Terminál v MetaTrader 4

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)

Terminál je umístěn ve spodní části MT4 a umožní nám sledovat a řídit všechny naše otevřené obchody, čekající objednávky, historii obchodů, finanční přesuny, celkový zůstatek, majetek a marži blokovanou v obchodech.

MT4 již není k dispozici pro nově vytvořené účty

Upozorňujeme, že XTB již neumožňuje pro nově vytvořené účty používat platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pro nové účty je xStation. V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat. Objevte výhody platformy xStation kliknutím zde.

Článek pro xStation 5 si můžete přečíst ZDE.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Terminál se chová jako hlavní správce našich obchodů, tak se na něj dobře podívejme. Správné pochopení funkčnosti terminálu nám pomůže v řízení našich obchodů dlouhodobě.

Otevřené pozice

První záložka “Obchod” nám ukazuje všechny informace o otevřených a čekajících pokynech.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Informace jako:

 • Pokyn: unikátní číslo příkazu pro případ, že máte jakýkoli dotaz na Vaši pozici.
 • Čas: čas, v který byl obchod otevřen.
 • Typ: ukazuje typ zadaného příkazu. “Buy” znamená nákup, “Sell” znamená prodej. Označení čekajících příkazů tu najdeme taky.
 • Lotů: ukazuje velikost pozice.
 • Symbol: jméno obchodovaného instrumentu.
 • Cena: cena, za kterou byla pozice otevřena.
 • SL/TP: úroveň, na kterou jsme si nastavili SL/TP.
 • Cena: současná tržní cena – nepleťte si s otevírací cenou obchodu.
 • Provize: cena, kterou platíme za pozici, pokud je zpoplatněna.
 • Swap: poplatek za držení pozice přes noc nebo jakýkoli vyrovnávací, swap poplatek.
 • Zisk: současně otevřená ztráta/zisk.

Na spodním řádku potom vidíte celkové statistiky z celého účtu:

 • Zůstatek: částka, kterou máte na účtu před otevřením pozice.
 • Majetek: aktuální zůstatek účtu se započtením všech otevřených obchodů.
 • Blokovaná marže: částka blokovaná na účtu za všechny otevřené pozice.
 • Dostupná marže: rozdíl mezi Blokovanou marží a Majetkem, který nám ukazuje kolik pozic ještě můžeme financovat. Bez dostupné marže neuděláme další obchod.
 • Výška marže: je to poměr Majetek k Blokované marži, taková nouzová brzda MT4.

Pokud se bavíme o marži, jsou tu dvě důležité úrovně.

Když dosáhne Výška marže 100 %, můžete pořád uzavírat pozice, které máte otevřené, ale už neotevřete žádnou novou pozici. To je nazýváno 100% margin call.

Výška marze = (Majetek/Blokovaná marže) * 100

U XTB je nastaven poslední level na 50 %, to znamená, že když marže spadne pod tuto úroveň, budou automaticky ukončovány pozice ve ztrátě. Je to automatický mechanismus, který pomáhá ochránit vaše prostředky na účtu, aby se ztráta dál neprohlubovala. Začne se uzavřením nejztrátovější pozice a pokračuje se až do doby, než je na účtu minimálně 50 % + Výška marže.

Historie účtu

Terminál má spoustu zajimavých záložek, druhá nejzajímavější je podle mě “Historie účtu”.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Můžete analyzovat minulé obchodní aktivity a generovat reporty za vámi vybrané období.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Všechny informace máte na jednom místě. V naší nejvyspělejší platformě xStation 5 jsme přidali ještě víc statistik, které Vám dají možnost analyzovat ještě efektivněji.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa