🚀 Zinek stoupá o 6 % díky poptávce z Asie

15:57 28. září 2023

🔼 Zinek vyskočil na 4-měsíční maximum díky optimistickým zprávám z LME

Zinek dnes roste o 6 % a obchoduje se na nejvyšší úrovni od května 2023. Cena základního kovu vzrostla na 4měsíční maximum po zprávách médií o silné poptávce v Asii. Konkrétně bylo oznámeno, že objednávky zinku ve skladech sledovaných Londýnskou burzou kovů (LME) vzrostly o 15 875 tun na 48 150 tun. Jednalo se o nejvýraznější nárůst poptávek po kovu za poslední 2 měsíce a poptávky údajně táhnou obchodníci ze Singapuru. Zásoby zinku na LME a šanghajské burze futures jsou na extrémně nízké úrovni, což vytváří riziko náhlého skoku spotové ceny, pokud by se poptávka obnovila silněji, než se očekávalo. Ostatní základní kovy se rovněž obchodují výše, přičemž kontrakty na COPPER a ALUMINIUM se obchodují o téměř 2 % výše a NICKEL přidává 1,5 %.

Podíváme-li se na graf ZINC v intervalu D1, vidíme, že cena tohoto základního kovu dnes vyskočila nad zónu odporu 2 575 a opustila tak obchodní pásmo, v němž se obchodovala od dubna 2023. Učebnicový rozsah proražení tohoto rozpětí směrem vzhůru naznačuje možnost pohybu vzhůru až do oblasti 2 900. Aby však býci této oblasti dosáhli, museli by nejprve překonat klouzavý průměr 200 seancí (fialová linie) a také zónu rezistence 2 850.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa