Úvod do oscilátorů a indikátorů

Související témata:
Doba čtení: 3 minut(y)
Indikátory a oscilátory jsou nástroje, které pomáhají identifikovat převládající trend a sentiment na trhu a používají se také k určení bodů obratu nebo vstupních a výstupních bodů. V tomto článku vám představíme nejpopulárnější indikátory a oscilátory, které se běžně používají.

Nejoblíbenější technické indikátory jsou:

 • Klouzavé průměry: SMA/EMA
 • Bollinger bands (Bollingerova pásma)   

Oblíbené oscilátory jsou:

 • MACD
 • RSI

Bollinger Bands (Bollingerova pásma)

Bollinger bands jsou pásma volatility, která se nacházejí nad a pod klouzavým průměrem. Volatilita je založena na směrodatné odchylce, takže čím je širší pásmo, tím je větší volatilita.

Bollinger Bands

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Podívejme se na to, kdy nám indikátor Bollinger bands dává signál k nákupu a kdy k prodeji.

Rostoucí trend

 • Je-li rostoucí trend silný, na pravidelné bázi dosahuje horní pásmo. Dosažením horního pásma se ukazuje, že daný instrument se tlačí výše a nákupní aktivita zůstává silná.         
 • Pokud cena v rostoucím trendu spadne (klesne), zůstane nad střední linií a pak se vrátí zpět do horního pásma, zobrazuje to velkou sílu trhu.         
 • Během rostoucího trendu by cena neměla klesnout pod spodní pás. Pokud k tomu dojde, znamená to, že uptrend zpomalil a může dojít k jeho obratu.

Klesající trend

 • Je-li klesající trend silný, na pravidelné bázi dosahuje spodní pásmo. Dosažení spodního pásma ukazuje, že prodejní aktivita zůstává silná. 
 • Pokud se cena v klesajícím trendu vrátí (stoupá), zůstane pod středovou linií a pak se vrátí zpět ke spodní linii, ukazuje na velkou sílu trhu.
 • V klesajícím trendu by se cena neměla dostat nad horní pás. Pokud k tomu dojde, znamená to, že downtrend zpomalil a může dojít k jeho obratu. 

Oscilátory

Název oscilátory vychází z toho, že oscilují (jako sinusová vlna) kolem vodorovné linie nazývané čára rovnováhy. To platí pro cenové body a nulové momenty, což jsou body, ve kterých se hybnost nezvyšuje, ani neklesá. Pokud by tomu tak bylo, můžeme říci, že trh je stabilní a že trend směřování je stále třeba sledovat.

Charakteristika oscilátoru

 • Určuje, kdy je cena náchylná pro korekci (kdy je trh vyčerpán v převládajícím trendu).
 • Poskytuje signál pro prodej v překoupené zóně a signál pro nákup v přeprodané zóně.
 • Zobrazuje rozdíly mezi oscilátorem a cenou, která je užitečná při realizaci obchodních rozhodnutí. 

MACD

Indikátor MACD byl vyvinut Geraldem Appelem. Zobrazuje rozdíl dvou exponenciálních klouzavých průměrů, které se pohybují s devítiperiodním exponenciálním průměrem rozdílu jako signální čáry. V současné době je typický indikátor MACD definován jako 12-26-9, kde 12 a 26 jsou období pro dva exponenciální průměry a 9 označuje období pro signální čáru.

Výsledkem je plynulý oscilátor, který může poskytovat signály pro transakce: průsečík nulové linie, divergence a průsečík vstupního signálu v překoupené nebo přeprodané zóně. Podívejme se na obchodní signály, které jsou generovány MACD.

Bollinger Bands

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Nákupní signál MACD vzniká, když hlavní linie MACD (modrá čára) protne signální linii MACD (červená čára) směrem nahoru. Podobně, když MACD protne signální linii MACD směrem dolů, vzniká prodejní signál. Mohli bychom také zadat obchody založené na protnutí nulové linie MACD. Nákupní signál pak vzniká, když modrá čára překročí hranici nulové čáry směrem nahoru a prodejní signál, když naopak hlavní linie MACD překročí hranici nulové čáry směrem dolu.

Křížení klouzavého průměru MACD je jedním z mnoha způsobů interpretace indikátoru MACD. Použití histogramů MACD a divergencí MACD jsou dvě další důležité metody použití MACD.

RSI (Relative Strength Index)

RSI je ukazatelem technického momentu, který porovnává rozsah nedavných výdělků a nedavných ztrát k určení, kdy je podkladové aktivum překoupené, nebo přeprodané. Obecně by měl indikovat, kdy se může objevit potenciální korekce nedávného pohybu.

Bollinger Bands

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

RSI je pravděpodobně nejběžnější oscilátor a typicky se používá po dobu 14 dní. Hodnota RSI, která se pohybuje od 0 do 30, signalizuje přeprodanost trhu. Obchodníci předpokládají, že přeprodaný měnový pár naznačuje, že klesající trend se pravděpodobně obrátí a může být považován za nákupní příležitost.

Na druhou stranu hodnota RSI spadající do oblasti 70-100 signalizuje překoupenost trhu. Tento signál naznačuje, že úroveň rezistence pro daný instrument je blízko nebo je dosažena, a že pravděpodobně poklesne; Obchodníci by to interpretovali jako prodejní příležitost. Například pokud zjistíte, že RSI pro EURUSD stoupne nad 70, vzniká prodejní signál a je možné měnový pár prodat.

Výhody a nevýhody

Technické indikátory a oscilátory patří mezi užitečné nástroje. Mohou ukázat, kdy bude možné otevřít obchod a kterým směrem by se mohl vydat. Je však třeba si uvědomit, že jsou založeny na minulosti, nikoliv na budoucnosti. To znamená, že čas od času mohou generovat falešný signál, který může vést ke ztrátě. Zodpovědný obchodník by jim proto neměl vždy 100% důvěřovat, ale měl by je použít jako potvrzení nebo negaci svého signálu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk