Virgin Galactic ztrácí 17 % i přes úspěšný testovací let 📉

18:22 26. května 2023

Akcie společnosti Virgin Galactic (SPCE.US), která usiluje o komercializaci suborbitální turistiky, dnes klesly o téměř 17 %, přestože společnost oznámila úspěšný zkušební let a pozitivní ohlasy zúčastněných astronautů a zaměstnanců společnosti na zážitky z mise. Mise podle plánu vynesla tři zaměstnance přibližně 54 mil nad Zemi. Jednalo se o důležitý test před zahájením komerčních letů, které jsou naplánovány na červen.

  • Tato mise znamenala první let s posádkou od července 2021. Virgin Galactic využívá technologii patentovanou společností Scaled Composites (dříve jednotka Northrop Grumman), kterou získal její hlavní investor Sir Richard Branson. V průběhu let se společnost potýkala s komplikacemi a zdlouhavým procesem získávání potřebných povolení, což bránilo zahájení komerčních služeb.
  • Analytici Bank of America upozornili, že výhradní závislost společnosti na jediné nosné raketě VMS Eve představuje značné riziko, což je vedlo k vydání doporučení "prodat" s cílovou cenou 3 USD za akcii.
  • Nedostatek výrazných pohybů akcií společnosti lze přičíst její náročné finanční situaci, neboť v poslední době se zvýšila spotřeba hotovosti kvůli vyšším výdajům na výzkum a vývoj. Společnost stále vykazuje extrémně nízké tržby, ale drží téměř 800 rezervací. Virgin Galactic v prvním čtvrtletí využila přibližně 139 milionů dolarů a v aktuálním čtvrtletí očekává využití přibližně 135 milionů dolarů. V prostředí rostoucích úrokových sazeb a zpřísňující se úvěrové politiky bank jsou externí zdroje financování stále dražší a hůře dostupné.
  • Společnost možná nebude několik let generovat kladné peněžní toky, což si pravděpodobně vyžádá další navýšení kapitálu v následujících čtvrtletích. Na druhou stranu, pokud začne v létě letošního roku vynášet do vesmíru své první zákazníky, jak se předpokládá, může čelit menším problémům při zajišťování dalšího financování.

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Akcie Virgin Galactic (SPCE.US), Časový rámec D1. Hodnoty společnosti důsledně respektují rezistenci SMA200 (červená linie) Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět