Pákové obchodování - Investování s pákovým efektem - Co to je?

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)
Pákový efekt, k čemu je dobrý a jak se používá? To všechno se dozvíte v tomto článku o investování s pákovým efektem.

Pravděpodobně každý obchodník se dříve či později setká s pojmem „finanční páka“ a s možností investování s finanční pákou. Co to tedy je? Jaké jsou případné výhody a jaká rizika s sebou tento nástroj nese? Co je to marže a margin call? Odpovědi na tyto otázky naleznete v tomto článku.

Co je to finanční páka

Finanční páka umožňuje investovat mnohem větší finanční prostředky, než jakými v současné době disponujete. V běžném životě jsou nejoblíbenější formou finanční páky úvěry, které umožňují financovat daleko větší investice, a přitom stačí vlastnit například 10 % nebo 20% částky z celkového objemu obchodu. Zbytek je vypůjčený. Fungování finanční páky je na trochu jiné, ale velmi podobné bázi. Umožňuje navýšit potenciální zisky z celé transakce, přičemž  vy vlastníte pouze zlomek potřebných prostředků.

Obchodování s finanční pákou

Obchodování s finanční pákou může být pro obchodníka výhodné, protože nevyžaduje, aby na začátku vlastnil velký kapitál, aby mohl uzavírat transakce s vysokou hodnotou. S tím souvisí ale i vyšší riziko, protože čím vyšší je částka transakce, tím významnější je vliv tržních změn na zůstatek celého účtu a výsledek transakce.

Jako příklad si uvedeme situaci na měnovém páru EUR / USD s pákovým efektem 1:30. To znamená, že obchodník může ovládat pozici odpovídající 30 000 EUR, přičemž drží pouze ekvivalent 1 000 EUR. Po uzavření takové transakce obchodní platforma automaticky ověří, zda je na účtu alespoň zmiňovaných 1 000 EUR pro otevření pozice 0,3 lotu na CFD v EURUSD. Tato částka bude tvořit marži, která bude podrobněji vysvětlena níže.

Páka 1:30Jaký přínos má pro obchodníka? 

Pokud se zvýší cena CFD na EURUSD a obchodník získá 300 EUR, znamená to návratnost 30 % z investované částky 1 000 EUR. Nebýt pákového efektu 1:30, musel by mít obchodník na účtu 30 000 EUR a poté by mohl dosáhnout zmiňovaného zisku 300 EUR. To by znamenalo míru návratnosti rovnající se 1 %. Díky pákovému efektu může být míra návratnosti investic vyšší při nižších vlastních prostředcích. Je to však dvousečná zbraň. V případě poklesu kurzu a výsledku transakce ve výši -300 EUR obchodník ztrácí 30 % a z 1 000 EUR mu zbývá pouze 700 EUR.

Výše uvedený příklad předpokládá, že na účtu zůstane pouze tolik prostředků, aby pokryly marži, což je ve skutečnosti velmi vzácné. Obchodníci obvykle disponují větším množstvím prostředků, než je pouze požadované minimum, tj. například místo 1 000 EUR může být na účtě uloženo 5 000 EUR. To poskytuje větší flexibilitu a nabízí možnost otevřít více transakcí současně.

Marže a investování s finanční pákou

Vraťme se k pojmu marže, která je klíčovým prvkem pákového investování. Je také známá jako blokovaná/vázaná marže. Abyste mohli ovládat pozici ve výši 30 000 EUR s pákovým efektem 1:30, musíte si dát stranou 1 000 EUR. To znamená, že můžete kontrolovat 30 000 EUR s 1 000 EUR základem. 1 000 EUR je odloženo jako marže, která byla vytvořena, abyste mohli využít páku.

Marže se vyjadřuje převážně v procentech a ukazuje, jakou maximální páku lze použít. Pokud je požadovaná marže pro daný nástroj 3,33 %, znamená to maximální možnou páku 1:30. V případě 5% marže bude pákový efekt 1:20 a pro 10% marži 1:10. Čím nižší je tedy procento marže, tím větší je pákový efekt, který lze použít k otevření větší transakce a naopak.

Pákový efektCo když obchod nedopadne podle očekávání? 

Když se marže pro danou pozici začne hýbat, obdržíte informaci o možnosti jejího doplnění, tzn. výzvu k doplnění marže. V případě, že se trh bude nadále pohybovat špatným směrem a marže nebude doplněna, bude transakce automaticky uzavřena. V případě obchodování s finanční pákou na více instrumentech a trzích by měla být výše marže vždy kontrolována, protože je klíčová pro udržení pozice.

Příklad obchodu 

Máte účet v USD a můžete obchodovat s hlavními měnovými páry s maximální pákou 1:30, což znamená, že každý vložený dolar vám dává 30 USD k obchodování. Jako marži máte částku 1 000 USD. To znamená, že na začátku můžete otevřít pozici za maximální hodnotu 30 000 USD (1 000 USD x 30) na CFD na hlavních měnových párech.

Předchozí analýza ukazuje, že kurz EURUSD může zaznamenat pokles. V praxi to znamená plánovat prodej EUR a nákup USD. Rozhodnete se na to vyčlenit 20 000 EUR - to je částka transakce při kurzu EUR/USD 1,3000, tj. 1 EUR za 1,30 USD. Otevření shortové pozice se rovná vynaložení 20 000 EUR na nákup 26 000 USD s marží ve výši 1 000 USD. To znamená, že pákový efekt činí 26 000 USD / 1 000 USD marže, tj. 1:26. To znamená využití téměř celé marže.

Každý pip bude činit 2 USD za diskutovanou pozici. Celá marže by tedy byla dosažena, pokud by se kurz EUR/USD změnil o 500 pipů. Po chvíli kurz EURUSD klesne na 1,2700. Obchod uzavřete se ziskem 300 pipů, což představuje 600 USD.

Prodali jste 20 000 EUR a koupili 26 000 USD při kurzu 1,30. Po poklesu kurzu na 1,27 jste zpětně nakoupili 20 000 EUR za 25 400 USD. Rozdíl 26 000 - 25 400 představuje zisk. Díky finanční páce jste dosáhli výnosu z investovaných 1 000 USD ve výši 60 % (600 USD). Nebýt pákového efektu, mohli jste prodat pouze 769,23 EUR a koupit 1 000 USD. Při směnném kurzu 1,2700 jste mohli odkoupit 769,23 EUR za 976,92 USD, což vám přineslo zisk 23 USD. Váš zisk by byl tedy 26 krát nižší.

Je třeba připomenout, že v případě změny směnného kurzu opačným směrem se vzniklé ztráty zvyšují. To může vést k rychlé ztrátě investovaného kapitálu.

Obchodování s finanční pákou - instrumenty

Obchodníci mohou využít páku pro CFD na všechny třídy aktiv. To znamená, že obchodování s finanční pákou je k dispozici pro CFD na měnové páry, komodity, akciové indexy, kryptoměny, dluhopisy, ETF a jednotlivé akcie. Mezi nejoblíbenější pákové nástroje patří hlavní měnové páry, jako např: EURUSD, GBPUSD a USDJPY, komodity jako zlato (GOLD), ropa (OIL.WTI) a káva (COFFEE), akciové indexy: DAX (DE30), S&P 500 (US500) a NASDAQ 100 (US100), kryptoměny, např: Bitcoin (BITCOIN) a Ethereum (ETHEREUM), a CFD na akcie, např: Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) a mnoho dalších.

InstrumentyObchodování s finanční pákou - výhody a nevýhody

Výhody finanční páky

Navýšení kapitálu

Finanční páka zvyšuje kapitál, který máte pro obchodování k dispozici. Například s pákou 1:30 můžete efektivně ovládat 60 000 USD, zatímco máte k dispozici pouze 2 000 USD. To znamená, že můžete využít vyšší částky na různé pozice ve svém portfoliu. Nezapomeňte však, že to s sebou nese také vyšší riziko.

Bezúročná „půjčka”

Finanční páku lze přirovnat k půjčce poskytnuté výměnou za zástavu marže, která vám umožňuje zaujmout větší pozici na trhu. Tato „půjčka" s sebou nenese žádné závazky v podobě úroků nebo provizí a lze ji při obchodování využít jakýmkoliv způsobem.

Obchodování v období nízké volatility

Období nízké volatility mohou být pro obchodníky obzvláště únavná, kvůli drobným změnám cen. Díky transakcím s využitím finanční páky mohou obchodníci potenciálně generovat větší zisky i v obdobích nízké volatility na trhu. V takovém případě může i malá změna ceny nebo kurzu znamenat větší změnu na účtu obchodníka.

Nevýhody finanční páky

Zvýšení ztráty

Hlavním rizikem spojeným s obchodováním s pákou je skutečnost, že podobně jako zisky se zvyšují i ztráty, pokud se trh vydá opačným směrem, než se předpokládalo. Finanční páka sice vyžaduje minimální kapitálové výdaje, ale protože se výsledky obchodování odvíjí od celkové velikosti vámi ovládané pozice, může přinést i značné ztráty.

Margin call

Pokud ztráty překročí vámi použitou marži, zobrazí se výzva k jejímu doplnění. Vzhledem k tomu, že finanční páka zvyšuje ztráty, riziko výzvy k doplnění marže bude existovat vždy a při absenci nových dostupných prostředků na účtu budou pozice automaticky uzavřeny se ztrátou.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk