Výsledky společnosti Microsoft - technologický gigant se připravuje na recesi

14:27 25. ledna 2023

Společnost Microsoft (MSFT.US) včera oznámila neuspokojivou prognózu tržeb na 1. čtvrtletí 2023, což vyvolalo výprodej před úvodním zvoněním a zastínilo lepší než očekávané výsledky za 4. čtvrtletí 2022.

Tržby jeho klíčových oblastí podnikání, tj. systémů Windows a Office, na konci roku 2022 klesly. Nejdůležitější informace z poslední čtvrtletní zprávy:

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Upravený zisk na akcii (EPS) 2,32 USD překonal odhady společnosti Refinitiv ve výši 2,29 USD.

Tržby ve výši 52,75 miliardy USD, byly podle Refinitivu nižší než konsensus analytiků 52,94 miliardy USD.

Společnost Microsoft očekávala ve 4. čtvrtletí 2022 přibližně 3,0% nárůst tržeb v oblasti mezi 50,5 až 51,5 miliardy USD. Amy Hoodová, finanční ředitelka společnosti, uvedla, že trh s osobními počítači se nadále zmenšuje, což by mohlo vést k 17,0% meziročnímu poklesu segmentu osobních počítačů, do kterého patří i systém Windows.

Celkové tržby meziročně vzrostly o 2 %, což je nejpomalejší tempo od roku 2016. Čistý zisk klesl na 16,43 miliardy USD z 18,77 miliardy USD v předchozím čtvrtletí.

Podle Hooda byl v prosinci růst cloudového byznysu Azure nižší, než vedení očekávalo u předplatného softwaru Microsoft 365, komerčních produktů Windows a nabídek podnikové mobility a zabezpečení.

Tržby Microsoftu z chytrého cloudu vyskočily o 18,0 % na 21,51 miliardy dolarů, což je mírně nad tržním konsensem 21,44 miliardy dolarů.

Příjmy z Azure a dalších cloudových služeb, které Microsoft neuvádí v dolarech, vzrostly o 31 %, což je mírně nad odhady Wall Street. V předchozím čtvrtletí činil růst tohoto segmentu 35 %. Představenstvo společnosti očekává, že dynamika růstu segmentu Azure se zpomalí.

Uživatelé Microsoftu se dnes potýkají s rozsáhlým výpadkem cloudu, který postihl několik jeho produktů, včetně aplikací Teams a Outlook.

Tržby tvořené segmentem produktivity a podnikových procesů, který zahrnuje Microsoft 365 (dříve známý jako Office 365), LinkedIn a Dynamics, vzrostly o 7,0 % na 17 miliard USD a překonaly tržní konsensus ve výši 16,79 miliardy USD.

Tržby segmentu Osobní počítače, který zahrnuje Windows, Xbox, Surface a reklamy na vyhledávání, klesly o 19,0 % na 14,24 miliardy USD.

Tržby z prodeje licencí Windows výrobcům zařízení se meziročně snížily o 39 %.

Zdroj: CNBC

Je patrné, že vrcholový management nesdílí optimismus, který v poslední době na trzích převládá, a připravuje se na nadcházející recesi.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět