Investování do dividendových akcií

Související témata:
Doba čtení: 5 minut(y)

Dividendové investování zůstává důležitou strategií pro velké množství investorů po celém světě. Jak v dnešní době vypadá dividendové investování? Co je dividendový výnos a jak je možné identifikovat nejlepší dividendové akcie? Jak spravovat své dividendové portfolio? V tomto článku se pokusíme na tyto otázky odpovědět.

Důvody dividendového investování

Začněme základy, konkrétně samotnou myšlenkou investování do dividendových akcií. O co vlastně jde? Definice dividendy je vcelku jednoduchá – jde o podíl na zisku společnosti, který firma vyplatí svým akcionářům. Když firma vytváří zisk nebo akumuluje prostředky, může je dále použít buď na investice do rozšíření podnikání, nebo je vyplatit ve formě dividend. I když existuje mnoho druhů dividend (akciové dividendy, speciální dividendy), nejběžnější je právě finanční dividenda, která znamená, že společnost vyplatí peníze přímo na brokerský účet akcionáře. Investováním do ziskového a zavedeného byznysu tedy mohou mít akcionáři pravidelný příjem. Z dlouhodobého hlediska jsou tyto výnosy, vzhledem k velikosti investice do akcií, značné. Mnozí ji tedy považují za základ dlouhodobého investování.

Růstové vs. hodnotové akcie

Je zřejmé, že ne všechny společnosti vyplácejí dividendy – jak již bylo zmíněno výše, některé společnosti raději reinvestují zisky zpět do svého byznysu, protože chtějí dále expandovat. Je tedy třeba pochopit rozdíl mezi dvěma typy investic – růstovou a hodnotovou. Obecně můžeme říci, že růstové akcie představují akcie společností, od kterých se očekává, že v budoucnu dosáhnou vysoké úrovně růstu zisků. Takové společnosti často dosahují nadprůměrného růstu. Protože se takové společnosti zaměřují na další expanzi, buď nevyplácejí dividendu vůbec, nebo vyplácejí pouze nízké částky. Výhodou je předpoklad, že výkonnost jejich akcie překoná výkonnost trhu jako celku.

Na druhé straně hodnotové akcie obvykle představují osvědčené společnosti, které se obchodují pod svým reálným potenciálem. Takové společnosti se většinou vyznačují dobrými čísly a jejich byznys model bývá stabilní a předvídatelný. Přestože je růst jejich zisků a tržeb relativně mírný (ve srovnání s růstovými akciemi), často vyplácejí i dividendy. Právě proto by se dividendoví investoři měli více zajímat o hodnotové akcie, protože jejich cílem je dostávat pravidelné dividendy.

Dividenda na akcii a dividendový výnos

Existují určité pojmy, které by dividendoví investoři měli znát. Začněme dividendou na akcii. Ta představuje částku dividendy, která bude vyplacena za časové období. Pomáhá investorům zjistit, zda je společnost schopna časem navyšovat své vyplácené dividendy. Dividenda na akcii se počítá vydělením celkových vyplacených dividend za určité časové období počtem vydaných akcií společnosti.

Dalším klíčovým ukazatelem je dividendový výnos, který je uváděn jako % z ceny akcie. Popisuje nám tedy jaký bude výnos samotné dividendy.Dividendový výnos

  • Příklad 1: Akcie se obchoduje za 100 USD a vyplácí jednorázovou roční dividendu ve výši 4 USD. Dividendový výnos se tedy rovná 4 % (4 USD dividenda ze 100 USD akcie).
  • Příklad 2: Akcie této společnosti se rovněž obchoduje za 100 USD, ale dividendu vyplácí každý kvartál ve výši 1 USD. Roční dividenda jsou tedy také 4 USD. I v tomto případě je tedy dividendový výnos 4 %.

Je zřejmé, že dividendový výnos lze použít ke srovnání různých druhů investic, například při nákupu akcií, vkladu hotovosti do banky, nebo při nákupu nemovitosti za účelem získání pasivního příjmu.

Ex-dividend date, record date a pay date (datum výplaty) 

Poté, co společnost deklaruje, že vyplatí dividendu, stanoví i takzvaný record date, během kterého musí být investor veden jako akcionář, aby mohl dostat vyplacenou dividendu. Nyní přichází na řadu vysvětlení ex-dividend date, což je první den bez nároku na dividendu. Pokud někdo koupí akci v den ex-dividend date nebo později, dividendu nedostane. Ex-dividend date bývá obvykle stanoven 2 dny před record date, který vychází z vypořádání T + 2. Tento postup se používá na nejrozvinutějších finančních trzích (například v USA, Velké Británii nebo Německu). Je třeba zmínit, že investoři, kteří prodají akcie po ex-dividend date, dividendu i tak dostanou, protože akci vlastnili před tímto termínem. Je nutné si uvědomit, že akcie v den ex dividend date obvykle klesají přibližně o hodnotu vyplacené dividendy. Obecně tedy platí, že nakupovat akcii kvůli dividendě s následným prodejem v ex dividend date nebývá vhodnou strategií k dosažení zisku.

Příklad vypořádání T + 2: Record date je v pátek, zatímco ex-dividend date je ve čtvrtek. V tomto případě musí investoři koupit akci ve středu (nebo dříve), aby dividendu získali.

Identifikace nejlepších dividendových akcií

Obecně by dividendoví investoři chtěli dosáhnout pravidelného pasivního příjmu – to je jejich hlavním cílem. Proto by vysoký dividendový výnos měl být klíčovým aspektem při výběru a identifikaci akcie.

Ve skutečnosti vyplácí velká část společností vysokou dividendu, která přesahuje 4 %. Měli byste si však uvědomit, že dividendový výnos je výsledkem vydělení roční dividendy společnosti její aktuální hodnotou akcie. Když cena akcie roste, dividendový výnos klesá. Na druhé straně, pokud by cena akcie klesla, dividendový výnos se zvýší. Právě proto může neobvyklý dividendový výnos naznačovat, že firma prožívá těžké časy a investoři akcie prodávají.

Dividend yield

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Akciový scanner může představovat pro investory, kteří hledají dividendový výnos, užitečný nástroj. Zdroj: xStation 5

Kvalitní dividendová akcie by měla být spojena s „pravidelností“. Společnosti, které usilují o popularitu mezi investory s dividendami, mají tendenci mít přehlednou a stálou dividendovou politiku. Takové firmy vyplácejí dividendu v pravidelných intervalech a předvídatelné výšce. Některé dobře zavedené společnosti se zavazují každoročně zvyšovat vyplácenou dividendu. Navzdory střídání lepších a horších let se mnohým z nich daří tohoto závazku dosahovat, což je působivé. Je zřejmé, že na rozvinutých trzích lze najít více takových společností a investory by mohly zajímat například dva uvedené seznamy:

  • Dividendoví králové (Dividend Kings) - Společnosti z S&P 500, které zvyšují své dividendy již více než 50 let po sobě.
  • Dividendoví aristokrati (Dividend Aristocrats) - Společnosti z S&P 500, které zvyšují svou dividendu více než 25 let po sobě.Historický vývoj

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. S&P 500 Dividend Aristocrats Total Return (se započítanými dividendami) překonal od roku 2009 index S&P 500 (také se započítanými dividendami). Zdroj: S&P Dow Jones Indices

Vysoce kvalitní dividendové akcie se často nacházejí mezi dobře zavedenými společnostmi, které mají vedoucí postavení na trhu. Ideálně by měla mít taková společnost silnou značku, která je rozpoznatelná. Výběr dobré dividendové akcie je o fundamentech. Společnost by měla mít zdravou rozvahu bez vysokého dluhu. V závislosti na odvětví by firma neměla mít vysoký poměr debt to equity. I přesto, že by to společnosti mohlo zabránit ve vyšším růstu, příliš velká páka představuje hrozbu pro výplatu dividend zejména během období krizí.

Stabilní tržby a stabilní růst tržeb se jeví jako zásadní, protože jsou budoucí dividendy poté lépe předvídatelné. Pokud jde o zisky a cash flow, investoři by měli v zásadě usilovat o stejnou vlastnost – stabilní růst nebo alespoň stabilitu.

Rostoucí byznys není schopen poskytnout pouze smysluplný dividendový výnos, ale v průběhu času také zvýšit svou dividendu na akcii. Zamyslete se nad společnostmi, které patří mezi dividendové aristokraty nebo dividendové krále – investoři věří, že společnosti budou v této své dividendové politice pokračovat. Proto se tyto společnosti neustále snaží plnit očekávání.Coca-ColaUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Nejlepší dividendové společnosti jsou schopny neustále zvyšovat svou dividendu na akcii. Pokud by spolu s dividendou stoupla i samotná cena akcie, může investor získat pěkný dividendový výnos. Zdroj: mauldineconomics.com

Závěr

Pokud to tedy shrneme, dividendové společnosti jsou výbornou investicí pro dlouhodobé investory, protože mohou nabídnout v průběhu let vysoký výnos. V dnešním světě nízkých úrokových sazeb je výběr dost omezený, protože dluhopisy a bankovní vklady nemohou konkurovat dividendovým společnostem. Akciové trhy proto lákají stále více lidí – někteří z nich se již rozhodli alokovat svůj kapitál do osvědčených nebo slibných dividendových akcií.

Pokud se chcete o dividendových akciích dozvědět více, máme pro Vás e-book na dividendové tituly.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk