Forex a trh s úrokovými sazbami

  • Forex
  • Fundamentální analýza
5 minute(s)
Finanční trh je komplikovaným místem s mnoha vnitřními vazbami. Situace na největších burzách může mít dopad na měny, ale měny mohou také ovlivňovat akcie. Ale existuje jeden specifický segment finančního trhu, který má veliký dopad na forex – trh s úrokovými sazbami. Určitě jste slyšeli, že trh již zahrnul něco do ceny, že obchodníci jsou připraveni na kroky centrálních bank nebo že konkrétní měna již má něco zahrnuto v ceně. Možná jste přemýšleli, proč je to pro trading důležité. Nyní je čas zjistit, proč.

Co je trh s úrokovými sazbami?

Trh s úrokovými sazbami, jak název napovídá, je segment trhu, na kterém se obchodují úrokové sazby. Ne nutně sazby jako takové, ale bondy, futures a další kontrakty, které jsou založeny na úrokových sazbách. Úrokové sazby jsou důležitou součástí našeho života. Umožňují vytváření kapitálu a mají hluboký dopad na vše od individuálních investičních rozhodnutí až po vytváření pracovních míst, měnovou politiku a firemní zisky.

Tržní úrokové sazby mají tendenci se zvyšovat, když bondoví investoři věří, že se zvýší inflace. Ale to není jediný důvod pro zvýšení sazeb. Vyšší ekonomický růst, který generuje větší zisky, by mohl být důvodem pro zvýšení výnosů. Také jestřábí centrální banky, které zpřísňují svou politiku více, než trhy očekávají, mohou být důvodem pro zvyšování sazeb. Výsledkem je to, že bondoví investoři požadují vyšší návratnost svých investic, a proto požadují vyšší úrokové sazby. Na druhou stranu mají úrokové sazby tendenci klesat, když ekonomika zpomaluje, inflace zpomaluje a centrální banky jsou více holubičí (méně inklinují ke zvyšování sazeb). Riziko selhání by také mohlo mít významný dopad na sazby. Zatímco v naší analýze vztahu mezi úrokovým trhem a forexem je tento důvod spíše méně důležitý, stále stojí za zmínku.

Jak sazby ovlivňují měny?

Nyní víme, co může ovlivňovat sazby a proč se mohou měnit v obou směrech. Faktem je, že tržní sazby, ne sazby centrálních bank, se mění každý den. Je to tím, že investoři zpracovávají příchozí data a zprávy a musejí je vyhodnotit. Podívejme se na krátký příklad. Představme si, že inflace v USA prudce vzrostla, mnohem rychleji než trhy a FED očekávaly. Data ukazují roční růst o 2,5 %, zatímco všichni čekali 1,5 %. Co bude následovat? Za prvé, oficiální FOMC sazby se nezmění ihned po vyhlášení, ale tržní sazby určitě ano. Obchodníci se budou snažit odhadnout, co v příštích měsících udělá centrální banka. Výnosy z bondů a krátkodobé sazby vzrostou, stejně jako americký dolar. Ale proč přesně vzroste USD? Protože úrokové sazby jsou oceněním měny. Když si chcete půjčit dolary, musíte zaplatit úroky podle amerických sazeb, ne evropských nebo českých. Takže úrokové sazby jsou hodnotou měny. Čím jsou vyšší, tím je měna silnější. 

Mějte ale na paměti, že zda měna vzroste, záleží na situaci. Pokud sazby vzrostou kvůli zvýšené pravděpodobnosti bankrotu nějaké země (a obchodníci chtějí vyšší zisky z investic do bondů), hodnota měny bude klesat. Vraťme se k našemu příkladu. Inflace 2,5 % je pro dolar pozitivní, ale co kdyby byla 250 %? Také to povede ke zvýšení sazeb, ale měna bude padat. Tak razantní nárůst cen je pro ekonomiku zásadní a má negativní dopad na finanční systém. Vedlo by to k propadu měny, tedy dolaru. Ačkoli se takocé situace stávají zřídka, je důležité mít pamatovat na ně při vyhodnocování sazeb. 

Co očekává trh?

Centrální banky jsou největšími a nejdůležitějšími hráči na finančních trzích. Když FOMC (Federal Open Market Committee) nastaví cíl pro federální sazby, za které si banky vzájemně půjčují, má to řetězový efekt napříč celou americkou ekonomikou, o americkém dolaru nemluvě. Teoreticky by mohl být růst sazeb pro dolar pozitivní. Ale takové rozhodnutí může vést i k poklesu USD. Proč? Kvůli očekáváním trhů. Pokud trhy nečekají takový pohyb, dolar vzroste. Ale pokud to všichni čekají, měna začne padat, protože tradeři již tento předpoklad zahrnuli do ceny. To znamená, že sazby se zvýší, ještě před setkáním FOMC, a stejně tak hodnota dolaru. 

Investoři se snaží předvídat, co by se mohlo stát na zasedání centrálních bank, jejichž výsledky jsou reflektovány v ceně finančního instrumentu. Podívejte se na tabulku níže. Ukazuje procentuální pravděpodobnost zvýšení sazeb z federálních rezerv na nadcházejících zasedáních.  

Bloomberg - procentuální pravděpodobnost zvýšení sazeb z federálních rezerv na nadcházejících zasedáních

Všimněte si, že v té době trh viděl malou šanci ve zvýšení sazeb v červenci a v září, ale před zářím 2018 byla šance vyšší. To znamená, že pokud má USD posílit kvůli zpřísněním FEDu, trh musí být přesvědčen, že během analyzovaného období se stane něco více. 

Navíc mohou být tato očekávání vázána na určité zasedání. Podívejme se na tabulku níže, která ukazuje konsenzus před rozhodnutím Bank of Canada o úrokových sazbách. Jak vidíte, většina ekonomů očekávala od BoC zvýšení sazeb, ale někteří ne. 

konsenzus před rozhodnutím Bank of Canada o úrokových sazbách, kdy většina ekonomů očekávala od BoC zvýšení sazeb, ale někteří ne

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

BoC opravdu sazby navýšila, a to vedlo k růstu kanadského dolaru. Protože ne všichni ekonomové toto čekali, tento krok centrální banky měně pomohl. A navíc banka poslala jestřábí zprávu, která nutila obchodníky předpokládat, že dojde v budoucnu k dalšímu zvyšování. Vyšší sazby tlačily CAD ještě výš, což byla klasická reakce na zvýšení sazeb centrální bankou.

Ale ve skutečnosti to není tak jednoduché, jak ukazuje náš příklad. Podívejme se nyní na Evropskou centrální banku. V březnu 2016 musela centrální banka rozšířit uvolňující opatření, protože se zhoršil výhled pro inflaci. Od ECB se očekávalo, že sníží sazby a rozšíří QE (Quantitative Easing), k čemuž skutečně došlo. Ale euro po tomto rozhodnutí raketově vzrostlo, jak ukazuje graf níže. Proč? Všichni totiž další uvolňování čekali, takže vyhlášení nebylo pro nikoho velkým překvapením. Ale centrální banka udělala něco, co nikdo nečekal. Řekla, že to je konec uvolňování, alespoň prozatím. To vedlo k prudkému vzrůstu sazeb a výsledkem bylo posílení eura. Tradeři se nsaží být vždy rychlejší než trhy, rychlejší než ostatní, takže když ECB signalizovala konec uvolňovacího cyklu, donutilo je to do budoucna přemýšlet nad potenciálním utahováním.

Posílení eura v březnu 2016

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Sazby, měny, spready a férové hodnoty

Úrokové sazby mohou značit, zda je konkrétní měna podhodnocená, nebo nadhodnocená. Podívejme se na USDJPY a porovnání 10letých výnosů. Protože Bank of Japan drží sazby extrémně nízko, ale na stabilních hladinách, pohyb páru závisí hlavně na amerických výnosech. Čím vyšší jsou americké sazby, tím silnější je USDJPY. Protože jsou japonské sazby stabilní, tak se při růstu amerických sazeb stává dolar silnějším než jen.

USDJPY a porovnání 10letých výnosů

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Ale neodkazuje to pouze na USDJPY. Změny sazeb vedoucí k zužování nebo rozšiřování spreadu mezi nimi mohou vést k významným pohybům na forexovém trhu. Když je jedna měna levnější než druhá, obchodníci upřednostní nákup té slabší. Podívejte se na již zmíněnou tabulku, kde vidíte, že spread mezi americkými a japonskými výnosy je na 2.2297 a naznačuje, že pár by měl být níže, než je nyní.  Může být řečeno, že férová hodnota je indikována úrokovými sazbami na 112.00, což může být riskantní pro býky, protože USDJPY vypadá trochu nadhodnoceně. Je zde prostor pro eventuální korekci směrem dolů. Samozřejmě, že fx páry jsou občas blízko své férové hodnotě, a to obvykle bývá v období stabilizace a nižší volatility.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.