Fibonacciho retracement

Související témata:
Doba čtení: 3 minut(y)
Tento článek stručně vysvětluje, co je na těchto procentech tak významné, proč může být Fibonacciho sekvence užitečným nástrojem při obchodování a jak používat Fibonacciho retracement.
  • Nástroj Fibonacciho retracement (úrovně zpětných pohybů) umožňuje obchodníkům sledovat trh a porovnávat jeho pohyby z procentuální perspektivy.
  • V posledních letech zaznamenal nárůst popularity a využívá ho stále více obchodníků.
  • Proto taky Fibonacciho retracement využívá řada profesionálních obchodníků, jakou jsou Robert Miner, Bryce Gilmore nebo Scott Carney.

Co je Fibonacciho retracement?

Fibonacciho retracement se týká oblastí podpory a odporu. Úrovně Fibonacciho retracementu používají vodorovné čáry k označení možných úrovní podpory a odporu. Tyto úrovně jsou spojeny s procenty a tato procenta nebo úrovně jsou následující:

Jedny z nejdůležitějších úrovní supportů a rezistencí můžeme nalézt při návratu trhu o konkrétní část původního pohybu v procentech. Zajímat nás budou úrovně:

  • 76.4%
  • 61.8%
  • 38.2%
  • 23.6%

Původ Fibonacciho úrovní

Fibonacciho úrovně jsou odvozeny z číselné řady, která byla poprvé zavedena italským matematikem Leonardem z Pisy (1180-1250), který se později stal známým jako Fibonacci. Sekvence začíná takto:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

Každé nové číslo je součtem dvou čísel před ním a jak sekvence postupuje, každé číslo je přibližně 61,8 % dalšího čísla, 38,2 % následujícího čísla a 23,6 % čísla následujícího. Pokud odečtete 23,6 od 100, výsledek je 76,4.

Toto jsou také naše úrovně Fibonacciho retracementu: 76,4, 61,8, 38,2 a 23,6. I když to není oficiálně Fibonacciho poměr, 50 se někdy používá také v obchodování.

Nejzajímavější na této sekvenci je, že se často vyskytuje také v přírodních tvarech, jako jsou mušle, květiny a dokonce i souhvězdí. Fibonacciho posloupnost také silně souvisí se zlatým řezem.

Někteří učenci dospěli k názoru, že tyto poměry dokonce předpovídají lidské chování, myslí si, že lidé začínají být nepohodlní s trendy, které způsobují změny příliš rychle, a přizpůsobují své chování tak, aby trend zpomalili.

Fibonacciho retracement v obchodování

Jak si dokážete představit, tyto znalosti se mohou ukázat jako velmi užitečné při obchodování. Například, když akcie trendují velmi silně jedním směrem, podle Fibonacciho teorie bude stažení pravděpodobně činit jedno z Fibonacciho procent (23,6, 38,2, 61,8 nebo 76,4).

Jak používat Fibonacciho retracement

Existuje mnoho způsobů, jak využít Fibonacciho retracement, ale v tomto článku se zaměříme především na srovnání korekcí s impulsy. Fibonacciho retracement se často používá jako nástroj k informování obchodníků, kde může korekce skončit a kde mohou otevřít transakce ve směru trendu, doufejme, že dosáhnou tržní výhody.

Některé z významnějších úrovní podpory a odporu jsou následující:

  • 38,2 % – 41,4 %
  • 50 %
  • 61,8 % – 70,7 %

Fibonacciho retracement

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Na tomto obrázku vidíme příklad, kdy trh zaznamenal prudký pokles, po kterém se rychle obrátil zpět k hladině 50% původního pohybu a dvakrát se na ní zastavil. Nadále setrvával v poklidnějším pohybu a zkonsolidoval i v pásmu 38.2% - 41.4%. Jedná se o ukázkový příklad toho, kdy trh nebyl schopný třikrát prorazit důležité hranice rezistence.

Fibonacciho retracement

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Na tomto obrázku vidíme příklad toho, kdy trh zaznamenal výrazný pokles, nicméně zpětná korekce byla mnohem výraznější v porovnání s předchozím případem. Trh se zastavil až na hladině odpovídající 61.8 % původnímu poklesu.

Fibonacciho retracement

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Oproti předchozím dvěma příkladům, na tomto obrázku trh nejprve zaznamenal výrazný nárůst, po kterém opět následovala korekce. Než se opět vydal ve směru původního pohybu v hlavním trendu, zastavil se na hladinách, které odpovídaly 38.2% a 41.4% původního pohybu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk