Investování do kávy formou CFD

Související témata:
Doba čtení: 4 minut(y)
Káva je jednou z nejoblíbenějších surovin, se kterými investoři obchodují. Proč se vyplatí investovat do kávy přes CFD? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v tomto článku.

Je všeobecně známo, že Brazílie je největším producentem kávy a představuje přibližně 35 % světové produkce. Ne každý však ví, že kávová zrna pocházejí z rostliny pěstované ve více než 50 zemích s tropickým a subtropickým podnebím. Navíc každý z nás může do této zemědělské komodity investovat nebo uvažovat o její ceně díky CFD kontraktům na kávu.

Arabica nebo Robusta

Futures kontrakty obchodované na Intercontinental Exchange (ICE) zahrnují dva druhy kávových zrn, a to arabiku a robustu. Je třeba vědět, že káva Arabica tvoří přibližně 70 % veškeré kávy na světě a je považována za vysoce kvalitní produkt. Právě Robusta se však prodává za vyšší ceny, a to především kvůli nižšímu objemu produkce a vysoké poptávce ze strany nadnárodních společností, jako je Nestlé. Následující tabulka ukazuje základní parametry obchodu s těmito dvěma druhy kávy na ICE.

Srovnání odrůd Arabica a Robusta

Data platná k listopadu 2021

Zde je také třeba zmínit hodiny, během nichž se s kávou na burze ICE obchoduje, a to následovně:

  • Káva Arabica – od pondělí do pátku od 10.15 do 18.30 hodin (UTC)
  • Káva Robusta – od pondělí do pátku od 9.00 do 17.30 hodin (UTC)

Co je obchodování CFD na kávu?

Investování do kávy může mít různé podoby, o kterých se dočtete na závěr tohoto článku, ale jednou z nejjednodušších a nejoblíbenějších je obchodování s rozdílovými kontrakty na kávu.

O co se jedná? Rozdílové smlouvy (Contract for Difference) je typ dohody mezi investorem a makléřem, která mu umožňuje dosáhnout zisku nebo utrpět ztrátu z rozdílu mezi počáteční a závěrečnou cenou transakce. CFD na kávu jsou velmi likvidní, protože nevážou obchodníka přímo k aktivu. Investicí do nich obchodník nakupuje pouze podkladový kontrakt, a vyhýbá se tak problémům spojeným s nákupem a fyzickým vlastnictvím komodity.

Více se o obchdování s CFD můžete dozvědět zde: Obchodování CFD

Jak tedy investovat do kávy?

Investování do kávy pomocí CFD umožňuje obchodovat s komoditou v obou směrech, což znamená, že můžete vydělávat na vzestupu i poklesu. V závislosti na vyhodnocení možných tržních trendů a vašich odhadů týkajících se ceny kávy můžete otevřít buď dlouhou (směrem nahoru), nebo krátkou (směrem dolů) pozici. Úspěšná spekulace na trhu s kávou samozřejmě vyžaduje řádnou fundamentální analýzu a také analýzu samotného grafu. Například denní graf kávy Arabica za posledních několik dní vypadá takto:

Cenový graf kávy

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Při investování do CFD na kávu můžete otevřít dlouhou pozici – pokud očekáváte růst tržní ceny kávy, nebo naopak můžete otevřít krátkou pozici, a spekulovat tak na pokles ceny kávy. Na tomto místě je také třeba zmínit, že CFD na kávu jsou pro drobné investory atraktivní, protože umožňují využití pákového efektu, který může znásobit zisky, ale také vést k velkým ztrátám.

Co je to contago?

Při diskusi o investování do kávy formou termínovaných (futures) kontraktů je třeba upozornit také na jev contago, který existuje na většině trhů se surovinami a komoditami. Jde o mechanismus rolování termínovaných kontraktů, který spočívá v udržování pozice přechodem z končící série na kontrakt s pozdějším datem vypořádání, např. z května na červenec. To lze provést prodejem končícího kontraktu před jeho vypořádáním a nákupem nového.

Když víme, co je to rolování termínovaných kontraktů, můžeme přejít k vysvětlení jevu contago, známého také jako forwardování. Jedná se o situaci na trhu termínovaných kontraktů (např. futures na kávu), kdy je cena kontraktu, který má být vypořádán v budoucnu, vyšší než aktuální tržní hodnota CFD. Příkladem tohoto jevu může být situace, kdy aktuální cena expirujícího kontraktu na kávu Arabica je 105 USD za jednotku a cena jiného kontraktu s pozdějším datem expirace je 110 USD. V tomto případě činí contago 5 USD a přímo se promítá do nákladů na rolování pozice ve výši 1875 USD na jeden kontrakt. Jak byla tato částka vypočtena? Futures kontrakt na kávu Arabica pokrývá 37 500 liber kávy Arabica a jeho cenový kurz odráží hodnotu 100 liber kávy, takže náklady na rolování jsou součinem 5 a 375. 

Zde je třeba podotknout, že relativně nízká míra contaga je na trhu zboží a služeb žádoucím a běžným jevem. Pokud je naopak úroveň příliš vysoká, podporuje to skladování zboží (v tomto případě kávy) a jeho další prodej v budoucnu za ceny vyšší než současné. Opačný jev než contago se nazývá backwardation, ale na trhu CFD s kávou se vyskytuje podstatně vzácněji.

Jaké jsou možné formy investování do kávy?

Jak již bylo zmíněno, CFD na kávu nejsou jediným způsobem, jak do této komodity investovat. Jak jinak můžete investovat? Existuje několik možností, mezi nejčastější z nich patří např:

způsoby, jak investovat do kávy infografika

  • ETF na kávu – tyto fondy umožňují investovat do trhu s kávou ve střednědobém až dlouhodobém horizontu;
  • Investování do akcií kávových společností, jako jsou Nestlé, Starbucks a mnoho dalších; 

Je však třeba mít na paměti, že většina těchto společností vydělává také prodejem jiných výrobků nebo služeb, což se promítá i do ceny jejích akcií.

Káva je druhým (po ropě) nejvíce obchodovaným produktem na světě. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že se káva nakupuje především za účelem spotřeby, ukazuje se, že může být také investicí. Navíc lze na její cenu také spekulovat prostřednictvím CFD kontraktů na kávu, které mohou poskytnout vynikající příležitost vydělat na vzestupu i poklesu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa