Grafy a přizpůsobení v MetaTrader 4

1 minute(s)

V této lekci se dozvíte:

● Jak přizpůsobit grafy vašim potřebám

● Jak vytvořit novou šablonu

● Jak přidat nové grafy a nahradit starší

Jak již možná víte, hlavní částí platformy MT4 je graf, který má v základu černé pozadí.

Pokud chcete pracovat v jiné barvě, MT4 vám umožňuje přizpůsobit vzhled grafů pro vaše obchodní potřeby. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na graf a zvolit 'Vlastnosti':

Zde můžete grafy plně přizpůsobit podle svých preferencí.

Šablony

Jakmile nastavíte vše podle svých představ, můžete uložit vlastní nastavení do šablony, která se promítne po otevření nových grafů. Chcete-li tak učinit, klepněte pravým tlačítkem na graf, vyberte možnost Šablona, uložit šablonu a pojmenujte novou šablonu.

Tip: Pokud pojmenujete svoji vlastní šablonu "default", otevře se každý nový graf automaticky s vaší šablonou.

Přizpůsobení grafu

Pro většinu obchodníků je graf nejdůležitějším zdrojem informací o trhu. To je důvod, proč je dobré přizpůsobení tak důležité. Nejrychlejší způsob přizpůsobení grafu je pomocí ikon umístěných v horním menu. Všechny tyto ikony jsou poměrně jasné, ale zde je podrobný rozpis v případě, že hledáte něco konkrétního.

Můžete snadno změnit typ grafu:

Můžete také snadno sledovat cenu instrumentu v různých časových rámcích:

Přiblížit nebo oddálit graf:

Použijte libovolný technicko-analytický prvek:

Můžete si zobrazit a srovnat všechny otevřené grafy vedle sebe:

MT4 nabízí vše, co potřebujete, na jednom místě a na dosah ruky. Upravte si platformu tak, aby vyhovovala vašim potřebám hned teď a začněte obchodovat!

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."