VIX Trading – Jak investovat do indexu volatility (VOLX)?

Související témata:
Doba čtení: 8 minut(y)
Sledujete volatilitu trhu a chcete vydělávat na předpovědi emocí jeho účastníků, když je „na ulici krev“? Podívejte se na VIX známý jako „index strachu“.

Akciový trh je znám svou volatilitou cen a obecně se považuje za vysoce rizikovou investici. Volatilita sama o sobě může být pro některé investory příležitostí ke zvýšení zisku, zatímco pro jiné může být zdrojem ztrát.
Index VIX, obecně známý jako „index strachu”, umožňuje investorům generovat zisky z očekávané úrovně volatility indexu S&P 500. Název „index strachu” má původ v psychologii investorů, protože strach na trhu vždy způsobuje velmi rychlé cenové reakce, které se objevují během paniky . Čím větší je rozsah paniky, tím prudčeji roste VIX, protože investoři očekávají masivní pokles cen z nebezpečných aktiv. Obchodování s indexem VIX také umožňuje dosahovat zisku, když se trend obrátí a na trh se vrátí pozitivní sentiment.
Proto se obchodování s indexem VIX stalo mimořádně populární u obchodníků, kteří se snaží najít maxima euforie nebo naopak panická minima au obchodníků, kteří mají strategie založené na předpovědích událostí, které by mohly ovlivnit ekonomiku. V tomto článku se dozvíte, co je VIX, jaké jsou základní strategie na tomto indexu a jak začít obchodovat VIX na naší platformě xStation.

Co je index VIX?

VIX je znám jako index volatility a vytvořil jej Chicago Board Options Exchange (CBOE). Index odráží tržní očekávání volatility. Index VIX je sestaven tak, že reprezentuje předpokládanou volatilitu indexu S&P 500 a je všeobecně znám jako zástupný ukazatel celého amerického akciového trhu navzdory tomu, že jeho referenční hodnotou je pouze index S&P 500 (pro obchodování v xStation je k dispozici jako US500).
VIX se vypočítává z cen opcí na index S&P 500 a vyjadřuje se v procentech. Pokud hodnota indexu volatility roste, je velmi pravděpodobné, že index S&P 500 právě klesá. Pokud index VIX klesá, index S&P 500 se pravděpodobně konsoliduje nebo roste a na trhu panuje pozitivní nálada investorů.
VIX je známý také jako „index strachu”, protože měří úroveň strachu investorů na trhu.

Porozumění indexu VIX

Je známa silná negativní korelace mezi oceněním VIXu a výnosy na akciovém trhu. V tomto modelu platí, že pokud VIX roste, je pravděpodobné, že index S&P 500 klesá v důsledku rostoucích obav investorů a investice do akcií se dočasně stávají méně výnosnými, protože z rizikových aktiv prchá velký kapitál.
Naopak, když index volatility klesá, je pravděpodobné, že index S&P 500 zaznamená zisky nebo konsolidaci, takže investoři jsou v menším stresu a akciový trh přináší uspokojivé výnosy. Obchodování s volatilitou však není vždy synonymem poklesu trhu, protože je možné, že akciový trh klesne, ale volatilita zůstane relativně nízká. Výrazně zvýšit volatilitu trhu mohou jen ekonomicky nebo geopoliticky významné události. Obvykle jsou to události, které investoři vnímají negativně a které vyvolávají největší 
Volatilita je tedy mírou pohybu ceny aktiva, nikoli mírou samotné ceny aktiva. V praxi to znamená, že při obchodování s volatilitou na trhu otevíráním pozic na VIXu byste se měli zaměřit nejen na směr změny, ale také na to, o kolik se trh pohnul a jaké jsou vyhlídky na další velké pohyby. To je důvod, proč se index VIX oceňuje v procentuálních bodech.

Hodnoty indexu pod 20 procentních bodů se považují za znak stability a když úroveň stoupne nad 30 bodů, trh naznačuje vysokou volatilitu cen.

Pro investory, kteří se snaží předvídat maxima a minima indexu S&P 500, může platit následující. Když VIX dosahuje extrémně vysokých hodnot, mohou to považovat za znak obratu klesajícího trendu a návratu k růstu indexu S&P 500. Naopak, když index VIX dosahuje extrémních minim, lze to považovat za změnu růstového trendu do poklesu indexu S&P 500. To vytváří investiční příležitosti pro kontrariánských investorů, kteří se snaží překonat trh, aby dosáhli vyšší výkonnost svých pozic v portfoliu.

Typ pozic na VIX

Když chcete začít obchodovat s indexem VIX, můžete zaujmout dvě pozice: krátkou nebo dlouhou pozici. Je důležité si uvědomit, že při obchodování s volatilitou vás nemusí nutně zajímat, zda cena indexu S&P 500 stoupá nebo klesá pokračující v trendu, neboť obě situace představují příležitosti. Třeba si však uvědomit, že právě negativní zprávy mají tendenci prudce zvyšovat volatilitu na trhu.

Pozice, kterou se rozhodnete zaujmout, bude záviset na vašem očekávání úrovně volatility a ne na směru růstu nebo poklesu cen indexů nebo akciového trhu.

Dlouhá pozice na VIX

Dlouhá pozice „ BUY “ je oblíbená zejména tehdy, když na trhu panuje strach a nejistota nebo když existují vnější okolnosti, které by mohly způsobit návrat negativní nálady investorů. V takové situaci, pokud předpokládáte, že index S&P 500 zažije rychlý pokles ceny po negativní ekonomické nebo politické zprávě, můžete zaujmout dlouhou pozici na indexu volatility VIX. Takto můžete využít obchodní strategie pro konkrétní události, které se vyskytují ve světě a které pravděpodobně zvýší nebo výrazně sníží volatilitu cen aktiv.
Pokud by došlo ke zvýšení volatility, váš předpoklad by byl správný a mohli byste dosáhnout zisku. Naopak, pokud byste zaujali dlouhou pozici a na trhu by nebyla žádná volatilita, vaše pozice by utrpěla ztrátu.

Krátká pozice na VIX

Když zaujmete krátkou pozici „SELL” na indexu VIX, v podstatě předpokládáte, že ocenění indexu S&P 500 vzroste. Krátká pozice na volatilitu je mimořádně oblíbená, když je přiměřený a předvídatelný hospodářský růst a úrokové sazby jsou relativně nízké, což vede ke snížení volatility na finančních trzích. Taková situace zpravidla trvá déle než období zvýšené volatility.
V takovém modelu vede kombinace nízké volatility a hospodářského růstu k trvalému a stabilnímu růstu cen akcií společností, které tvoří index S&P 500. Investor se pak může rozhodnout pro krátkou pozici na volatilitu, přičemž očekává, že akciový trh bude nadále růst, přičemž volatilita zůstane na nízké úrovni. Kontrariánští investoři se mohou snažit získat výhodu i tím, že předpovídají návrat pozitivního sentimentu na trh, když převládá extrémní strach. Index VIX je tehdy na velmi vysokých úrovních a pokud se politická a hospodářská situace zlepší, což zpravidla způsobí pozitivní náladu na akciovém trhu, krátká pozice na VIXu může přinést značné zisky.

Když pak index S&P 500 vzroste, VIX pravděpodobně klesne a vy můžete realizovat zisk. Krátká pozice na VIX je samozřejmě riziková, protože kdykoli mohou nastat okolnosti, které způsobí obnovení negativní nálady mezi investory.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti, a proto nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti.

Nejlepší doba k zahájení obchodování s VIX (VOLX)

Nejlepší doba k zájmu o obchodování s futures na VIX je v období zvýšené volatility a strachu, což způsobuje růst ceny indexu.
Když obchodníci očekávají zvýšenou volatilitu, VIX pravděpodobně vzroste. Předpokládaná volatilita koreluje se strachem na trhu s akciemi. Pokud tedy investoři očekávají pokles a na akciovém trhu vznikne panika v počáteční nebo rozvinuté fázi, VIX má tehdy tendenci prudce růst.

V tomto období mnozí obchodníci čekají na příležitost aktivně obchodovat s tímto instrumentem. Když je trh klidný a dochází k pohybům směrem vzhůru, cena VIX se mění velmi málo a její volatilita je omezená.
Historický cenový graf indexu VIX ukazuje, že během každé krizové situace, kdy na trhu panoval strach, měl index VIX tendenci růst, což samozřejmě skončilo poklesem jeho ocenění, když se na trh vrátila pozitivní nálada.

Poklesy cen na burzách bývají rychlé a prudké, proto i nárůst cen instrumentu VIX má tuto vlastnost. Cenové nárůsty na burze mají obvykle klidnější charakter a během jejich trvání trh nepředpokládá mimořádně vysokou volatilitu cen aktiv. V důsledku toho se dynamické nárůsty cen indexu VIX mohou střídat s obdobími konsolidace, během kterých se cena instrumentu bude pohybovat v bočním trendu s malými odchylkami. Konsolidace ceny indexu VIX bude odrážet pozitivní a klidný sentiment investorů.

Z toho vyplývá, že obchodníci, kteří mají zájem začít obchodovat s indexem VIX, by měli sledovat politické a makroekonomické zprávy přicházející ze světa, zejména z hlavních zemí a ekonomik. Jakékoli negativní informace mohou zvýšit strach investorů, což má za následek, že trh předpovídá vyšší volatilitu. Obvykle je to vhodný čas pro zahájení aktivního obchodování s indexem VIX.

Jak začít obchodovat VIX (VOLX)

Obchodování s VIX je k dispozici v naší obchodní platformě xStation a můžete začít obchodovat s indexem volatility uzavřením transakcí CFD (contract for differences) na instrumentu VIX a využít plného potenciálu pákového efektu.

Obchodováním s VIX můžete využít volatilitu trhu a otevírat pozice během velmi rychlých cenových pohybů. Pákový efekt je velmi rizikový, ale může znásobit zisky denního obchodníka. Obchodování VIX je určeno aktivním obchodníkům, kteří mají rádi riziko a cenovou volatilitu.

Díky pákovému efektu 1:5 budete k otevření pozice potřebovat jen 20% hodnoty transakce (tzv. marži). Použitím 2000 USD otevřete pozici, která má hodnotu 10 000 USD. Vzhledem k vysoké úrovni rizika pákových instrumentů CFD může být potenciální výnos z pozice také vysoký, ale v důsledku toho je možná i vyšší potenciální ztráta. Obchodování s VIX CFD dává obchodníkům možnost otevřít krátké a dlouhé pozice. Krátké pozice dávají obchodníkům možnost dosahovat zisku, když cena klesá.

Chcete-li přečíst více o CFD a finanční páce, klikněte SEM: CFD obchodování

Jediné poplatky, které vám při takovém obchodování vznikají, jsou spread (rozdíl mezi nákupní cenou ASK a prodejní cenou BID) a swapové body. Spread je velmi malý a stojí centy v závislosti na velikosti vaší pozice. Swapové body jsou náklady, které brokerovi vznikají při financování pozic s pákovým efektem; swapy se účtují denně k otevřené pozici na instrumentu VOLX.
Obchodováním s kontrakty VOLX můžete využít volatilitu trhu a otevírat pozice během velmi rychlých cenových pohybů. Pákový efekt je vysoce rizikový a může při jeho využívání dojít ke ztrátám, naopak může také znásobit zisky denního obchodníka.

Obchodování s VIX je spekulativní a pro aktivní obchodníky jsou důležité jen cenové výkyvy tohoto instrumentu. Tento typ kontraktu je finanční dohoda, která vyplácí rozdíl v zúčtovací ceně mezi otevřenou a uzavřenou transakcí bez fyzického dodání obchodovaného instrumentu.

Online obchodování vám umožňuje obchodovat VOLX, aniž byste museli opustit svůj domov, s nulovými provizemi a nízkými spready. I díky likviditě trhu VOLX můžete kdykoli, když je trh otevřen, uzavřít svoji pozici jedním kliknutím myši. Proto má online obchodování s kontrakty VOLX tolik výhod a v současnosti je stále populárnější.

Cena indexu VIX

VIX je znám jako volatilní instrument a jeho cena může kdykoli udělat velké pohyby. Proto je pro obchodníky velmi důležité sledovat kótování ceny VIXu. V xStation poskytujeme kotace budoucích kontraktů na VIX v reálném čase tím, že nabízíme instrument VOLX:

Obchodní hodiny burzy VIX (VOLX)

trading hoursA co obchodní hodiny VIX (VOLX)? Tyto informace jsou důležité zejména pro denní obchodníky. Obchodování s VOLX je k dispozici 5 dní v týdnu od pondělí do čtvrtka od 00:00 do 22:15 a v pátek od 00:00 do 22:00. Obchodování VIX není na naší platformě dostupné o víkendech. Cena VIX je statická, když je trh uzavřen. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.
Samozřejmě, že nejlepší doba k obchodování s VIX je v období velmi vysoké volatility, kdy investoři pociťují extrémní emoce. Když je na trhu strach, zobchodovaný objem indexu VIX se zvyšuje. Tato situace je velkou příležitostí pro obchodníky, kteří rádi riskují a využívají pákového efektu k dosahování velkých zisků na dlouhých, ale i krátkých pozicích.

Zvýšení strachu může být ovlivněno zveřejněním negativních politických nebo makroekonomických zpráv. VIX je jedním z nejvolatilnějších instrumentů při nárůstu strachu, jeho prolomení přímo souvisí s makroekonomickými a politickými otázkami. informacemi o měnové politice Fedu nebo informacemi o globálním konfliktu či politické krizi. Tyto faktory mohou u investorů vyvolat strach a to je vždy znakem velkých pohybů VIXu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk