Co je centrální banka?

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)
Centrální banka je národní banka, která poskytuje finanční a bankovní služby vládě a komerčním bankovním systémům. Centrální banka také kontroluje státní měnu...

Co je centrální banka?

Centrální banka je národní bankou, která poskytuje finanční a bankovní služby pro státní správu a systém komerčního bankovnictví. Vydává také měnu země, tzv. emituje oběživo. Podle Evropské centrální banky, „centrální banka je veřejná instituce, která spravuje měnu země nebo skupiny zemí a kontroluje peněžní zásobu – doslova částku peněz v oběhu. Hlavním cílem mnoha centrálních bank je cenová stabilita. V některých zemích jsou centrální banky také povinny podporovat plnou zaměstnanost.“ 

Je třeba připomenout, že centrální banka není komerční bankou. Jednotlivec si u ní nemůže otevřít účet nebo ji požádat o úvěr jako veřejný subjekt. Centrální banka není motivována ziskem.

Proč jsou centrální banky důležité?

Jednu věc byste si měli vždy pamatovat - centrální banky jsou rozhodující nejen pro účastníky trhu, ale i pro celé hospodářství. Zodpovídají za cenovou stabilitu a mohou také podporovat hospodářský růst nebo zaměstnanost.

Co se týče finančních trhů, nejdůležitější věcí, kterou si musíme pamatovat jako obchodník, je to, že centrální banky kontrolují nabídku peněz. To zase znamená, že měnová politika centrální banky může mít vliv na směřování forexového trhu.

Jedním z hlavních nástrojů jakékoli centrální banky je stanovení úrokových sazeb - také známých jako náklady na peníze. Vzhledem k tomu, že centrální banka mění své sazby, ovlivňuje trh s úrokovými sazbami, ale i devizový trh.

Podívejme se na příklad. Představte si, že Federální rezervní systém zjistí, že ekonomika funguje dobře, míra nezaměstnanosti je uspokojivě nízká, hospodářský růst je solidní a inflace se zvyšuje. V takovém scénáři by se FED pravděpodobně snažil zvýšit úrokové sazby, aby se ceny příliš nezvýšily. Jelikož sazby zvyšují, úvěry se stávají dražšími, takže méně lidí a společností mají zájem o jejich získání. To pak zpomalí růst.

Ale jak to ovlivňuje měnu? Zatímco vyšší sazby způsobují, že půjčky nebo úvěry jsou dražší, vklady zvýší úroky, takže obchodníci by mohli hledat nákup měny za vyšší míru návratnosti. To vede k vyšší poptávce po dolaru, čímž se měna stává dražší. Podívejte se, jak EURUSD reagovala na rozhodnutí měnové politiky Fedu v prosinci 2016.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Je však důležité si uvědomit, že úrokové sazby nejsou jediným nástrojem, který mohou centrální banky používat. Centrální bankovnictví se vyvinulo a po finanční krizi v roce 2008/9 byla zavedena řada mimořádných opatření. Centrální banka mohla koupit vládní dluhopisy nebo půjčit soukromým institucím peněžní prostředky potřebné k podpoře růstu úvěrů. A co víc, mohla také koupit další aktiva od bank, aby zabránila jejich úpadku. Fed uskutečnil tyto kroky po krizi, a to vyvolalo počátek víceletého býčího trhu na Wall Street.

Jak vidíte, centrální banky jsou nejdůležitějšími účastníky trhu, které by mohly ovlivnit trend trhu. Některé instituce však mají větší vliv než jiné. Zjistíme, které centrální banky je důležité sledovat.

Nejdůležitější centrální banky

Existují čtyři centrální banky, jejichž rozhodnutí mohou mít významný dopad na finanční trhy.

  1. Federal Reserve - Federální rezervní systém ( FED) je centrální bankou Spojených států amerických. Federální výbor pro otevřený trh odpovídá za operace na volném trhu, které jsou pro finanční trhy klíčové. FOMC pořádá osm pravidelně naplánovaných schůzí ročně. Na těchto schůzích výbor přezkoumává ekonomické a finanční podmínky, určuje vhodný postoj měnové politiky a posuzuje rizika pro dlouhodobé cíle cenové stability a udržitelného hospodářského růstu. FOMC se schází dvakrát za čtvrtletí a poslední schůzka během každé čtvrtletí je doprovázena tiskovou konferencí a ekonomickými projekcemi FOMC. V čele Fedu momentálně stojí Jerome Powell, jehož projevy mohou mít podobný dopad na zvýšení úrokových sazeb nebo snížení. Nicméně stojí za to poslouchat ostatní členy výboru pro stanovení politik, protože rozhodnutí FOMC jsou založena na konsensu, který je vytvořen mezi členy.
  2. Evropská centrální banka - Evropská centrální banka (ECB) je centrální bankou Evropské měnové unie. Jedná se o centrální banku 19 zemí Evropské unie, které přijaly euro. Hlavním úkolem ECB je udržovat cenovou stabilitu v eurozóně a zachovat tak kupní sílu jednotné měny. Rada guvernérů je hlavním rozhodovacím orgánem ECB. Skládá se ze 6 členů správní rady a guvernérů národních centrálních bank 19 zemí eurozóny. Rada guvernérů se schází, aby diskutovala o měnové politice každých šest týdnů. Po každé schůzce následuje tisková konference předsedy. V současné době banku řídí Mario Draghi, který je slavný pro ukončení eurokrize s jeho prohlášením, že "ECB udělá vše, co je v zájmu ochrany eura".
  3. Bank of Japan - Jak naznačuje název, Bank of Japan (BoJ) je centrální bankou Japonska. Hlavním úkolem BoJ je udržovat cenovou stabilitu, ale je důležité si uvědomit, že od devadesátých let japonská ekonomika zápasila. Její tempo růstu je téměř nulové, zatímco inflace zůstává omezena a někdy se mění na deflaci. Proto BoJ zavedla mimořádná opatření mezi centrálními bankami, včetně záporných úrokových sazeb. Členové BoJ se setkávají 8krát ročně, aby rozhodli o směřování měnové politiky. Guvernérem centrální banky je Haruhiko Kuroda, který se objeví na tiskové konferenci po každém rozhodnutí měnové politiky.
  4. Bank of England - Přes to, co naznačuje název, je Bank of England (BoE) centrální bankou celého Spojeného království, nejen Anglie. Jejím hlavním cílem je udržet cenovou stabilitu, ale po hlasování o Brexitu BoE změnila svůj postoj také k podpoře ekonomického růstu. Ačkoli to není formální pravidlo, Bank of England zdůraznila, že bude podporovat ekonomiku během období Brexitu. Rozhodnutí o měnové politice provádí Výbor pro měnovou politiku, který se schází osmkrát ročně. Technický aspekt rozhodnutí BoE je podobný jako u Fedu - guvernér se účastní tiskových konferencí po čtyřech rozhodnutích. Nicméně je třeba poznamenat jeden rozdíl. BoE zveřejňuje zápisy z jejího nejnovějšího zasedání (dokument, který popisuje diskusi, která zaujala své místo na schůzi - poskytuje další náhled na směr měnové politiky) spolu s rozhodnutím. Federální rezervní fond zveřejňuje svůj dokument tři týdny po uskutečnění schůzky. BoE je v současné době řízena Markem Carneym, který odstoupí, až bude proces Brexitu dokončen.

Jestřábi vs. holubice

Různí lidé mají různé názory, takže není velké překvapení, že tvůrci politik mohou mít jiný názor na ekonomiku i měnovou politiku. Mezi centrálními bankéři bychom mohli vymezit dvě skupiny - jestřábi a holubice.

  • Jestřábi - Jestřábi jsou tvůrci politik, kteří se zaměřují na udržení nízké inflace jako hlavní prioritu. Tito bankéři preferují vyšší úrokové sazby a obezřetnější měnovou politiku, aby udrželi inflaci pod kontrolou. Jsou také méně znepokojeni celkovým stavem ekonomiky.
  • Holubice – Holubice jsou politici, kteří by tolerovali vyšší inflaci, aby podpořili hospodářský růst a podpořili zaměstnanost. Takoví politici preferují nižší úrokové sazby.

Jak můžete vidět, existují dva způsoby, jak popsat postoj centrální banky k měnové politice. Pokud slyšíte, že centrální banka je jestřábí, znamená to, že chce zvýšit úrokové sazby nebo má býčí výhled na ekonomiku. Například jestřábí Fed by znamenal zvýšení úrokových sazeb, což by vedlo k silnějšímu dolaru. Na druhou stranu by holubičí centrální banka zpravidla měla negativní dopad na měnu, protože nebude hbitě zpřísňovat svou politiku.

Nejsilnější účastníci trhu

Jak můžete vidět, centrální banky by mohly být označeny za nejsilnější účastníky trhu. Jejich rozhodnutí - nebo dokonce i jediné prohlášení jednoho ze svých členů - by mohlo mít významný dopad nejen na měny, ale i na akcie a trhy s dluhopisy. To je důvod, proč obezřetný obchodník by měl pečlivě sledovat vše, co souvisí s rozhodnutími měnové politiky a rozhodnutími centrálních bank.

Tento článek je určen pouze pro obecné informace a vzdělávací účely. Jakékoli názory, analýzy, ceny nebo jiný obsah nepředstavují investiční poradenství nebo doporučení. Jakýkoli výzkum nebyl vypracován v souladu s právními požadavky požadovanými pro podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový se považuje za marketingovou komunikaci. Společnost XTB nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, včetně případných ztrát na zisku, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo za použití nebo spoléhání se na tyto informace.

Mějte na paměti, že informace a výzkum založený na historických datech nebo výsledcích nezaručují budoucí výkon nebo výsledky.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.