Vliv politických zpráv na finanční trhy

  • Staňte se obchodníkem
2 minute(s)
Historie ukazuje, že na finančních trzích bylo spoustu největších pohybů způsobeno spíše politickými než ekonomickými událostmi. Například hlasování o Brexitu nebo prezidentské volby v USA poskytovaly trhům vysokou volatilitu a mnoho obchodních příležitostí.

Existuje přímá vazba mezi politikou a hospodářstvím, takže není velké překvapení, že politika může mít významný dopad na finanční trhy. Ale jak se to stalo a proč? Pojďme to zjistit.

Nejistota rovná se velká volatilita

Volby - společná událost pro většinu zemí - mohou mít na finanční trhy velký dopad. Volby mohou obchodníci považovat za izolovaný případ potenciální politické nestability a nejistoty, která obvykle vede k větší volatilitě jak na burze, tak na devizovém trhu.

Pojďme analyzovat, jak se trh choval před americkými volbami v listopadu 2016. Konsensus byl, že Hillary Clinton bude dalším prezidentem Spojených států. Velká většina renomovaných hlasujících poskytla Clintonové vedení nad Donaldem Trumpem, takže trh byl relativně klidný, neboť Trump byl považován za "nepředvídatelnějšího" kandidáta. Nicméně jeho vítězství bylo velkým překvapením a to vedlo k významným krokům, které obchodníci museli vzít v úvahu v tom, co by jeho předsednictví mohlo znamenat.

Vzhledem k tomu, že většina konvenčně důvěryhodných hlasujících měla Clintonovou v čele, trhy nebyly připraveny na vítězství Trumpa. Podobná situace nastala v britském referendu o členství v EU, kde velmi neočekávané hlasování pro "odchod" způsobilo prudký pokles britské libry a vedlo ke spekulacím, že se Evropská unie může rozpadnout. Tyto dva incidenty zdůrazňují zdánlivě globální odmítnutí zavedeného status quo a zpochybňují přesnost průzkumu a měření. Nejistota a nedůvěra vedou k rychlejším a větším pohybům trhu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Změna není vždy vítána

Změna ve vládě často znamená změnu v ideologii, která obvykle znamená jiný přístup k měnové nebo fiskální politice, přičemž oba, zvláště ta druhá, jsou velkými hnacími silami finančních trhů. Dolar vzrostl poté, co Trump zvítězil ve volbách, neboť trh očekával uvolněnější fiskální politiku, což donutilo Fed zvýšit úrokové sazby.

Obecně řečeno, čím více vláda utrácí, tím rychleji se ekonomika rozrůstá, což obvykle vede ke zvýšení inflace. V takovém případě musí centrální banka země jednat zvyšováním úrokových sazeb, které měnu podporují. Navíc politické strany nebo jednotlivci, kteří jsou považováni za zodpovědnější nebo více zainteresované na podpoře hospodářského růstu, mají tendenci zvýšit jak akciový trh, tak měnu. Takže v případě, kdy vláda, která je považována za hospodářsky přívětivou, přijde o své postavení nebo je odvolána, obchodníci mohou nervózně reagovat a mohou prodávat měnu nebo akcie.

Hledání stability

Stabilita je něco, co finanční trhy oceňují. Jak jsme již zmínili, nejistota je něco, co může mít negativní dopad na akciový trh nebo měnu. Není to však vždy spojeno se změnou vlády, pokud jde o politiku. Připomeňme si, co se stalo v roce 2012, kdy byla eurozóna na pokraji kolapsu. Řecko téměř vyčerpalo peníze a politici nemohli najít jasné řešení. Podobný scénář se odehrával v roce 2015, kdy se země dostala do problému, a hrozilo opuštění eurozóny, což vedlo k ostrým pohybům na trzích, jako jsou DAX, CAC40 a mnoho dalších.

Nebylo ale dosaženo politické dohody v Bruselu, takže trh byl nakonec stabilizován. Přestože zavedená opatření nebyla zdaleka dokonalá, pocit stability způsobil poměrně významnou roli.

Jak vidíte, politika může mít velký dopad na finanční trh. Proto byste měli pozorně sledovat politickou scénu.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.