Jak si snížit daně a platit méně? Stačí vám formulář W-8BEN

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)
Všichni investoři musí platit daně. V případě zisků získaných na investicích do amerických společností však může být daň výrazně snížena. Zjistěte, co je to formulář W-8BEN.

Co je to formulář W-8BEN?

W-8BEN je formulář, který může snížit daně ze zisku získaného na „amerických akciích“ z
30 % na 15 %.

Jedná se o formulář určený všem individuálním investorům, kteří nemají daňovou rezidenci v USA a nejsou občany této země, a kteří získávají tzv. „US source of income“, který zahrnuje dividendy vyplácené americkými společnostmi a dividendové ekvivalenty zaplacené za CFD na základě amerických akcií a ETF.

Jak formulář W-8BEN funguje?

Vzhledem k dohodě o zamezení dvojího zdanění mezi USA a zemí pobytu klienta je možné si snížit své daně pomocí formuláře W-8BEN.

Je však třeba si uvědomit, že pokud je daňová rezidence klienta jiná než [vaše země], snížená daň se může lišit.

Jak vyplnit formulář W-8BEN v investiční platformě XTB?

Formulář W-8BEN je dostupný v Profilu Investora, pod záložkou Můj profil v sekci Daňový úřad. Je zpracován co nejdostupnějším způsobem, kdy se většina informací vyplňuje automaticky, jak bylo poskytnuto při založení účtu. Některé údaje (např. země daňové rezidence) si však klient musí vyplnit sám.

Níže naleznete informace o tom, jak vyplnit formulář W-8BEN na XTB krok za krokem:

Krok 1

Přihlaste se do Profilu investora pomocí stejných přihlašovacích údajů jako ke svému obchodnímu účtu (e-mail a heslo), najdete ho na domovské stránce XTB, poté přejděte na kartu Můj profil.

profil investora xtb

Krok 2

Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje v této záložce správně vyplněny. Pozor si dejte především na osobní údaje, které musí být uvedeny stejně jako na vašem dokladu totožnosti (velká písmena, diakritika, pomlčky atd.). V opačném případě bude vaše žádost zamítnuta.

Pokud potřebujete změnit některé osobní údaje, použijte volbu Změnit, která je dostupná pro každou sekci – osobní údaje, doklad totožnosti, adresa atd. a dále postupujte podle pokynů. V případě úpravy polí týkajících se vašeho jména nebo příjmení budete požádáni o předložení dokladu totožnosti, který potvrdí vámi zadané údaje.

profil investora xtb - nastavení

 

Krok 3

Přejděte do části Daňový úřad a vyplňte formulář W-8BEN. Odpovězte na otázky týkající se vašeho daňového statusu v USA a ujistěte se, že jsou vaše automaticky vyplněné osobní údaje správné. Poté vyplňte zbývající pole týkající se např. místo vašeho bydliště. Po vyplnění formuláře obdržíte prostřednictvím SMS ověřovací kód.

w8-ben formulář xtb

 

Krok 4

Zkontrolujte si doručenou poštu. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mail potvrzující jeho schválení nebo důvody zamítnutí.

Shrnutí

Stručně a jednoduše řečeno, pokud chcete platit menší daně za obchodování amerických akcií, formulář W8-BEN je pro vás tím správným pomocníkem, jak ušetřit peníze.

Pokud vás zajímají další témata ohledně investování a dividendových akcií, navštivte naši databázi znalostí.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

FAQ

Snížená sazba daně z dividend bude uplatňována od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl formulář vyplněn a společností XTB schválen jako správný.

Formulář W-8BEN je platný po dobu 3 kalendářních let od konce roku, ve kterém byl formulář vyplněn. To znamená, že formulář vyplněný např. 15. července 2022 bude platný do 31. prosince 2025, pokud nedojde ke změně údajů o investorovi dříve, která vyžaduje opětovné vyplnění formuláře (např. změna země).

Ano, tento formulář můžete vyplnit kompletně online v Profilu investora na kartě Můj profil. Vyplnění formuláře tímto způsobem je plně legální a splňuje požadavky IRS (US Tax Office). Pokud si z jakéhokoli důvodu přejete vyplnit formulář v papírové verzi, kontaktujte prosím svého Account Managera nebo zákaznický servis.

Snížená sazba daně z dividend bude automaticky uplatňována od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl formulář W-8BEN vyplněn a schválen XTB. Od té doby budou vaše dividendy (nebo jejich ekvivalenty) zdaněny nižší sazbou daně.

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk