Svíčkové formace

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)

Obchodníci po celém světě se snaží identifikovat trend trhu a zdali se jedná o trh býků nebo medvědů, nebo jiných obchodníků, kteří dosahují zisku nebo zvyšují své pozice. V grafech jsou detaily, ale lze je interpretovat odlišně, protože každý používá různé techniky technické analýzy. Zatímco někteří obchodníci se zaměřují na sloupcový graf, jiní používají graf svíčkový. Klasické cenové formace mohou být použity u obou typů, ale svíčkový graf poskytuje více technických signálů a informací. Díky konstrukci svíček a cenovým informacím, které jsou výsledkem tohoto zobrazení, můžeme rozpoznat a identifikovat některé zajímavé formace.

Základní svíčkové formace

Než začneme analyzovat různé formace, je dobré podívat se na některé ze základních svíček, které se obvykle vyskytují v grafech. Doji a Marubozu jsou pravděpodobně nejoblíbenější svíčky, které se velmi často objevují. Proto se nejdříve podíváme na ně a poté se přesuneme ke konkrétnějším formacím.

Doji

Doji svíčka je velmi důležitá, protože poskytuje spoustu informací o cenovém vývoji a tato svíčka se objevuje v některých důležitých formacích. Doji svíčka se vytvoří, když bude počáteční cena nástroje prakticky stejná jako cena uzavírací. Jak horní, tak spodní délka stínu se mohou lišit a výsledná svíčka může vypadat jako kříž, obrácený kříž nebo znaménko plus. Svíčky samotné jsou považovány za neutrální formace. Jakýkoliv sklon k býčímu nebo medvědímu trendu je založený na předcházející Price Action a následném potvrzení.

Marubozu

Marubozu svíčka může pomoci potvrdit sílu kupujících nebo prodávajících. Marubozu nemá žádný stín a nejvyšší cena a nejnižší cena představuje počáteční a zavírací cenu. Rostoucí Marubozu se vytváří, když je otevírací cena také nejnižší cenou a zavírací cena je nejvyšší cenou. To znamená, že kupující ovládali pohyb cen od prvního do posledního obchodu. Snižující Marubozu se vytváří, když se otevírací cena rovná nejvyšší ceně a nejnižší cena té uzavírací. To znamená, že prodávající ovládali cenový pohyb od prvního až po poslední obchod.

Reverzní / obratové svíčkové formace

Reverzní formace naznačují oslabení současného trendu a začátek opačného pohybu. Pokud například obchodujete s EURUSD a rozpoznáte příslušnou obratovou formaci, můžete otevřít obchod, který je proti současnému trendu. Pokud poznáte tuto formaci, ale cena se nepohybuje ve stanoveném směru, znamená to, že potenciální obrat byl vyvrácen.

Zde jsou některé z nejoblíbenějších obratových svíčkových formací:

 • Medvědí nebo býčí pohlcení (Bearish/Bullish Engulfing)
 • Medvědí nebo býčí Harami (Bearish/Bullish Harami)
 • Kladivo a převrácené kladivo (Hammer/Inverted Hammer)
 • Večerní a ranní hvězda (Evening/Morning star)
 • Oběšenec (Hanging man)
 • Padající hvězda (Shooting star)

Pokud poznáte jednu z těchto formací, měli byste počkat na to, aby svíčka potvrdila váš signál. Pokud například EURUSD stoupá a vidíte medvědí pohlcení, měli byste počkat na další medvědí svíčku, abyste zkontrolovali sílu signálu. Je to obecné pravidlo pro všechny formace, tedy myslete na to, jakmile budete hledat nějakou formaci v grafu.

Medvědí a býčí pohlcení (Bearish/Bullish Engulfing)

Pohlcení svíček je obratovou formací, která může být býčí nebo medvědí. Záleží na tom, zda se objevují během stoupajícího trendu (medvědí pohlcení), nebo klesajícího trendu (býčí pohlcení). První svíčka by měla být relativně malá a za ní by měla následovat svíčka, která kompletně pohltí předchozí svíčku.

Medvědí a býčí Harami (Bearish/Bullish Harami)

Harami je formace dvou svíček, ve které druhá svíčka má malé tělo a je obsažena v celém rozpětí předchozí svíčky, která má opačný směr.

Také existují takzvané harami kříže, kde princip zůstává stejný, ale rozdíl je, že druhá svíčka je podobná Doji svíčce, tedy s úzkým tělem.

Kladivo (Hammer)

Svíčka Kladivo se vytváří, když se cena výrazně pohne směrem dolů po otevření svíčky, ale vzroste zpět k zavírací ceně výrazně nad intradenní minimum. Výsledná svíčka vypadá jako čtvercové lízátko s dlouhou hůlkou. Když se tato svíčka tvoří při sestupu, nazývá se Kladivem. Padající hvězda je opakem Kladiva a je popsána níže.

Ranní a Večerní hvězda (Evening/Morning star)

Ranní hvězda je obratová formace, která se skládá ze tří svíček - svíčka, která má dlouhé klesající tělo, čímž pokračuje ve stávajícím trendu, malou střední svíčku, která otevře cenovou mezerou níže a svíčka, která má dlouhé rostoucí tělo, otevřela cenovou mezerou směrem nahoru a uzavřela nad středem těla první svíčky.

Večerní hvězda je medvědí obratová formace, která pokračuje s rostoucím trendem. Tvoří ji dlouhá svíčka s rostoucím tělem, následuje střední svíčka s malým tělem, která otevřela cenovou mezerou výše a potom dlouhá střední svíčka s malým tělem, která uzavře pod středem těla první svíčky.

Obě formace se mohou vyskytnout se střední svíčkou stejně tak i s Doji svíčkou. Ve výsledku to není téměř žádný rozdíl, pouze ve vzhledu druhé svíčky.

Oběšenec (Hanging man)

Oběšenec se vytváří, když se cena výrazně posune směrem dolů při otevření svíčky, ale cena se vrátí zpět nahoru nad denní maximum v závěru svíčky. Výsledná svíčka vypadá jako čtverec lízátka s dlouhou hůlkou. Když se tato svíčka tvoří během růstu, nazývá se oběšenec. Formace oběšenec neznamená, že býci definitivně ztratili kontrolu nad trendem, ale může to být včasný signál, že síla trhu klesá a směr instrumentu se brzy otočí. Oběšenec je velmi podobný formaci Kladivo. Jediný rozdíl mezi nimi je, v jakém trendu se trh nachází. Pokud se formace objeví v grafu s rostoucím trendem signalizujícím medvědí obrat, je to Oběšenec. Pokud se ale objeví v grafu s klesajícím trendem, který signalizuje býčí obrat, tak se jedná o formaci Kladivo.

Padající hvězda (Shooting star)

Jednou z běžných obratových formací je Padající hvězda, která signalizuje potenciální konec býčího trendu. Padající hvězda je formace, která obsahuje jen jednu svíčku. Má malé tělo a velmi dlouhý knot. Tělo svíčky může směřovat jakýmkoliv směrem, ale silnější signál na prodej nastává, když je svíčka klesající. Aby byla svíčka považována za Padající hvězdu, musí nastat v rostoucím – býčím – trendu a vzdálenost mezi nejvyšší cenou dne (svíčky) a otevírací cenou dne (svíčky) předcházející Padající hvězdě musí být alespoň dvakrát větší než je velikost těla Padající hvězdy.

Dlouhý horní stín Padající hvězdy může naznačovat, že trh testoval rezistenci, ale prodávající stlačili cenu níže. Po rostoucím trendu může padající hvězda signalizovat, že je tento trend na konci, alespoň v krátkodobém horizontu.

Trendové formace

Trendové svíčkové formace se používají na potvrzení současného trendového pohybu a jeho pokračování. Častokrát se objevují po dlouhém času stabilizace a korekce trhu. Takže pokud uvidíte trendovou formaci, která potvrdí i následující svíčka, měli byste otevřít obchod ve stejném směru, jako je aktuální trend.

Zde jsou nejznámější trendové formace:

 • Tři bílí vojáci (Three White Soldiers)
 • Tři černé vrány (Three Black Crows)
 • Rostoucí a klesající Tasuki mezera (Upside/Downside Tasuki Gap)
 • On a In Neckline
 • Mat hold

Tři bílí vojáci (Three White Soldiers)

Tři bílí vojáci je formace, která se skládá ze tří býčích svíček, které mají podobný vzhled. Každá svíčka uzavírá výše než předchozí svíčka a jsou prakticky bez knotů, což ukazuje sílu pohybu.

Tři černé vrány (Three Black Crows)

Tři černé vrány je formace, která se skládá ze třech medvědích svíček, které mají podobný vzhled. Každá svíčka uzavírá níže než předchozí svíčka a jsou také prakticky bez knotů, což ukazuje sílu pohybu.

Rosoucí a klesající Tasukiho mezera (Upside/Downside Tasuki Gap)

Rostoucí Tasukiho mezera je rostoucí svíčka, která otevřela cenovou mezerou nad předešlými rostoucími svíčkami. Pokud se tato mezera nevyplní, znamená to, že býčí trend si udržuje kontrolu a bude pokračovat a pokud se mezera vyplní, znamená to, že je pravděpodobně rostoucí trend u konce.

Klesající Tasukiho mezera je trendovou formací se svíčkou, která má dlouhé klesající tělo, po kterém následuje další klesající svíčka, která otevřela cenovou mezerou níže než předcházející svíčky. Třetí svíčka v této formaci je rostoucí a její otevírací cena je v těle druhé svíčky a uzavře v mezeře mezi první a druhou svíčkou, avšak tuto mezeru nevyplní.

On Neck a In Neck line

On Neck nebo On Neckline je formace skládající se ze dvou svíček, které se objevují po klesajícím trendu. Po medvědí svíčce následuje býčí svíčka a zavírací cena druhé svíčky je velmi blízko zavírací ceně první svíčky. Tím, že On Neck formace je tvořena pouze dvěma svíčkami, tak se jedná o jednoduchou a snadno pozorovatelnou formaci.

In Neck formace je další z řady medvědích formací, která signalizuje pokračování současného trendu. Na rozdíl od On Neck, druhá svíčka uzavře o něco výše než první. In Neck není však tak oblíbenou a spolehlivou formací jako On Neck, takže je dobré si dávat pozor, aby si obchodník nezaměnil tyto dvě velmi podobné formace.

Mat hold

Mat hold je jedna z nejzajímavějších formací, které lze v grafech nalézt. Je považována za velmi spolehlivou formaci, ale její výskyt je poměrně vzácný. Formace signalizuje, že bude pokračovat současný trend. Formace začíná první velmi výraznou svíčkou libovolného směru, po které následují tři malé, opačně trendující svíčky. Pátá svíčka potom pokračuje ve stejném trendu jako první svíčka a vytváří nové vyšší nebo nižší ceny ve stejném směru, jako byla první svíčka.

Závěr

Svíčkové formace se stávají stále více populárnější, protože poskytují zajímavé obchodní signály. Formace jsou důležitý nástroj, který pomáhá v technické analýze a při pochopení nálady na trhu. Díky nim můžete nalézt potenciální body obratu a proto jsou neoddělitelnou součástí strategie mnoha technických obchodníků. Ukázali jsme si pouze několik základních formací, avšak existuje mnoho dalších formaci, které můžete nacházet v grafech, ale vyplatí se soustředit na ty nejznámější, protože poskytují nejvěrohodnější signály.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.