Tržní sentiment a positioning

  • ABC investování
  • Staňte se obchodníkem
4 minute(s)
I když ceny aktiv závisí zejména na fundamentálních a technických faktorech, mohou být také ovlivněny  tržním sentimentem. Ve skutečnosti je trh také výrazně ovlivněn emocemi, které se stejně jako sentiment v cenách aktiv také projeví.

Například emoce jsme mohli vidět ve chvíli, kdy trh nervozně reagoval během zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem ve volbách 2016. Zatímco většina průzkumů předpovídala výhru Hillary Clinton, trh šokovalo zvolení Donalda Trumpa. Nervózní reakce vedla k výprodejům na americkém dolaru a indexech, ale jakmile se emoce stabilizovaly, obchodníci začali nakupovat zpátky a trh posílil. Proč? Protože Trumpova politika se zdála pozitivní pro americkou ekonomiku. Nicméně první reakce byla vyvolána sentimentem, nikoliv fundamentálními faktory. Proto je důležité brát sentiment při obchodování v úvahu a vědět, které ukazatele by mohly v této oblasti být užitečné.

Co přesně je tržní sentiment?

Tržní sentiment může být definován jako celkový postoj investorů k určitému aktivu nebo k trhu jako celku. Je to nálada na trhu, která se promítne do ceny aktiva. Je důležité si uvědomit, že sentiment není vždy založen na fundamentech. To znamená, že investoři mohou mít určitý názor založený na tom, co cítí spíš než na tom, co vidí.  Vzpomeňte si na přísloví: "Kupujte pověry, prodávejte fakta".

Sentiment může být popsán jako medvědí, neutrální nebo býčí. Když převládá medvědí nálada, akcie klesají. Totéž platí pro měnu.

Jak se měří?

Toto je složitější část. Jak měříte něco, co je striktně spojeno s psychologií? Na finančních trzích má každý svůj vlastní názor a každý hledá svou herní výhodu. Existuje však několik ukazatelů založených na průzkumech, které jsou prováděny mezi účastníky trhu. Zde jsou některé z nejpopulárnějších:

  • AAII Bull and Bear -  Průzkum nazvaný AAII investorský sentiment je pravděpodobně nejoblíbenějším průzkumem, který je navázán na Wall Street. Je veden mezi členy AAII, kteří každý týden odpovídají na tutéž jednoduchou otázku. Výsledky jsou sestaveny do výzkumu AAII Investor Sentiment Survey, která nabízí náhled na náladu jednotlivých investorů. Výsledky týdenního průzkumu jsou publikovány na internetových stránkách jako je Bloomberg, a jsou často sledovány účastníky trhu.
  • CNN Fear and Greed index - Index strachu a chamtivosti je trochu jiný ve svém složení. Není založen na průzkumu provedeném mezi investory, ale zohledňuje různá měření, včetně těch, která se týkají sentimentu trhu, jako je index VIX. Výsledky jsou zobrazeny na stupnici od 0 do 100. Čím vyšší je hodnota, tím jsou investoři chamtivější. Úroveň 50 je považována za neutrální.
  • XTB’s market sentiment - tržní sentiment můžeme také sledovat na nejpokročilejší platformě xStation 5. Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se a najít  sekci tržní analýza.

Existují také další ukazatele a průzkumy, ale tyto tři jsou pravidelně aktualizovány a jsou mezi obchodníky populární.

Positioning - další přístup k tržnímu sentimentu

Positioning může být dalším tržním indikátorem. Zatímco průzkumy sentimentu odráží názor trhu, positioning ukazuje názor ve formě otevřených pozic. To znamená, že býčí nebo medvědí nálada může být viděna na  otevřených pozicích na dané měně, komoditě nebo indexu. Například pokud report ukáže výrazný nárůst v long pozicích na americký dolar, tak nám to značí spíše býčí výhled na měnu.

Nejdůležitějším a nejvíce oblíbeným reportem na positioning je CFTC - závazky vekých spekulantů. Každé úterý poskytují informace o otevřených pozicích více než dvaceti velkých obchodníků, kteří prošli výběrem CFTC. CFTC reporty vlastně ukazují long a short pozice na   dostupných futures kontraktech ve třech různých skupinách: komerční obchody, nekomerční obchody, a nereportující obchody. Pro nás jsou nejdůležitější pozice otevřené na nekomerčních obchodech, protože mají největší dopad na cenu aktiv.

Podívejme se na příkladu, jak to funguje. Podívejte se na výše uvedený graf - fialová linie ukazuje čistou dlouhou spekulativní pozici na ropě. To znamená, že ukazuje rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi. Čím je výše, tím pozitivnější sentiment. Jak můžeme vidět, počet čistých spekulativních pozic je poměrně vysoký, což znamená, že nálada je poměrně býčího charakteru.

Každý CFTC report může být takto analyzován a bude vám ukazovat podobné informace. Pojďme se zaměřit na to, jak toho využít praxi.

Jak toto využít v praxi

Nyní už přesně víte co to je tržní sentiment a jak může být měřen.Víte také, jak vyhodnocovat data z otevřených velkých pozic, které nám neposkytuje jen CFTC, ale také banky a jiné instituce. Stále nám ale zbývá si říci, jak tyto informace využít v praxi. Jak víte, pokud řekneme o trhu že je býčí, předpokládáme na daném aktivu nárůst. V tomto momentě bychom měli vidět hodně otevřených pozic na long.To také ale znamená, že pokud se stane něco neočekávaného, investoři budou muset své long pozice uzavřít, což bude mít za výsledek výrazný pád ceny aktiva. Takovouto situaci si můžete pamatovat z března 2015 na americkém dolaru. Celý trh byl v býčím trhu a čisté nákupní pozice byly na extrémně vysoké úrovni.

FED ale na svém zasedání rozhodl, že nebude vypouštět jestřábí signál, což vedlo obchodníky k ukončení jejich dlouhých pozic na americkém dolaru. Toto vyústilo k velkému pádu dolaru a EUR/USD se posunul z 1.05 na 1.10 během bezmála tří hodin.Data tržního sentimentu se mohou také použít pro zjištění, jestli nedávné pohyby budou pokračovat stejným směrem. Například pokud vidíte pěkný uptrend na akciových indexech, ale sentiment je stále extrémně býčí a positioning je také vysoko, tak na trhu nemusí být další potenciál růstu. Když je celý trh long, kdo bude kupovat akcie dál?

Není všechno zlato, co se třpytí

Jak jsme tedy ukázali, tržní sentiment může být užitečným nástrojem k analýze trhu. Může hrát roli kontrastního ukazatele, ale může také ukazovat jestli je potenciál v pokračování již probíhajících pohybů. Sentimentové a positioning indikátory jsou zpožděné, což znamená že často vídáme jejich změnu po, nikoliv před konkrétním tržním pohybem. To je důvod, proč by se měly používat jako podpůrné nástroje, nikoliv jako jediný indikátor na analýzu chování celého trhu.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."