Margin Call - co to je?

Související témata:
Doba čtení: 4 minut(y)
Margin Call, známý také jako margin stop, je ochranné opatření, které pomáhá obchodníkům řídit riziko a předcházet dalším ztrátám. Jedná se o oznámení od vašeho makléře, že vám hrozí možnost nuceného uzavření některých nebo všech vašich pozic – jejich likvidace. Proto je velmi zásadní pochopit, jak vznikají výzvy k úhradě marže, abyste se stali úspěšným obchodníkem.

Tento pojem úzce souvisí s pojmy marže a finanční páka. Marže je nejmenší částka potřebná k otevření transakce s pákovým efektem, zatímco pákový efekt dává obchodníkům větší expozici, aniž by museli financovat celou částku transakce. Nabízí obchodníkům možnost zvětšit potenciální zisky, ale i ztráty.

 • Úroveň limitu se vypočítá vydělením vlastního kapitálu požadovanou marží a vynásobením 100 %.
 • K Margin Call dochází, když procento vlastního kapitálu na účtu klesne pod požadovanou udržovací marži.
 • U společnosti XTB nastane výzva k dodatkové úhradě, když úroveň vaší marže klesne pod 80 %.
 • Stop Out je uzavření nebo likvidace vašich pozic.
 • U XTB dochází k zastavení pozice, když úroveň marže klesne pod 50 %.
 • Jakmile dojde k zastavení pozice, vaše otevřená pozice s největší ztrátou bude automaticky uzavřena, dokud se úroveň marže nevrátí zpět nad 50 %.
 • Abyste se vyhnuli uzavření své pozice stop outem, musíte zajistit, aby úroveň vaší marže zůstala nad 50 %, a to vložením dalších prostředků.

Co obvykle vyvolá výzvu k úhradě marže?

 • Margin Call se spustí, když na účtu investora nezbývá žádná použitelná / volná marže a je třeba vložit další prostředky. K tomu obvykle dochází, když vaše obchodní ztráty sníží užitečnou marži pod přijatelnou úroveň stanovenou makléřem.
 • K výzvě k úhradě marže dochází spíše tehdy, když investoři vynaloží velkou část svého kapitálu na použitou marži a ponechají si velmi malou rezervu. V důsledku toho, pokud se jim transakce nevydaří, není volná marže schopna pokrýt ztráty.

Hlavní důvody, které vedou k maržové výzvě

 • Příliš dlouhé setrvávání u ztrátového obchodu ve spojení s nadměrnou finanční pákou.
 • Nedostatek finančních prostředků, který nutí obchodníka k nadměrnému obchodování s nedostatečnou použitelnou marží.
 • Nedostatek stop lossů a monitorování pozice, zejména když se cena prudce pohybuje proti pozici obchodníka.

Co se stane, když obchodník obdrží výzvu k úhradě marže?

V tomto případě jsou pozice obchodníka zlikvidovány nebo uzavřeny, protože již nemá na účtu dostatek prostředků, které by mu umožnily udržovat ztrátové pozice, což představuje hrozbu i pro brokera. Je třeba si uvědomit, že při obchodování s finanční pákou existuje možnost, že ztráty budou vyšší než původní vklad. Existuje ale ochrana: https://www.xtb.com/cz/help-center/obchodni-ucet/ochrana-pred-negativnim-zustatkem

Omezení ztrát je jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování a mnoho obchodníků se rozhodlo používat příkazy stop loss jako ochranné opatření. Na druhou stranu se někteří obchodníci rozhodnou řídit své riziko ručně sledováním svých otevřených transakcí.

Výše marže je vklad potřebný k udržení každého otevřeného obchodu na vašem účtu. Abyste mohli otevřít a udržovat svůj obchod, musíte mít dostatek obchodních prostředků, které vždy pokryjí požadavek na marži.

Volná marže představuje výši kapitálu, který vám zbývá na uzavření nových obchodů nebo na pokrytí případných negativních cenových pohybů ve vašich otevřených obchodech.

Maržový stop představuje ochranné opatření zejména pro obchodníky, kteří nepoužívají příkazy stop loss. Když úroveň marže klesne pod 50 %, vaše otevřená pozice s největší ztrátou se automaticky uzavře jako vestavěný bezpečnostní mechanismus.

otevřená pozice GBPUSDZdroj: xStation

Ve výše uvedeném příkladu byla otevřena pozice s 5 loty a úroveň marže je v současné době vyšší než 2000 %. Pokud úroveň marže klesne pod 50 %, systém obchod automaticky uzavře, aby zabránil dalším ztrátám.

Níže je uveden příklad obchodníka, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že na svůj forexový obchodní účet obdrží výzvu k úhradě marže:

 • Vklad: 10 000 USD;
 • Počet standardních (100 tisíc zobchodovaných lotů): 4;
 • Procento marže: 2 %;
 • *Využití marže: 9 000 USD;
 • Volná marže: 1 000 USD;
 • *Použitá marže se vypočítá takto při kurzu EUR/USD 1,125;
 • Velikost obchodu x cena x procento marže x počet lotů;
 • 100 000 USD x 1125 x 2 % x 4 loty = 9 000 USD.

graf maržových výzevZdroj: dailyfx.com

Předpokládejme, že obchodník má otevřenou pouze jednu transakci, která využívá většinu dostupné marže. V tomto případě je volná marže pouze 1 000 USD.

Méně zkušení investoři se mohou mylně domnívat, že prostředky na účtu nejsou ohroženy. Použití pákového efektu však vytváří riziko, že v případě velkých pohybů proti pozici obchodníka může dojít k vymazání účtu. V analyzované situaci, pokud se kurz měnového páru změní o více než 25 bodů (bez započtení spreadu), objeví se margin call a pozice bude pravděpodobně uzavřena (40 USD za bod x 25 bodů = 1 000 USD).

Jak se lze vyhnout Margin Call?

Margin Call vždy způsobují velký stres a často vedou k vážným finančním důsledkům. Proto stojí za to seznámit se s těmito návrhy, které vám mohou pomoci vyhnout se této bolestivé zkušenosti:

 • Počítejte s obdobími zvýšené volatility na trzích a mějte vždy nějaký peněžní polštář.
 • Denně kontrolujte zůstatek na účtu a nastavte si upozornění, která vás budou informovat, když se výše volné marže prudce sníží.
 • Používejte online nástroje, které vám pomohou s výpočtem dopadu požadavku na marži v důsledku obchodní aktivity a/nebo kolísání cen cenných papírů na vašem účtu.
 • Nepoužívejte nadměrnou páku na svém obchodním účtu a zaveďte řádný systém řízení rizik.

Na závěr je dobré si připomenout slova slavného investora Jesseho Livermora: "Nikdy se nesetkávejte s výzvou k úhradě marže. Jste na špatné straně trhu. Proč posílat dobré peníze za špatnými? Nechte si peníze na jiný den."

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa