, jedná se stále o futuristický byznys. Ocenění akcií bude tak v tomto případě stále "cash burn", což bude mít spojitost se zvyšováním nákladů a škálováním byznys modelu. 

Virgin Galactic (SPCE.US), D1 interval. Akcie se od první poloviny května pohybují ve vzestupném trendu. Poptávková strana právě testuje rezistenci definovanou 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (fialová čára). Nejbližší support zůstává na EMA 50 (modrá čára). Akcie dnes pravděpodobně otevřou kolem 7 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět