Pokročilé technické indikátory a oscilátory

  • Technická analýza
  • Staňte se obchodníkem
5 minute(s)
Indikátory a oscilátory jsou nástroje, které pomáhají identifikovat převažující trend a sentiment. Jsou využívány pro určení obratu a pro vstupy a výstupy pozic.

Nejznámejším a nejjednoduššími oscilátory jsou RSI a MACD. V tomto článku se však zaměříme na pokročilejší způsoby analýzy trendu a vyhledávání obratů. Neplatí, že komplikovanjěší oscilátor je také efektivnější. Jako obchodníci byste měli využívat široké spektrum nástrojů, které vám pomohou analyzovat trhy. Jste připraveni? Můžeme začít!

Prediktivní a zpožděné indikátory a oscilátory

Technické oscilátory mohou být rozděleny do dvou skupin – prediktivní a zpožděné. Jak jejich název napovídá, prediktivní jsou navrženy tak, aby předpovídaly cenové pohyby. Naopak, zpožděné následují změny v cenových pohybech a bývají označovány za indikátory, které následují trend. Téměř nikdy nepředvídají cenu aktiv. Zde jsou nejpopulárnější příklady z obou skupin:

Prediktivní indikátory a oscilátory:

  • Momentum
  • Stochastic Oscillator
  • Williams %R

Zpožděné indikátory a oscilátory:

  • MACD
  • SMA/EMA

O zpožděných indikátorech jsme mluvili v minulém článku. V této lekci se proto zaměříme na prediktivní.

Pokročilé technické indikátory a oscilátory:

Momentum

Indikátor Momentum porovnává, kde se nachází aktuální cena vůči ceně v minulosti. Jak daleko do minulosti bude ceny porovnávat, závisí na technické analýze obchodníka. Výpočet Momenta je poměrně jednoduchý (n je počet period, které si obchodník zvolí):

Aktuální cena mínus cena za n předchozích period 

Proto, pokud je aktuální cena vyšší než cena v minulosti, je indikátor Momentum kladný. Naopak, pokud je aktuální cena nižší než v minulosti, indikátor Momentum bude záporný. Indikátor Momentum je považován za „oscilátor“, protože výsledné křivky oscilují kolem hodnoty 100 na středové čáře. 

oscilátor momentum

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Když indikátor Momentum osciluje nad nulovou linií (100), znamená to, že by mohlo dojít k nákupu instrumentu. Překročení této nulové linie (100) značí, že cena akcie, indexu nebo měnového páru poroste, ať už po dosažení dna, nebo prolomením cenových maxim. Bývá to považováno za klasický býčí signál. Co se naopak děje, když se Momentum dostane pod nulovou linii (100)? Překročení nulové linie (100) shora může znamenat dvě věci: cena CFD, měnového páru nebo akcie dosáhla maxima a obrací se, nebo instrument prolomil cenové minimum. Ať tak, nebo tak, tyto signály mohou být interpretovány jako medvědí.

Indikátor Momentum dokáže dobře změřit sílu trhu. Nastavení kratší periody vytvoří citlivější indikátor, ale také zvýší riziko falešných signálů.

Oscilátor Stochastic

Stochastic oscilátor je technický indikátor, který se pohybuje mezi hodnotami 0 a 100 a poskytuje k posouzení naměřené momentum. Indikátor ukazuje, jak si stojí aktuální cena vůči nejvyšší a nejnižší ceně za zkoumané období. Klasické nastavení je 14 period; v týdenním grafu to bude 14 týdnů, v hodinovém grafu 14 hodin.
Pokud indikátor osciluje blízko k 0, značí to, že cena je obchodována blízkému low vůči nastavené periodě. Pokud indikátor osciluje blízko hodnotě 100, cena se pohybuje kolem high za nastavenou periodu. Pokud osciluje nad hodnotou 50, cena instrumentu se pohybuje nad průměrem za nastavenou periodu; pokud osciluje pod 50, instrument je obchodován pod průměrem za nastavenou periodu. Algoritmus pro oscilátor Stochastic je poměrně složitý, ale protože je součástí většiny obchodních platforem, podíváme se, jak jej využívat v praxi. 

Větší jistotu, že je trh překoupený, máte při oscilaci Stochastic nad hodnotou 80. Naopak, pokud je Stochastic pod hodnotou 20, značí, že je trh přeprodaný.

Oscilátor Stochastic

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Přesto může být indikátor zavádějící; přeprodanost nutně neznamená, že cena začne okamžitě klesat a přeprodanost neznamená, že cena začne růst. Znamená to, že cena se pohybuje blízko maxima nebo minima za danou periodu. Tento stav může přetrvávat i delší dobu. Přesto tradeři sledují překoupenost i přeprodanost trhů. Pokud indikátor poukazuje na překoupení a poté spadne pod 50, značí to pokles ceny. Pokud poukazuje na přeprodej a vystřelí nad 50, značí to růst ceny.

Celkový pohled na využití oscilátoru Stochastic vypadá následovně: pokud cena klesá, můžete vstoupit do short pozice v případě, že indikátor ukazoval překoupenost a poté spadl pod 50. Pokud se pohybuje směrem vzhůru, můžete vstoupit do long pozice poté, co oscilátor ukazoval přeprodanost a poté vystřelí nad neutrální linii. Hladina 50 je považována za neutrální, proto ji v tomto příkladu zmiňujeme.

Existuje další způsob, jak číst signály oscilátoru Stochastic. Jak vidíte, oscilátor je tvořen dvěma liniemi – %K a %D. První je známá jako rychlejší linie, protože reaguje rychleji na změny ceny. Signál se objeví, když %K linie překříží %D. Nákupní signál vzniká tehdy, když linie %K překříží %D ze spodu z přeprodané zóny a poté obě linie vzrostou nad hladinu 20. 

Signál se objeví, když %K linie překříží %D

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Naopak, prodejní signál vzniká, pokud rychlejší linie překříží pomalejší shora z překoupené zóny a obě linie klesnou pod hladinu 80. 

prodejní signál vzniká, pokud rychlejší linie překříží pomalejší shora

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Oscilátor Stochastic je užitečný nástroj, který pomáhá identifikovat změny trendu. Také pomáhá identifikovat překoupené a přeprodané zóny a potenciální minima a maxima. Existují i další způsoby, jak Stochastic využívat a díky své komplexnosti je považován za nejpopulárnější indikátor mezi technickými analytiky. 

Williams %R

Williams %R je indikátor pohybující se mezi 0 a -100. Ukazuje sílu trhu daného instrumentu. Je využíván v mnoha případech včetně sledování překoupeného/přeprodaného trhu a poskytuje obchodní signály.

%R je velmi podobný oscilátoru Stochastic. Rozdíl mezi nimi činí stupnice. %R osciluje mezi 0 a -100, zatímco Stochastic se pohybuje mezi 0 a 100. Stochastic tvoří klouzavé průměry %D a %K linií. Williams %R je tvořen pouze jednou linií, ačkoli může být využíván společně s klouzavým průměrem, aby fungoval podobně jako Stochastic.

Williams %R

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Nejčastější využití indikátoru Williams %R je pro zjištění překoupenosti/přeprodanosti trhu, potvrzení momenta a selhání. Za překoupené se považují hodnoty nad -20. Naopak za přeprodané jsou považovány hodnoty pod -80. Koncept obchodování pomocí %R je podobný jako u oscilátoru Stochastic. Prodává se, pokud se indikátor pohybuje v překoupené oblasti a začíná klesat. Nakupuje se v přeprodané oblasti, když začíná indikátor růst.

Mnoho indikátorů – mnoho příležitostí 

Dnes existují stovky indikátorů, které můžete využít a každý týden přibývají nové.  
V technické analýze jako vždy platí, že porozumět čtení indikátorů je spíše umění než věda. Jeden indikátor může vykazovat různé vzorce, pokud jej aplikujeme na rozdílné instrumenty. Indikátory, které se nám osvědčí pro EURUSD, nemusí fungovat stejně pro DAX. Je dobré prostudovat a analyzovat více nástrojů a časem se zlepšit v jejich používání. Jakmile zlepšíme své schopnosti rozpoznávat drobné nuance, vše bude mnohem jasnější.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.