Jaký je minimální vklad u brokera XTB?

Doba čtení: 2 minut(y)
Otevření brokerského účtu je důležitým krokem, který investorům umožňuje získat jednotlivá finanční aktiva do svého investičního portfolia s nadějí, že jim přinesou dostatečný výnos. Mnozí začínající investoři jsou však zmateni ohledně minimálních požadavků na otevření účtu, protože jednotlivé společnosti mají tuto problematiku různě upravenou. Mnohé brokerské společnosti umožnily snadné investování s pouhými několika dolary, zatímco jiné vyžadují značný kapitál. V tomto článku se budeme zabývat tím, jaký je minimální vklad a jaké jsou požadavky pro klienty XTB.

Co je minimální vklad?

Minimální vklad je nejmenší částka požadovaná k otevření účtu u finanční společnosti, jako je banka nebo brokerská společnost. Někdy se nazývá počáteční vklad nebo financování. Minimální vklad znamená, že tuto částku musíte nejprve převést na svůj brokerský účet z bankovního účtu, abyste mohli začít obchodovat. XTB si neúčtuje poplatek za vklad, což znamená, že si z vašich těžce vydělaných peněz nic nestrhneme. Musíme brát v úvahu pouze náklady účtované bankou nebo jinou finanční institucí, kterou používáte k převodu peněz.

3 způsoby převodu finančních prostředků infografika

Potřebujete hodně peněz, abyste se stali profesionálním obchodníkem?

Mnoho lidí se kvůli nedostatku finančních prostředků investování vyhýbá. Někteří brokeři stále vyžadují minimální vklad peněz na otevření účtu, aby mohli generovat výnosy, které slouží k pokrytí administrativních a dalších nákladů spojených s obsluhou příslušného účtu.

V současné době se však většina brokerských firem včetně XTB snaží usnadnit život drobným začínajícím investorům, kteří nemají mnoho finanční hotovosti. Velký počet firem se rozhodl omezit nebo zcela zrušit minimální vklad na účet, což znamená, že i když máte v kapse jen pár dolarů, můžete si snadno otevřít brokerský účet a začít investovat. Pochopitelně si možná říkáte, zda to má vlastně smysl, protože na nákup akcií by vám příliš mnoho financí nezbývalo. Aby tento problém vyřešili, provedli mnozí brokeři v posledních několika letech řadu změn, které učinily investování účelné i pro malé investory, například zavedení mikrolotů nebo frakčních akcií.

Investoři s malým objemem prostředků na účtu by však měli vždy jednat rozumně a vyhnout se rizikovým nástrojům, jako jsou CFD, které mohou velmi rychle vést ke ztrátám převyšujícím počáteční vklad. Vždy se vyplatí mít v souvislosti s otevřeným obchodem odpovídající množství volných peněžních prostředků, které nás ochrání před výzvami k úhradě marže (odkaz na článek Margin Call), pokud se situace na trzích nevyvíjí podle našich představ.

Také je třeba mít na paměti, že vyšší minimální vklad umožní novým obchodníkům využívat prémiové služby, jako jsou nižší náklady na obchodování, analýzy z výzkumného oddělení nebo sofistikovanější data z burz, což může pomoci zlepšit finanční výsledky. U XTB je zaplacení vyššího vkladu spojeno se získáním statusu profesionálního klienta, který poskytuje řadu výhod.

Je stanoven v XTB minimální vklad?

XTB neurčuje výši minimálního vstupního vkladu. V praxi to znamená, že si můžete otevřít reálný účet a začít obchodovat po provedení počátečního vkladu.

 Infografika Jak vložit finanční prostředky

Jediným omezením bude minimální objem transakcí a z toho vyplývající minimální maržový vklad. Je třeba mít na paměti otázku vkladu nutného k otevření pozice pro daný nástroj, který je právně regulován a jeho výše závisí na specifikaci aktiva. Lze shrnout, že XTB nevyžaduje minimální vklad pouze pro otevření účtu, ale pro otevření konkrétní pozice je vyžadována odpovídající částka. Prostředky můžete přidat prostřednictvím xStation nebo Profilu investora několika způsoby, včetně kreditní karty, debetní karty, PayPal, Paysafe (dříve Skrill) nebo bankovního převodu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk