Obchodování indexů – Co je to akciový index?

Související témata:
Doba čtení: 5 minut(y)

Akciové trhy slouží globálním finančním trhům k mnoha účelům. Obecně pomáhají investorům posoudit stav trhů a porovnat návratnost konkrétních investic. Brokerské firmy a burzy rovněž nabízejí finanční nástroje, které odrážejí cenové pohyby určitých referenčních hodnot vlastního kapitálu. Díky tomu jsou indexy rozhodující nejen kvůli jejich informační roli, ale také díky jejich investičním účelům. V tomto článku se pokusíme vysvětlit, co jsou akciové indexy a jak je můžete využít při investování na akciovém trhu.

Co je to akciový index?

Začněme tím nejdůležitějším – co je to vlastně akciový index? Akciový index, je v podstatě nástroj, který měří výkonnost určité části akciového trhu. Jinými slovy, jedná se o metodu standardního sledování výkonu skupiny aktiv, protože index může replikovat konkrétní akciový trh, sektor, geografický segment nebo jakoukoli jinou oblast trhu. Tato měřítka jsou vyvíjena transparentním způsobem a metody jejich konstrukce jsou standardizovány. Je zřejmé, že existují i ​​indexy, které odrážejí např. dluhopisový trh, vybrané komodity nebo úrokové sazby. V tomto článku se zaměříme výhradně na akciové indexy.

Konstrukce indexů se mohou výrazně lišit, protože jednotlivé indexy mohou být založeny na různých metodách (např. market-capitalisation weighting, free-float adjusted market-capitalisation weighting, equal weighting apod.). Základní myšlenka však zůstává stejná – index akciového trhu je soubor akcií, který kopíruje cenové pohyby těchto seskupených cenných papírů.

Důležitost indexů

Akciové indexy mají velký význam pro globální finanční trhy. V první řadě pomáhají investorům posoudit výkonnost a výsledky akciového trhu – denní, týdenní, měsíční atd. Takto mohou účastníci trhu skutečně určit sentiment trhu a porovnávat různé akciové trhy. Indexy slouží také jako referenční hodnoty kapitálu, protože je aktivně spravované fondy používají k porovnání výkonnosti fondů. Akciové indexy jsou často spojovány s pojmy „indexové obchodování“ nebo „indexové investování“. Oba pojmy nabyly v posledních letech nikterak zásadní. Vzestup indexových fondů a ETF si získal mnoho nadšenců, protože jde o nízkonákladové řešení, které poskytuje výhody diverzifikace. Myšlenku diverzifikace jsme vysvětlili v našem článku nazvaném „Diverzifikace portfolia - jak diverzifikovat obchodní portfolio?“. Na druhou stranu obchodování s indexem může odkazovat na CFD – nástroj, který může být užitečný jak pro spekulativní, tak pro zajišťovací účely.

Hlavní akciové indexy

Po vysvětlení významu akciových indexů a jejich důležitosti pro globální trhy je nyní čas vyjmenovat několik hlavních světových indexů. Asi dokážete odvodit, že investoři většinou věnují pozornost indexům vyspělých ekonomik, protože tyto referenční hodnoty odrážejí sentiment trhu na hlavních burzách cenných papírů, a to včetně: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext nebo Shanghai Stock Exchange (SSE). XTB nabízí širokou škálu CFD kontraktů na indexy, které jsou v platformě velmi přehledně označeny – níže najdete jednoduché názvy několika nejdůležitějších indexů:

  • US30 – index skládající se z 30 velkých společností kótovaných ve Spojených státech na NYSE nebo NASDAQ.
  • US500 – index skládající se z 500 největších společností ve Spojených státech. Často se považuje za barometr celkového výkonu akciového trhu. Index je běžným měřítkem, pokud jde o výkonnost aktivních portfolií.
  • US100 – index skládající se ze 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu NASDAQ.
  • UK100 – index skládající se ze 100 společností kótovaných na londýnské burze s nejvyšší tržní kapitalizací.
  • EU50 – index skládající se z 50 největších a nejlikvidnějších akcií eurozóny. Dominují jí společnosti z Francie a Německa.
  • JAP225 – index skládající se z 225 velkých společností kótovaných v Japonsku.
  • HKComp – sledující výkonnost akcií kótovaných na hongkongské burze.
  • AUS200 – a index skládající se z 200 největších společností kótovaných v Austrálii.

World mapUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Indexové obchodování s pomocí CFD

Nejprve je třeba poznamenat, že teoreticky nelze index přímo nakupovat ani prodávat, protože akciové indexy jsou jen indikátory (benchmarky), které se pohybují podle cen akcií obsažených v indexu (tedy které index měří). Existuje však mnoho finančních nástrojů, které odrážejí cenové pohyby hlavních světových indexů, např. futures, opce, ETF, CFD nebo indexové fondy. Proto se v každodenních situacích často používají pojmy jako „indexové investování“ nebo „indexové obchodování“.

Rozdílové smlouvy (CFD) se běžně používají pro spekulativní a zajišťovací účely. Tyto smlouvy mají mnoho výhod, jako jsou: vysoká likvidita, nízké bariéry vstupu a nízké transakční náklady, možnost snadné diverzifikace, tržní hodiny, schopnost využít finanční páku, možnost otevřít dlouhou (long) i krátkou (short) pozici atd. Musíme mít však na paměti, že CFD jsou spojeny s vyšším rizikem, protože obchodování s pákovým efektem by mohlo potenciálně zvýšit zisky, stejně jako ztráty. To nic nemění na skutečnosti, že prodejní pozice (short) přináší větší flexibilitu a umožňuje užití celé řady užitečných strategií. Další informace o shortování se dozvíte z našeho článku s názvem „Shortování - Co je to short trading?“.

V dnešní době CFD slouží hlavně ke spekulativním účelům. Obchodníci mohou jednoduše otevřít nákupní pozice, aby využili výhod pohybu cen nahoru, nebo otevřít prodejní pozice a těžit z pohybu cen dolů. Využití pákového efektu by mohlo potenciálně zvýšit zisky nebo ztráty. Obchodování s indexy může být součástí různých strategií – například spekulace na lepší výkonnost akcií s malou tržní kapitalizací oproti blue-chip akciím (zde by obchodníci měli zaujmout nákupní pozici na index s malou kapitalizací) nebo předpoklad, že určitá burza propadne z geopolitických důvodů (pak by obchodníci měli shortovat index z dané země).US500Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Platforma xStation od XTB vám poskytuje všechny důležité informace o CFD na hlavní světové indexy. Zdroj: xStation 5

DE30Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Kromě spekulativních účelů slouží CFD k různým zajišťovacím strategiím. Představme si, že investor vlastní několik amerických akcií, které jsou součástí indexu S&P 500. Hodnota portfolia je zhruba 20 000 USD. Investor má podezření, že se blíží korekce trhu (například existuje velká nejistota ohledně pandemie nebo nějakého geopolitického konfliktu), přesto však tyto akcie nechce prodat. Za účelem zajištění portfolia může investor použít CFD kontrakt odrážející cenové pohyby S&P 500 (klíčovým předpokladem je, že investor vlastní alespoň několik různých akcií, které pozitivně korelují s akciovým indexem).

Otevření krátké pozice bude účinně neutralizovat jeho dlouhou pozici. V tomto případě může investor chtít použít indexovou kalkulačku k posouzení velikosti pozice potřebné k zajištění portfolia: 0,10 lotu odpovídá přibližně 20 000 USD. Nyní, v případě, že akcie z portfolia klesnou, bude mít investor prospěch z short pozice CFD. Akciové portfolio tedy bude zajištěno.US500Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Za zmínku také stojí, že obchodování s CFD zahrnuje tzv. rollover. Je zásadní si uvědomit, že většina CFD indexů je založena na cenách futures kontraktů. Pro každý trh obvykle existuje dlouhý seznam futures kontraktů s různými daty expirace (vypršení platnosti) v rozmezí od jednoho měsíce do mnoha let v budoucnosti a nejvyšší objem obchodů je obvykle na nejbližším kontraktu (na tom, který nejdříve expiruje). Když vyprší aktuální aktivní kontrakt, obchodníci na trhu s futures musí otevřít další futures kontrakt. Obchodníci s CFD však nemusí přijímat žádná opatření, protože k rolloveru dochází automaticky. Stručně řečeno, rollover je technická operace, která posune pozici obchodníka na další dostupný kontrakt – proces je z pohledu obchodníka bezplatný a ziskově neutrální. Více o rolloverech se dozvíte v našem videu „Rollover v xStation 5“.

Shrnutí

Stručně řečeno, obchodování s indexy by mohlo být velmi užitečným nástrojem, o kterém by investoři a obchodníci měli určitě vědět. Navzdory skutečnosti, že obchodování indexů může být rizikové kvůli pákovému efektu, může to být také perfektní řešení pro zajištění obchodního portfolia, čímž se sníží riziko. Znalosti o obchodování s indexy by proto měly být považovány za základní rys každého investora.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk