Porozumění úrokovým sazbám – Co jsou úrokové sazby?

Doba čtení: 5 minut(y)

Úrokové sazby: pojem, který často slýcháme, ale rozumíme skutečně tomu, jak ovlivňují náš každodenní život? Úrokové sazby hrají klíčovou roli při rozhodování se o našich financích – od splátek hypoték až po spořicí účty.

Co jsou to úrokové sazby?

Úrokové sazby mají velký význam nejen pro investory, ale především pro ekonomiku jako celek. Úrokové sazby totiž určují cenu samotných peněz – například náklady spojené s půjčkou peněz od banky.

Abychom lépe pochopili, co jsou to úrokové sazby, je důležité si uvědomit, že v ekonomice lze s penězi zacházet jako s prostředkem přenosu hodnoty i jako se zbožím. Uveďme si příklad. Společnost A hodlá postavit továrnu na výrobu obuvi, aby uspokojila poptávku vyvolanou místními obyvateli. Společnost A však nemá dostatek zdrojů, aby mohla sama postavit uvedenou továrnu. Za účelem realizace tohoto projektu se vedení společnosti obrátí na banku s žádostí o úvěr. Po analýze předloženého projektu a posouzení rizik poskytne banka společnosti A úvěr s přiměřenou úrokovou sazbou. Společnost A bude schopna postavit továrnu a uspokojit poptávku po obuvi ze strany místních obyvatel, přičemž bude splácet úroky z vypůjčeného kapitálu.

Nyní si představte, že existují stovky, nebo možná tisíce společností, které potřebují dodatečnou hotovost. Taková je situace v každé vyspělé ekonomice, v níž miliony spotřebitelů vytvářejí poptávku po vybraném zboží a podnikatelé se snaží tuto poptávku uspokojit ziskem. V takové situaci již nebudeme uvažovat o jediné společnosti, která žádá o úvěr, ale o stovkách či tisících subjektů, které „soutěží“ o financování. Realita je samozřejmě poněkud složitější než tento zjednodušený příklad.

V XTB Vám nově úročíme nezainvestované prostředky na investičním účtu

Je však třeba si uvědomit, že peníze v ekonomice mohou být také zbožím a působí na ně stejné zákony nabídky a poptávky jako na boty, šrouby nebo osobní počítače. Úrokové sazby, které stanovuje centrální banka dané země, nejsou ničím jiným než náklady na vypůjčení peněz. Úrokové sazby tedy určují minimální úroveň úroků, které zaplatíme, když si vezmeme půjčku od banky. Úrokové sazby také určují výši úroku, který nám banka zaplatí, když se rozhodneme otevřít si vkladový účet. V neposlední řadě mají úrokové sazby také velký vliv na finanční trhy a jsou základem pro stanovení ceny mnoha finančních nástrojů – například dluhopisů.

Úrokové sazby stanovuje centrální banka dané země, přesněji řečeno zvláštní rozhodovací orgán, jehož úkolem je sledovat ekonomické podmínky v zemi a vytvářet měnovou politiku, tj. de facto regulovat nabídku peněz v oběhu. V Česku je takovým orgánem Česká národní banka (ČNB), ve Spojených státech je takovým orgánem Federální výbor pro volný trh (FOMC) a v případě Evropské centrální banky Rada guvernérů.
Rostoucí křivka cen potravinářských výrobků

Faktory způsobující pokles úrokových sazeb

Snížení úrokových sazeb nenastane ze dne na den. Abychom lépe pochopili, co způsobuje jejich pokles, musíme si nejdříve vysvětlit, co se musí stát, aby úrokové sazby klesly. Existuje totiž několik faktorů.

Když ekonomika zažívá pokles nebo recesi, mohou se centrální banky rozhodnout snížit úrokové sazby, aby stimulovaly hospodářskou aktivitu. Takové snížení úrokových sazeb by podpořilo půjčky a výdaje, čímž by se zvýšily spotřebitelské výdaje a podnikatelské investice. Snižování úrokových sazeb za účelem zlepšení nabídky úvěrů je běžným prvkem měnové politiky centrálních bank.

Dalším důvodem je prudký pokles inflace. Aby stimulovaly růst cen a zabránily deflaci, mohou se banky rozhodnout snížit úrokové sazby, když inflace klesne pod cílovou úroveň centrální banky (obvykle kolem 2 %, ale v žádném případě to není pevné pravidlo).

Prognózy poklesu úrokových sazeb se samozřejmě neomezují pouze na lokální faktory. Svou roli hrají i globální faktory, jako je zpomalení světové ekonomiky, změny hospodářské politiky v jiných zemích nebo nejistota na finančních trzích.

Úrokové sazby a inflace

muž drží českou bankovku v ruceKdyž Vám banka nebo finanční instituce půjčí peníze, obvykle musíte vrátit více, než jste si půjčili. Je to proto, že úrokové sazby zdražují půjčky a snižují ochotu jednotlivců a firem investovat a půjčovat si.

Zjednodušeně řečeno, inflace je všeobecné zvýšení cen zboží a služeb, tedy okamžik, kdy se toto zboží stává dražším. Při růstu inflace ztrácejí peníze na hodnotě, protože k nákupu stejné věci je zapotřebí více finančních prostředků.

Míra inflace je hlavním faktorem při určování změn úrokových sazeb, protože cílem centrálních bank je udržovat cenovou stabilitu. Pokud míra inflace vzroste nad cílovou hodnotu centrální banky, může banka rozhodnout o zvýšení úrokových sazeb ve snaze omezit inflaci a stabilizovat ceny. Naopak pokud míra inflace klesne pod cílovou hodnotu, může centrální banka snížit úrokové sazby, aby stimulovala výdaje a podpořila hospodářský růst.

V současné době zůstává globální úroveň inflace vysoká a očekává se, že Federální rezervní systém a Evropská centrální banka v nadcházejících měsících roku 2023 zvýší úrokové sazby. Aby prognózy úrokových sazeb předpovídaly jejich snížení, musí inflace výrazně klesnout. Nemusí to být výše zmíněná 2 %, ale musí to být jednociferná hodnota.

Růst mezd a zvyšování úrokových sazeb

Prognózy úrokových sazeb ovlivňuje také růst zaměstnanosti a mezd, protože mají vliv na spotřebitelské výdaje a celkový hospodářský růst. Když roste zaměstnanost a mzdy, spotřebitelé mají obvykle více disponibilního příjmu, který mohou utratit, což může vést ke zvýšené poptávce po zboží nebo službách či následně k vyšším cenám. Centrální banky na to mohou reagovat zvýšením úrokových sazeb, aby kontrolovaly inflaci a udržely cenovou stabilitu.

muž držící několik českých bankovek v ruceSledování trendů růstu zaměstnanosti a rostoucích mezd může poskytnout jasnější představu o celkovém stavu ekonomiky a jejím potenciálním dopadu na úrokové sazby. Tyto znalosti vám mohou pomoci při rozhodování o vašich finančních strategiích, například o tom, zda máte využít nové investiční příležitosti nebo upravit svůj plán spoření s ohledem na možné změny úrokových sazeb.

Dopad zvyšování úrokových sazeb na hypoteční úvěry

Změny úrokových sazeb mohou výrazně ovlivnit splátky hypotéky, zejména pak u hypoték s variabilní úrokovou sazbou. Při růstu úrokových sazeb se měsíční splátky těchto hypoték obvykle zvyšují, což vytváří další tlak na domácí rozpočty klientů hypoték.

Zvyšování úrokových sazeb je bohužel špatnou zprávou pro jednotlivce, kteří v současné době nejsou dlužníky, ale plánují se jimi stát. Tváří v tvář takové situaci mohou mít složitější přístup k hypotečním úvěrům.

Omezení úvěruschopnosti jednotlivců, kteří nedosahují dostatečně vysokých příjmů, může navíc ovlivnit jejich schopnost pořídit si nemovitost. V dlouhodobém horizontu by to mohlo vést ke zpomalení trhu s nemovitostmi. Pokud budou splátky úvěrů příliš vysoké, potenciální kupující budou nuceni odložit koupi domu nebo velkého, dobře situovaného bytu a možná se rozhodnou nebrat si úvěr nebo se rozhodnou pro menší nemovitosti.

Dlouhodobý růst úrokových sazeb má rovněž negativní dopad na ekonomiku, neboť ovlivňuje spotřebu i investice a v širším pohledu i celkovou ekonomickou aktivitu. Pokud má mnoho lidí vyšší měsíční splátky, jejich spotřebitelská kapacita se dlouhodobě snižuje. Konkrétně do doby, než se podmínky úrokových sazeb zlepší – což se bohužel obvykle nestane rychle.

Ruka s klíči od bytu na pozadí dveří bytu

Cílem tohoto článku bylo představit perspektivy budoucích změn úrokových sazeb a vysvětlit, že jejich dopad ovlivňuje jak dlužníky, tak investory a ekonomiku obecně. Je třeba připomenout, že růst úrokových sazeb vede ke zvýšení nákladů na úvěry a může mít vliv na zpomalení realitního trhu i ekonomické aktivity.

V poskytnutém textu je popsán dopad zvyšování úrokových sazeb, zejména u hypotečních úvěrů. Když se úrokové sazby zvyšují, banky zvyšují úrokové sazby svých úvěrů, včetně hypoték. To má za následek vyšší měsíční splátky pro držitele hypoték a z dlouhodobého hlediska to znamená, že celkově zaplatí více.

Předpovědi úrokových sazeb, které znamenají jejich růst, mají negativní důsledky i pro potenciální dlužníky. Může jim ztížit přístup k hypotečním úvěrům, zejména těm s nižšími příjmy. To zase může zpomalit trh s nemovitostmi, protože potenciální kupující se mohou rozhodnout nákup nemovitosti odložit kvůli vysokým splátkám úvěru.

Článek dále zdůrazňuje, že dlouhodobý růst úrokových sazeb může mít negativní dopad na ekonomiku, neboť ovlivňuje spotřebu a investice. Pokud mají lidé vyšší náklady na splácení úvěrů, snižuje se jejich schopnost utrácet za jiné zboží a služby.

V souhrnu článek zdůrazňuje, že zvyšování úrokových sazeb má rozsáhlé dopady, které ovlivňují dlužníky, potenciální kupující i celkovou ekonomickou aktivitu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

FAQ

Úrokové sazby představují náklady na půjčky nebo výnos z úspor. Když se úrokové sazby zvyšují, je půjčování si dražší, což může snížit investiční aktivity. Naopak klesající sazby mohou stimulovat investice.

Ekonomové a finanční analytici využívají k předpovědi vývoje úrokových sazeb různé faktory, včetně ekonomických údajů, míry inflace, politiky centrálních bank a tržních trendů.

Inflace může vést ke zvýšení úrokových sazeb, což může snížit reálné výnosy z investic. Investoři by měli zvážit dopad inflace na své portfolio.

Centrální banky, jako je Federální rezervní systém (Fed), používají nástroje, jako jsou operace na volném trhu a politika úrokových sazeb, k řízení nabídky peněz a ovlivňování krátkodobých úrokových sazeb.

Investoři mohou využít zajišťovací strategie a zvážit investice, které mají tendenci dosahovat dobrých výsledků v různých úrokových prostředích, aby zmírnili rizika spojená s kolísáním sazeb.

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk